„Kultura” Jerzego Giedroycia na znaczku w 75. rocznicę wydania miesięcznika

4 lipca 2022

W ostatnim czasie Poczta Polska emituje wiele walorów filatelistycznych dla wielbicieli literatury. Po ubiegłorocznych znaczkach z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, Stanisławem Lemem i Cyprianem Kamilem Norwidem oraz tegorocznych z Józefem Mackiewiczem i Mironem Białoszewskim przyszedł czas na upamiętnienie 75.rocznicy wydania miesięcznika „Kultura” Jerzego Giedroycia.

„Kultura” to polski miesięcznik emigracyjny publikowany w latach 1947-2000 przez Instytut Literacki, początkowo w Rzymie, a od 1948 roku w Paryżu. Był on najważniejszym głosem polskiej emigracji oraz stanowił przestrzeń wymiany myśli i poglądów, ścierania się idei i koncepcji. W sporach i dyskusjach toczących się na łamach 637 numerów wyłaniał się obraz przyszłej Polski. Tu także po raz pierwszy ukazywały się dzieła tworzące teraz kanon polskiej literatury. Redaktorem naczelnym „Kultury” oraz założycielem i kierownikiem Instytutu Literackiego był Jerzy Giedroyc. Wśród współpracowników pisma byli m.in. Andrzej Bobkowski, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński czy Czesław Miłosz. Do „Kultury” pisali również tacy zachodni twórcy i myśliciele, jak Albert Camus, Thomas S. Eliot, Emile Cioran czy André Malraux.

Pierwszy numer pisma ukazał się w czerwcu 1947 roku. Minęło więc właśnie 75 lat od tego historycznego wydarzenia. Aby uczcić jubileusz, Poczta Polska wyemitowała walor filatelistyczny zaprojektowany przez Bożydara Grozdewa. W centralnej części znaczka przedstawiono metaforycznie wszystkie wydania periodyku – od pierwszego do ostatniego numeru. Zwielokrotnione złote karty mają symbolizować wkład i wpływ Instytutu Literackiego i miesięcznika „Kultura” na polską kulturę, jak i życie polityczne Polaków.

Dopełnieniem grafiki ze znaczka jest koperta pierwszego dnia obiegu (graf. powyżej). W zestawieniu ze wszystkimi pozostałymi elementami graficznymi ma ona potęgować wrażenie mnogości wydań miesięcznika.

„Na wrażenie obfitości wpływa również kompozycja i dekoracyjny sposób obrazowania, zwany w sztuce horror vacui, polegający na wypełnieniu niemal całego obszaru projektu. Między symbolami kart widoczne są zdjęcia, m.in. postaci redaktora Giedroycia oraz znaki korektorskie, geometryczne bryły czy symbole typograficzne. Układ graficzny – powielenia, proste kształty, rozrzucone elementy czcionek, nawiązujące do czasów polskiej awangardy. Odwołują się one do prostych form widocznych w twórczości Henryka Starzewskiego, Władysława Strzemińskiego czy Katarzyny Kobro – dziś ponownie aktualnych rozwiązań plastycznych, czytelnych dla współczesnych odbiorców” – przekazuje Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Projekt powstał we współpracy z Instytutem Literackim w Paryżu. Nakład znaczka wynosi 100 tysięcy egzemplarzy.

[am]

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy