Tłumacze i humaniści z Polski, autorzy z Białorusi i Ukrainy: rusza nabór na rezydencje literackie w Gdańsku

2 lipca 2022

Instytut Kultury Miejskiej ogłasza drugi nabór do programu gdańskich rezydencji literackich. Skierowany jest on do tłumaczy z Polski, autorów z Białorusi i Ukrainy, a także badaczy kultury. Organizatorzy wyłonią czworo rezydentów na czterotygodniowe pobyty w Gdańsku.

Rezydentom zostanie zapewnione mieszkanie, wsparcie merytoryczne i logistyczne oraz honorarium w wysokości do 3 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Goście zostaną także włączeni w działalność literacką Instytutu Kultury Miejskiej. Rezydencje w Gdańsku dają możliwość spędzenia kilku tygodni na pracy twórczej oraz szansę poznania lokalnego środowiska artystycznego. Spośród nadesłanych zgłoszeń rezydentów wyłoni komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Instytutu Kultury Miejskiej, Stowarzyszenia Unia Literacka i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

W naborze dla tłumaczy i tłumaczek z języka obcego na język polski uwzględniane będą osoby, które mają w swoim dorobku co najmniej jeden wydany drukiem lub wystawiony na scenie teatralnej przekład i pracują aktualnie nad projektem przekładowym. W tym roku organizatorzy programu szczególnie zachęcają do aplikowania tłumaczy przekładających dramaty. Pobyt będzie realizowany w dniach od 3 do 30 listopada.

Osobny nabór skierowany jest do autorów i autorek z Białorusi i Ukrainy, którzy wydali (drukiem) co najmniej jedną książkę lub tom poetycki, pracują aktualnie nad projektem literackim i komunikują się w języku polskim, angielskim lub rosyjskim. Rezydencja ukraińska przewidziana jest w terminie od 1 do 30 października, a rezydencja białoruska – od 2 do 30 grudnia.

Zaproszenie do odbycia rezydencji humanistycznej kierowane jest z kolei do badaczy i badaczek kultury, którzy podejmą się pracy nad opowieścią o życiu i dziedzictwie Marii Janion, a w szczególności nad okresem spędzonym przez nią w Gdańsku. Organizatorom zależy, by powstała biografia tej historyczki literatury, skupiona zarówno na jej intelektualnych poszukiwaniach i fascynacjach, jak i na próbie dotarcia do ukrytego przez lata przed oczami ciekawskich życia prywatnego Janion, a także zrozumienia jej drogi twórczej, decyzji i wyborów. Nabór skierowany jest do badaczy życia i twórczości Marii Janion, którzy opublikowali co najmniej dwa artykuły naukowe i pracują obecnie nad projektem tematycznie związanym z jej osobą. Pobyt dla humanisty lub humanistki przewidziany jest w dniach od 1 do 29 września.

Jak aplikować?  Zgłoszenie w języku polskim lub angielskim (w wyjątkowych sytuacjach – w języku białoruskim, ukraińskim lub rosyjskim) należy przesyłać do 17 lipca na adres: rezydencje@ikm.gda.pl. Regulamin programu, formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie wytyczne znajdziemy na stronie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 10 sierpnia 2022 roku.

Poniżej możecie zobaczyć film podsumowujący ubiegłoroczne rezydencje literackie w Gdańsku:

[am]
fot. Bogna Kociumbas-Kos/IKM

Tematy: , , , , , , , ,

Kategoria: newsy