Można już zgłaszać książki do dziewiątej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

14 grudnia 2023

Można już przesyłać zgłoszenia do dziewiątej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza dla najlepszego debiutu prozatorskiego. Termin nadsyłania książek mija z końcem stycznia 2024 roku. Nagroda w wysokości 40 tysięcy złotych wręczona zostanie jesienią, podczas festiwalu „Opętani Literaturą”, który odbywa się we Wsoli i Radomiu.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim. Opublikowane w 2023 roku książki mogą zgłaszać do konkursu wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie kapituły.

Zgłoszenia, wraz z dziewięcioma egzemplarzami książki, należy przesyłać do 31 stycznia 2024 roku na adres:

Muzeum Witolda Gombrowicza
Wsola, ul. W. Gombrowicza 1
26-660 Jedlińsk
z dopiskiem „Nagroda”

W zgłoszeniu powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora (a jeśli książka napisana jest pod pseudonimem – również prawdziwe imię i nazwisko), tytuł książki, nazwa, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu i adres email) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Spośród nadesłanych książek kapituła wybierze piątkę nominowanych. Ich nazwiska ogłoszone zostaną w czerwcu 2024 roku. Laureatkę bądź laureata nagrody poznamy we wrześniu. Nazwisko zwycięzcy ogłoszone zostanie w Radomiu podczas gali, która odbywa się jesienią w ramach festiwalu Opętani Literaturą.

Główna nagroda to 40 tysięcy złotych. Nagrodę finansową otrzymują również nominowani. Dodatkowym wyróżnieniem, przyznawanym od szóstej edycji jest rezydencja literacka – wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie przez ostatnie lata życia mieszkał Witold Gombrowicz.

W skład kapituły wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak i Justyna Sobolewska. Sekretarzem kapituły jest Tomasz Tyczyński.

W ośmiu dotychczasowych edycjach do Nagrody Gombrowicza zgłoszono blisko osiemset książek. W pierwszej edycji laureatami nagrody zostali Weronika Murek oraz Maciej Hen (kapituła podzieliła nagrodę). W kolejnych edycjach nagradzani byli: Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hund, Barbara Sadurska, Aleksandra Lipczak i Barbara Woźniak. W 2023 roku laureatem nagrody został Jakub Nowak, autor książki „To przez ten wiatr”. Wyróżnienie w postaci rezydencji literackiej w Vence na południu Francji kapituła przyznała Wiktorii Bieżuńskiej za książkę „Przechodząc przez próg, zagwiżdżę” (wcześniej laureatami wyróżnienia byli Maciej Bobula oraz Mateusz Pakuła).

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza ustanowiona została przez samorząd Radomia w 2015 roku. Organizatorami nagrody są prezydent Radomia oraz Muzeum Witolda Gombrowicza. Honorowy patronat sprawuje Rita Gombrowicz. W ubiegłym roku mecenasami nagrody byli Jarosław Krzyżanowski i Zakłady Automatyki Kombud S.A, a partnerem głównym Unidevelopment S.A. Partnerem Strategicznym był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji i regulamin nagrody znaleźć można na stronie: nagrodagombrowicza.pl.

[md]
fot. Dominik Musiałek

Tematy: , , , , , , ,

Kategoria: newsy