banner ad

Zasady korzystania

Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy serwisem booklips.pl a osobami z niego korzystającymi – użytkownikami. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści.

1. Odpowiedzialność:

Informacje publikowane w serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy serwisu mogą być uznane za rzetelne. Przedstawione w serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów.

Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: decyzje podejmowane przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu, jakiekolwiek straty spowodowane przez użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z użytkowaniem serwisu, zawartość innych stron połączonych z serwisem, przerwy w dostępie do sieci, wszelkie błędy systemu komputerowego, utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami lub innymi okolicznościami, jakiekolwiek inne działania osób trzecich naruszające prawo.

2. Prawa autorskie:

Dozwolone jest wykorzystywanie fragmentów materiałów z serwisu w celach niekomercyjnych po uprzednim powiadomieniu redakcji.

Wykorzystywanie materiałów w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej redakcję.

Wszystkie użyte w serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

3. Ogólne zasady korzystania z serwisu:

Booklips.pl zastrzega sobie możliwość zmiany informacji zamieszczonych na witrynie bez uprzedzenia w każdym czasie.

Redakcja serwisu ma prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania korzystania z portalu lub niektórych jego działów bez konieczności powiadamiania o tym fakcie.

Redakcja ma prawo do usuwania z portalu treści obraźliwych, niezgodnych z prawem, zasadami współżycia społecznego i/lub dobrymi obyczajami.

Wszystkich użytkowników portalu obowiązuje aktualna polityka prywatności serwisu.