Miron Białoszewski upamiętniony na znaczku pocztowym w 100. rocznicę urodzin

30 czerwca 2022

W czwartek, 30 czerwca, w 100. rocznicę urodzin Mirona Białoszewskiego Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy upamiętniający pisarza. Na walorze filatelistycznym znalazł się jego fotograficzny portret.

Poczta Polska przypomina, że Białoszewski był odkrywcą nowych form w liryce, prozie, twórczości teatralnej oraz uważnym obserwatorem codzienności. „W swoich dziełach wykraczał poza granice przyjętego języka literackiego oraz rozbijał schematyzm. Jego zainteresowanie wzbudzała mowa wykolejona, przejęzyczenia, przypadkowe zbiegi okoliczności językowych. Odwoływał się także do języka potocznego i dziecięcego” – czytamy w komunikacie.

Białoszewski zasłynął nie tylko dziełami literackimi, jak tomiki wierszy „Obroty rzeczy” i „Mylne wzruszenia” oraz pisany prozą „Pamiętnik z powstania warszawskiego”, ale też zajmował się grą aktorską w teatrze. W 1955 roku, wraz z Lechem Emfazym Stefańskim i Bogusławem Choińskim, założył własny amatorski „Teatr na Tarczyńskiej”, a po jego rozpadzie pisarz otworzył w swoim mieszkaniu „Teatr Osobny”, który przetrwał do 1963 roku.

Obie te aktywności artystyczne – literacka i teatralna – zaakcentowano na kopercie pierwszego dnia obiegu, która towarzyszy znaczkowi pocztowemu (na zdj. poniżej). Zamieszczono na niej zdjęcie artysty wykonane w trakcie jednego ze spektakli „Teatru Osobnego” oraz wypowiedź poety dotyczącą jego eksperymentów ze słowem mówionym i pisanym: „Dążę do tego, żeby to, co pisane, było zapisaniem mówionego. I żeby pisanie nie zjadło mówienia. To co jest warte z języka mówionego, to się zapisuje. A to z napisanego – jest potem mówione na głos”. W grafice datownika widnieje łyżka cedzakowa – jeden z wysławianych przez Białoszewskiego przedmiotów codziennego użytku, które zajmują wiele miejsca w jego twórczości poetyckiej.

Typografia użyta na znaczku i kopercie nawiązuje do odręcznego pisania oraz śladu zostawianego przez pędzel podczas malowania (ekspresyjne rysunki pędzlem, wycięte potem w tekturze, były stałym elementem scenografii w przedstawieniach Mirona Białoszewskiego). Pojawiają się na nich także kolorowe kropki, które zgodnie z intencją autora projektu, Pawła Myszki, mówią nam, że mamy do czynienia z barwną postacią, niewpisującą się w patetyczny archetyp poety oraz wskazują na pierwiastek gry i zabawy, obecny w metodzie twórczej Białoszewskiego.

Znaczek z wizerunkiem Mirona Białoszewskiego wydrukowano w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. To już kolejna emisja Poczty Polskiej upamiętniająca wybitne postacie ze świata literatury. Tylko w ostatnim czasie do obiegu weszły znaczki z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema czy 100. rocznicy urodzin Leopolda Tyrmanda.

[am]
fot. Poczta Polska

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy