Uniwersytet Gdański chce kształcić przyszłych pisarzy. Sztuka kreatywnego pisania nowym kierunkiem studiów

5 lipca 2023

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczyna rekrutację na nowy kierunek, jakim będzie sztuka kreatywnego pisania. Jak przekonuje uczelnia, trzyletnie studia stacjonarne I stopnia powstały z myślą o studentach chcących realizować swoje ambicje pisarskie, rozwijać swoją kulturę literacką oraz umiejętności w zakresie tworzenia tekstów artystycznych, użytkowych i krytycznych.

„Zajęcia na sztuce kreatywnego pisania mają pomóc przyszłym twórcom poznać i zrozumieć mechanizmy współczesnego rynku wydawniczego i stworzyć warunki dla własnego rozwoju na polu literatury pięknej, eseistyki i krytyki literackiej. Absolwenci tego kierunku nabędą także umiejętności pozwalające odnaleźć się w wielu miejscach, w których liczy się twórczy potencjał – w mediach elektronicznych i tradycyjnych, w instytucjach kultury i agencjach marketingowych” – informuje Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Z uwagi na to, że podstawą dla opanowania sztuki słowa jest kultura literacka, na program studiów złożą się zajęcia z kanonu literackiego, w ramach których studenci będą mogli porozmawiać o dawnych i współczesnych arcydziełach literatury polskiej i światowej, zaś na ćwiczeniach z literatury najnowszej zapoznają się z aktualnymi bestsellerami i trendami na rynku książki.

„Plan studiów jest dostosowany do współczesnych realiów, w których dominującą pozycję zajmują zjawiska z kręgu kultury popularnej. Stąd przewidziane są w nim przedmioty poświęcone literaturze gatunkowej – reportażowi, kryminałowi, horrorowi i fantastyce, komiksowi i powieści graficznej czy też książce dla dzieci i młodzieży. Ważnym i niezbędnym uzupełnieniem pozostają zajęcia o kinie, teatrze oraz grach komputerowych. Szeroki profil humanistyczny zapewnią zaś absolwentowi przedmioty dotyczące dziejów filozofii, estetyki oraz współczesnych teorii kulturowych” – wyjaśnia Formella.

Studenci będą musieli wziąć udział w warsztatach literackich rozwijających stylistykę i wprowadzających w zasady kompozycyjne definiujące różne gatunki. Przygotowane zostaną też cztery cykle zajęć mistrzowskich z twórcami o znaczącym dorobku, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i myśleniem o literaturze. Jak przekonuje uczelnia, osobisty kontakt z uznanymi autorami pozwoli spojrzeć całościowo na proces tworzenia, a także inspirować się ich dokonaniami we własnych przedsięwzięciach.

Żeby absolwenci kierunku mogli świadomie planować swoją ścieżkę twórczo-zawodową i budować własną markę, zdobędą też wiedzę o prawie autorskim i wydawniczym, ogólnopolskim i regionalnym rynku wydawniczym, o zasadach marketingu książki oraz prawidłowościach rządzących współczesnym życiem literackim. W programie studiów istotne miejsce zajmą ćwiczenia z copywritingu i kultury nowych mediów. Absolwenci nabędą również umiejętności w zakresie edytorstwa, składu komputerowego oraz publikowania tekstów użytkowych w Internecie. Będą też tworzyć i redagować własne teksty z zakresu literatury pięknej, eseju, krytyki literackiej lub literaturoznawstwa.

Kierunek studiów powstał z zamysłem współpracy uniwersytetu z miastem Gdańsk i programem „Gdańsk Miasto Literatury”, dzięki czemu studenci będą mogli stawiać pierwsze kroki literackie w środowiskach twórczych Wybrzeża. „Studia sztuki kreatywnego pisania pozwolą ich użytkownikom nawiązać znajomości i przyjaźnie z osobami z branży literackiej oraz dadzą możliwość współtworzenia projektów związanych z promocją i popularyzacją literatury. W ramach uniwersytetu możliwa będzie realizacja własnych ambicji i zainteresowań w kołach naukowych, wydziałowych czasopismach i studenckich almanachach” – czytamy w komunikacie gdańskiego magistratu. „Realizowane w ramach siatki praktyki zawodowe odbywać się będą m.in. w trójmiejskich instytucjach kultury” – dodano.

„Młodzi ludzie, nasi studenci, są bardzo kreatywni, chętni do wędrówki poza utartymi szlakami. Mają też często potrzebę wyrażania siebie, także w formie literackiej. Liczymy więc na to, że te studia pozwolą, także dzięki współpracy z miastem i naszymi twórcami, odkryć niejeden talent” – powiedział rektor uczelni, prof. Piotr Stepnowski.

Rekrutacja na studia odbywać się będzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Termin rejestracji upływa 12 lipca. Rozmowa kwalifikacyjna ma odbyć się 17 lipca. Na rok akademicki 2023/2024 przewidziano 25 miejsc.

Poniżej możecie zapoznać się z listą przedmiotów kierunku wraz z liczbą godzin:

[am]
fot. rektoratu UG: Google Street View

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy