W czwartek w Krakowie startuje Międzynarodowy Festiwal Literacki Ha!wangarda 2015

30 września 2015

Hawangarda_2015_plakat
W dniach od 1 do 3 października w Krakowie odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Literacki Ha!wangarda 2015. Czytelnicy będą mieli okazję zapoznać się z najciekawszymi trendami w literaturze eksperymentalnej i dowiedzieć się, co to jest poezja genetyczna, powieść hashtagowa czy mikrofikcja.

Ha!wangarda to festiwal-laboratorium nastawiony na wytwarzanie i prezentację awangardowej, eksperymentalnej literatury oraz jej analiz. Co roku do stałych działań w jej trakcie należą pokazy twórczości cyfrowej, media art show, prezentacje multimedialne, warsztaty oraz spotkania z twórcami. Festiwal przedstawia odmiany i gatunki literatury cyfrowej, autorskie podejścia do medium książki, literaturę wizualną oraz pisarzy i pisarki, którzy dopiero wchodzą na literacki rynek. Stawia też na łączenie teorii z praktyką. Jak napisała badaczka mediów Anna Nacher: „Ha!wangarda jest jednym z miejsc, gdzie wszystko to, co najlepsze z akademii spotyka się z wieloma przestrzeniami zupełnie w niej na co dzień nieobecnymi; gdzie wzajemne uczenie się ma formę atrakcyjną i inspirującą; gdzie nabiera sensu cały dyskurs związany z przemianami form produkcji wiedzy w kontekście pozaakademickim”.

Taka też będzie edycja w 2015 roku, w ramach której do Krakowa przyjedzie Scott Rettberg, współtwórca Electronic Literature Organization, jeden z najważniejszych amerykańskich badaczy i twórców mediów cyfrowych. Podczas Media Art Show (trwającego 3 wieczory) zaprezentowane zostaną wyselekcjonowane najnowsze prace 23 artystów i kolektywów twórczych, będzie można wziąć udział w warsztatach używania platformy Twine oraz warsztatach literatury wzbogaconej. Na festiwalu zaplanowano również premierę książek teoretycznych „Liberackość dzieła literackiego” Agnieszki Przybyszewskiej i „Sztuka przegrywania. Esej o bólu, jaki wywołują gry wideo” Jespera Juula ? najbardziej inspirującego dzisiaj badacza w polu game studies. Premierę będą też miały: najnowszy tom poezji Zenona Fajfera „Widok z głębokiej wieży” i powieść wizualna „Renata” Bolesława Chromrego. Interesująco zapowiada się również koncert dwóch demoscenerów: Yerzmyeya i Pinokia.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program festiwalu:

01.10.2015 (czwartek)

HIPERMEDIALNY ARTEFAKT Z BRATYSŁAWY
Prowadzenie: Mariusz Pisarski
Bunkier Sztuki, Sala Audiowizualna, pl. Szczepański 3a, Kraków:

14:00?15:15 ? Wykłady (cz. 1):
? Peter Sýkora ? Cybertekstowa „Księga życia” i biomedia
Celem wykładu jest udowodnienie, że „Księga życia” (tekst biologiczny zapisany w kodzie DNA) to coś więcej niż tylko popularnonaukowa metafora. Owa Księga życia to nie tyle biologiczny odpowiednik zwykłej książki, co cybertekst, w rozumieniu oryginalnej definicji literatury ergodycznej Espena Aarsetha. Tematem będzie więc cyfrowa natura biologicznych cybertekstów w żywych organizmach (biomedia). Przykładem ilustrującym ? poezja genetyczna.
? Kristof Anetta ? Czas przygodności: cyfrowa lektura jako doświadczenie filozoficzne
Wykład poświęcony będzie różnicom kognitywno-percepcyjnym doświadczenia ?analogowej? i ?cyfrowej? sztuki oraz ich związkom z tendencjami obecnymi w dwudziestowiecznej filozofii, opisanymi przez Richarda Rorty’ego w „Contingency, Irony, and Solidarity” (1989). Najważniejszym momentem psychologicznym przejścia literatury „analogowej” do „cyfrowej” jest ten, w którym czytelnik przestaje wierzyć, że ma przed sobą ?mocną?, autorytatywną wersję tekstu; kiedy zaczyna czuć, że nie ma możliwości poddania się totalnej kontroli autora. W literaturze cyfrowej czytelnicy muszą zaakceptować przygodność doświadczenia literackiego, przyczyniać się do powstania tekstu ergodycznego poprzez wybieranie różnych strategii i decyzji lekturowych. Omawiana ?przygodność? staje się metaforą ludzkiej potrzeby zrozumienia, jest metadoświadczeniem poznania, spędzeniem czasu z dziełem, które kształtują indywidualne decyzje czytelnika i przypadek wpisany w strukturę dzieła.
? Jana Tomašovičová ? Topologia hipertekstów
Hipertekst przekracza różne granice. Jest ulokowany w intermedialnej przestrzeni, gdzie pojedyncze dyskursy medialne nawiązują do siebie i są ściśle ze sobą powiązane. Jednocześnie jego ustrukturyzowana natura wychodzi poza jednowymiarowy przepływ. Hipertekst nie opiera się na sztywnym, zewnętrznym punkcie widzenia, ale rozwija się z „własnego środka”. Nabiera on cech wielowymiarowego skrzyżowania, gęstej sieci. Celem wykładu jest przyjrzenie się konstrukcji hipertekstu i wymienienie najważniejszych cech, które odróżniają go od tradycyjnej konstrukcji tekstów drukowanych.

