Nowo powołany Instytut Literatury rozpoczął działalność. Instytucją pokieruje Józef Maria Ruszar

27 lutego 2019


26 lutego działalność rozpoczął nowo powołany Instytut Literatury. Jak pisze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest to odpowiedź na liczne głosy twórców wskazujące potrzebę instytucjonalizacji wsparcia środowiska współczesnych polskich literatów. Instytucją pokieruje Józef Maria Ruszar (na zdj.) – filolog i filozof, twórca Warsztatów Herbertowskich.

Instytut Literatury powstał w celu realizacji mecenatu państwa nad twórcami w dziedzinie literatury współczesnej, zwłaszcza autorami dzieł niekomercyjnych, lecz posiadających wysoką wartość artystyczną i kulturotwórczą, a także wsparcia badań literaturoznawczych oraz krytycznoliterackich. Potrzebę powołania tego typu placówki podniesiono podczas spotkań środowisk twórczych i ekspertów w trakcie odbywającej się w latach 2017-2018 Ogólnopolskiej Konferencji Kultury.

Instytut Literatury poprzez swoje działania edukacyjne ma podjąć wysiłek zwiększania kompetencji odbiorców polskiej współczesnej twórczości literackiej. Ministerstwo Kultury zastrzega, że tak ukierunkowana instytucja nie ma być konkurencją dla już istniejących państwowych instytucji kultury, jak Instytut Książki czy Państwowy Instytut Wydawniczy, lecz ich dopełnieniem.

Nowa instytucja będzie prowadzić własną działalność wydawniczą, publikując kwartalnik kulturalny „Nowy Napis” (początkowo funkcjonował pod nazwą „Napis”, ale została ona zmieniona, ponieważ istnieje już magazyn o tym samym tytule poświęcony literaturze) oraz serie wydawnicze z nim powiązane, które będą docierały do instytucji nauki i oświaty w kraju i zagranicą.

„Trzeba też podkreślić szczególny związek nowo powoływanej instytucji kultury z nurtem badań i popularyzacji twórczości Zbigniewa Herberta, jednego z największych twórców literatury światowej XX wieku. W tym obszarze aktywności Instytutu Literatury znajduje się ochrona dorobku i tradycji Warsztatów Herbertowskich, których 15. edycja odbyła się w roku minionym oraz rozwój aktywności Międzynarodowego Kongresu Współczesnej Literatury Polskiej” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pełniącym obowiązki dyrektora Instytutu Literatury został filolog i filozof Józef Maria Ruszar. Ma on w dorobku szkice i rozprawy na temat poezji Tomasa Tranströmera, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Jarosława Marka Rymkiewicza, Tadeusza Nowaka, Jana Polkowskiego, Wojciecha Kudyby oraz innych poetów i pisarzy. Jest redaktorem i wydawcą serii poetyckiej „Liryka i poetyka”. Od roku 2004 organizuje konferencje naukowe pod nazwą Warsztaty Herbertowskie (od 2016 o charakterze międzynarodowym). Od roku 2004 wydaje serię naukową Biblioteka Pana Cogito, poświęconą twórczości Herberta oraz poezji polskiej drugiej połowy XX wieku. W latach 2004-2007 roku kierował Warszawskim Festiwalem Poezji im. Zbigniewa Herberta. W roku 2006 pełnił funkcję koordynatora Roku Conrada (w ramach Instytutu Adama Mickiewicza). W 2011 organizował obchody jubileuszu 90. urodzin Tadeusza Różewicza (w ramach Narodowego Centrum Kultury). Współpracował głównie z „Rzeczpospolitą”, gdzie w weekendowym wydaniu „Plus-Minus” ukazywały się jego eseje z podróży w głąb cywilizacji europejskiej. Jest redaktorem serii dodatków prasowych poświęconych polskim poetom, wydawanych z okazji rocznic i organizowanych przez siebie wydarzeń. Powołanie na stanowisko p.o. dyrektora Józef Maria Ruszar odebrał z rąk ministra kultury prof. Piotra Glińskiego.

źródło: MKiDN

Tematy: , ,

Kategoria: newsy