Rozpoczęto nabór powieści do Nagrody za Kryminalny Debiut 2023 Roku

10 stycznia 2024

Książnica Kopernikańska w Toruniu rozpoczęła nabór powieści do Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut 2023 Roku. Autor lub autorka wyróżnionej książki otrzyma 25 tysięcy złotych i pamiątkową statuetkę. Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia.

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać polscy wydawcy. Nadsyłać można jedynie utwory literackie, które są debiutami powieściowymi. Zgodnie z regulaminem wydawca może przesłać nie więcej niż dwie różne powieści, każdą w pięciu egzemplarzach. Na zgłoszenia Książnica Kopernikańska czeka do 31 stycznia 2024 roku.

Zgłaszane powieści należy przesłać lub dostarczyć na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, ul. Juliusza Słowackiego 8, 87-100 Toruń. Koniecznie z dopiskiem: Zgłoszenie do Nagrody za Kryminalny Debiut Roku 2023.

Jury dokona oceny zgłoszonych powieści kryminalnych, biorąc pod uwagę m.in. oryginalność treści, nowatorstwo rozwiązań formalnych, umiejętne poprowadzenie i wiarygodność intrygi sensacyjno-kryminalnej, zgodność z odniesieniami do rzeczywistości (np. historycznej, politycznej, obyczajowej), spójność kompozycyjną, umiejętność prowadzenia narracji i prezentacji sylwetek bohaterów oraz język (chodzi o adekwatność stylu, poprawność językową, ewentualne zróżnicowanie stylistyczne – o ile występuje).

Tytuły nominowanych powieści poznamy najpóźniej 19 marca. Spośród nich kapituła wybierze powieść, która zostanie uhonorowana Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut Roku 2023. Nazwisko laureata lub laureatki poznamy 20 kwietnia. Zwycięzca otrzyma 25 tysięcy złotych i pamiątkową statuetkę. Dodatkowo przyznana zostanie również Nagroda Dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu dla Redaktora lub Redaktorki. To wyróżnienie w wysokości 4 tysięcy złotych.

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest pierwszym w Polsce wyróżnieniem przyznawanym twórcom debiutującym w literaturze gatunkowej. W 2021 roku statuetkę otrzymał Grzegorz Dziedzic za powieść „Żadnych bogów, żadnych panów”. W ubiegłym roku, w ramach drugiej edycji, nagrodzono Julię Łapińską za powieść „Czerwone jezioro”.

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznawana jest pod patronatem Booklips.pl.

[md]

Tematy: , , , , , ,

Kategoria: newsy