Instytut Książki oraz Instytut Literatury zostaną połączone

18 stycznia 2024

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz ogłosił, że zamierza połączyć Instytut Książki oraz Instytut Literatury. Można powiedzieć, że ta druga, młodsza, bo powołana w 2019 roku, instytucja zostanie wchłonięta przez pierwszą, ponieważ zadania obydwu jednostek ma prowadzić dalej Instytut Książki.

„Przyczyną połączenia jest optymalizacja wydatkowania środków publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu pełnej realizacji misji państwa w zakresie działu administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez włączenie zadań Instytutu Literatury do Instytutu Książki jako komplementarnych, uzupełniając jego kompetencje w zakresie działania na rzecz polskiej literatury” – przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we wpisie zamieszczonym na platformie X (dawniej Twitter).

O planach połączenia obu instytucji mówiła już kilka dni wcześniej, podczas wizyty w Krakowie, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Joanna Scheuring-Wielgus. Dotychczasowi dyrektorzy tych jednostek stracą swoje stanowiska. „Gazecie Wyborczej” udało się nieoficjalnie ustalić, że nowy dyrektor ma pochodzić z Krakowa, a jego nazwisko zostanie wkrótce ujawnione.

Instytut Książki powstał w 2004 roku w celu promocji polskiej literatury w kraju i za granicą m.in. poprzez wspieranie tłumaczeń i zagranicznych wydań polskich książek oraz dofinansowywanie modernizacji bibliotek. Z czasem zakres działalności Instytutu się poszerzył. Obecnie administruje on również programami dotacyjnymi Ministra Kultury w obszarze literatury, a także jest wydawcą najstarszych polskich czasopism kulturalnych, m.in. „Twórczości” i „Literatury na Świecie”.

Instytut Literatury założono w 2019 roku w celu zapewnienia wsparcia współczesnym polskim literatom, zwłaszcza tym, którzy tworzą dzieła niekomercyjne, a także badaniom literaturoznawczym oraz krytycznoliterackim. Instytucja prowadzi własną działalność wydawniczą, publikując kwartalnik kulturalny „Nowy Napis” oraz serie wydawnicze z nim powiązane, jak również pismo naukowe w języku angielskim „Trimarium. History and Literature of Central and Eastern European Countries”. Organizowane są spotkania autorskie na żywo i w sieci, festiwale, koncerty i konkursy literackie.

[md]
fot. Google Street View

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy