banner ad

Aleksandra Lipczak laureatką Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza 2021

19 września 2021

Aleksandra Lipczak, autorka książki „Lajla znaczy noc”, została laureatką Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Decyzją kapituły na miesięczna rezydencję do Vence we Francji pojedzie zaś Maciej Bobula, autor książki „Szalejów”.

Opublikowana przez Wydawnictwo Karakter „Lajla znaczy noc” Aleksandry Lipczak to eseistyczno-reporterska opowieść o Al-Andalus, rozciągnięta na stulecia, oparta na bogatych źródłach książka o przenikaniu się kultur, mieszaniu, wzajemnym inspirowaniu i wzmacnianiu. Ale to także opowieść o tolerancji i nietolerancji.

„Wyróżniliśmy tę opowieść ze względu na jej odmienność, zarówno wobec klasycznych reportaży, jak i klasycznych esejów. Lipczak opowiada o średniowiecznej Andaluzji. Ale pisze też o współczesnym świecie. Co ważne, pisze tak, że jesteśmy porwani rytmem, swobodą i zarazem precyzją tej prozy. W tle jej opowieści kryją się kryzysy, zapaści społeczne, wykluczenia, migracje, moralna panika jako reakcja na inność” – mówiła w laudacji Anna Kałuża, członkini jury.

„Autorka szuka odpowiedzi na aktualne pytania w odległych czasach. Są one związane z możliwością i koniecznością wspólnego zamieszkiwania tego samego skrawka ziemi przez różnych ludzi, różne języki, różne religie, wartości idee. Lipczak pokazuje nam alternatywne porządki wobec modelu kulturowych relacji, jakie dziś znamy. Zwraca uwagę, że moralność, prawo i edukację powinniśmy i możemy ugruntować na różnych współistniejących ze sobą podstawach” – podkreśliła Anna Kałuża.

Laureatka dziękowała współnominowanym, wydawnictwu i bliskim. Ale główną część swojego wystąpienia postanowiła wykorzystać na skierowany do wszystkich apel.

„Chciałabym wykorzystać moment widoczni, jaką daje ta wspaniała nagroda, i powiedzieć coś, co jest zgodne z duchem tej książki i z tym, dlaczego ją napisałam. Wczoraj polski Sejm przegłosował ustawę legalizującą – w wielkim cudzysłowie – wywózki na Białoruś, legalizującą to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, legalizującą tortury, wywożenie ludzi z naszego kraju bez dania im jakichkolwiek szans na to, by mogli się ubiegać o ochronę międzynarodową. Nie pozwalajmy, by nasze państwo rzekomo w naszym imieniu dopuszczało się takich zbrodni, żeby traktowało tak bestialsko ludzi, których jedyną przewiną jest to, że szukają w Europie bezpiecznego domu i schronienia” – mówiła Aleksandra Lipczak.

Aleksandra Lipczak i Maciej Bobula (fot. Robert Utkowski).

W tym roku po raz pierwszy kapituła wręczyła także nagrodę dodatkową – miesięczną rezydencję w Vence na południu Francji, mieście, w którym ostatnie lata życia spędził Witolda Gombrowicz.

„Zdecydowaliśmy, że otrzyma ją Maciej Bobula, autor 'Szalejowa'” – powiedział członek kapituły, pisarz Zbigniew Kruszyński. „Być może autor zechce napisać kolejną książkę pod tytułem 'Vence'” – zażartował.

To szósta edycja Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Nagrodę ustanowił samorząd Radomia w 2015 roku. Rok później została wręczona po raz pierwszy. Przyznawana jest za debiut, rozumiany w nieco szerszym kontekście: jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim.

„Po sześciu latach wiemy, że to znaczące wyróżnienie, które daje szansę i nadzieję młodym twórcom, którzy niekoniecznie patrzą na świat w zgodzie z utartymi schematami. Nagroda, która otwiera nowe trendy w literaturze” – mówił prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Wszyscy nominowani do tegorocznej edycji nagrody (fot. Robert Utkowski).

Spośród 100 nadesłanych w tym roku propozycji do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza kapituła nominowała także Dominikę Horodecką za „Wdech i wydech” (Wydawnictwo Warstwy), Jolantę Jonaszko za „Portrety” (Wydawnictwo Forma) i Macieja Topolskiego za „Niż” (Korporacja Ha!art). Wszyscy nominowani otrzymali statuetki i czeki na 5 tysięcy złotych ufundowane przez marszałka województwa mazowieckiego.

We wszystkich dotychczasowych edycjach do nagrody zgłoszono ponad pół tysiąca książek. W pierwszej edycji kapituła podzieliła nagrodę pomiędzy dwoje laureatów. Zostali nimi: Weronika Murek oraz Maciej Hen. W kolejnych edycjach nagradzani byli: Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hund oraz Barbara Sadurska.

W skład kapituły nagrody wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski – przewodniczący jury, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. Sekretarzem kapituły jest Tomasz Tyczyński.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza – Gala

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza – Gala

Opublikowany przez Muzeum Witolda Gombrowicza Sobota, 18 września 2021

 
Mecenasami nagrody są Jarosław Krzyżanowski i Zakłady Automatyki KOMBUD S.A., partnerem głównym jest Unidevelopment S.A., zaś partnerem strategicznym – Samorząd Województwa Mazowieckiego. Honorowy patronat nad nagrodą sprawuje Rita Gombrowicz. Organizatorami nagrody są: prezydent Radomia i Muzeum Witolda Gombrowicza, zaś partnerami Miejska Biblioteka Publiczna i Fundacja Instytut Gombrowiczowski oraz Wodociągi Miejskie w Radomiu. Nagrodę przyznawano pod patronatem Booklips.pl.

[am]

Tematy: , , , , , , , , , , ,

Kategoria: newsy