15:30?16:45 ? Wykłady (cz. 2):
? Bogumiła Suwara ? Czy możliwa jest inna slawistyka?
Twórcy nauk slawistycznych działali w czasie, kiedy filozofia i teologia zaczęły oddzielać się od siebie dając przy tym początek wielu nowym naukom humanistycznym i socjologicznym. W związku z tym, według różnorodnych hipotez, nauki slawistyczne, tak samo jak inne nauki humanistyczne, zostały wcielone do procesu refleksji nad symbolicznym tworzeniem języków słowiańskich (literatura/kultura). Teoretyczne rozmyślania na temat „innych” nauk slawistycznych będą nawiązywać do symbolicznego tworzenia (manipulacji) warunkowanego tym jak funkcjonują portale społecznościowe, demokratyzacja dostępu (i analizy) do zbiorów danych big data, oraz będą bazować na koncepcie ?kolektywnej inteligencji? i jej znaczeniu dla nowych podstaw nauk slawistycznych (tak jak znaczenie kolektywnej inteligencji stworzonej przez użytkowników języków słowiańskich).
? Karel Piorecký ? Wiadomości SMS jako temat i medium do tworzenia tekstu literackiego
Rozwój technologii cyfrowych pod koniec dwudziestego wieku przyczynił się do rewolucji komunikacji międzyludzkiej na niewyobrażalną wcześniej skalę. Spowodował także liczne zmiany w płaszczyźnie komunikacji literackiej. Obok Internetu, technologia komórkowa, a w szczególności jej elementy związane z procesem pisania (SMS), weszły w stosunkowo silną interakcję z kulturą literacką. Wykład skupia się na analizie tej interakcji i na powiązaniach tego typu wiadomości z transformacją gatunków epistolarnych (powieść epistolarna i dziennik) oraz z przemianą samego twórczego pisania i sposobów dystrybucji tekstów. Przekrój gatunków literackich branych pod uwagę w tej analizie jest szeroki: zawiera zarówno prozę, jak i poezję. Wśród wybranych przykładów znajdziemy ambitne projekty literackie oraz prace amatorskie. Materiał czeski osadzony zostanie w szerszym kontekście międzynarodowym i historycznym.
? Kateřina Piorecká ? Pantomima „Nezvala: pomiędzy gatunkami literackimi i mediami”
We wrześniu 1924 r. Nezval opublikował swoja drugą książkę, „Pantomimę”, którą uważa się za jego pierwszy zbiór ?poetystyczny?. Teksty, które znalazły się w tomie, były bardzo różnorodne. Z najważniejszych warto wymienić „Wiersz fotogeniczny”, inspirowany dziełami Delluca, zawierający scenariusz pokazu pantomimicznego; eseje, wodewile oraz wiersze obrazkowe i typograficzne. W tomie Nezvala marginalia wypełnione są cytatami z autorów programowo promowanych przez grupę Devětsil (Rimbaud, Apollinaire, Cocteau, Tzara, Epstein, Mallarmé i Baudelaire). W powstanie książki zaangażowani byli liczni pisarze: przedmowa została napisana przez Jindřicha Honzla, redaktorem był František Götz, wiersz obrazkowy z okładki stworzył Jindřich Štyrský, a typografia i wygląd pozostałych wierszy obrazkowych i typograficznych zostały zaprojektowane przez Karela Teige. Zamiast ilustracji, w książce znalazły się reprodukcje prac Jindřicha Štyrskiego i Marie Laurenciovej. Magia egzotyki została przedstawiona za pomocą fotografii afrykańskich rzeźb oraz indyjskich miniatur, a neony nowojorskiego kina sugerują podziw dla pełnego życia nowoczesnego miasta. Świadectwem fascynacji ówczesną popkulturą są zdjęcia przedstawiające braci Fratellini z cyrku Medrano w Paryżu oraz tancerkę i gwiazdę filmową Allę Nazimovą. Dzieło Nezvala miało także swoją wersję sceniczną w formie sekwencji recytacyjnej, na podstawie której zostały skomponowane dwa utwory muzyczne autorstwa Jiřego Svobody i Išy Krejča, do których Milča Mayerová stworzyła cykl kompozycji tanecznych „Abeceda”. Dwa lata później na podstawie tego cyklu ukazała się niezależnie publikacja ze zdjęciami tancerki i projektami Karela Teigego. „Pantomima” była jednocześnie swoistym gestem autora i zbiorowym, praktycznym zastosowaniem postulatów sformułowanych w manifestach poetystów. Co więcej, w osobistych dokumentach Vítězslava Nezvala autor odkrył kilka nieznanych utworów z letrystycznego cyklu „Zvuk slunečních hodin”. Jakie było podejście do tradycyjnej książki w latach dwudziestych ubiegłego wieku? W jaki sposób nowe media inspirują czeską myśl awangardową? W jaki sposób film, fotografia, możliwość nagrania dźwięku i maszyna do pisania wpłynęły na rozwój czeskiej poezji międzywojennej?
? Marek Debnár ? „Central Europe” w literaturze regionu wyszehradzkiego i Narodowym Korpusie Języka Słowackiego
Celem wystąpienia jest omówienie różnych znaczeń terminu ?Europa Środkowa? w esejach i pracach literackich z kręgu krajów Grupy Wyszehradzkiej. Autor zdecydował się opracować subkorpus esejów i prac literackich wydzielony z Narodowego Korpusu Języka Słowackiego (Slovak National Corpus). Praca opisuje sposoby interpretowania wyników statystycznych wystąpień ilościowych wybranych wyrażeń związanych z Europą Środkową oraz wskazuje możliwości wykorzystania owego korpusu nie tylko w celach lingwistycznych czy literackich, ale także w badaniach interdyscyplinarnych.

MEDIA ART SHOW
Bunkier Sztuki, Sala Audiowizualna, pl. Szczepański 3a, Kraków:

19:00?19:25 ? I : * ttter ? instalacja / performans Zuzanny Husarovej i Ľubomíra Panáka
„I : * ttter” to artystyczny projekt multimedialny wykorzystujący czujnik Kinect 3D. Interaktywna instalacja / performans na dwa sposoby odwołuje się do ?zasady remake’u?: na poziomie tekstowym ? wchodząc w interakcję z wiodącymi pracami międzynarodowego Net.Artu, i na poziomie dźwiękowym ? wykorzystując zasady działania thereminu. Dzięki czujnikom możemy za pomocą ruchu rąk z łatwością przeszukiwać, usuwać lub miksować dialogi, które przypominają komunikację online ludzi i maszyn. Tekst wyświetlany na ekranie jest remiksem wybranych fragmentów tekstowych z europejskiego Net.Artu. Przez wirtualny podgląd będziemy również kontrolować wysokość dźwięku oscylatora, a dzięki możliwości aktywowania modułu rysującego możemy ?wprowadzać? poszczególne fragmenty przy pomocy naszych własnych rysunków.
19:30?19:50 ? Międzyliterackie związki poezji polskiej i słowackiej jako okoliczności umożliwiające powstanie hipermedialnego artefaktu, przekształcającego znaczące napięcie w niekonwencjonalne doświadczenie kognitywne ? wykład Martína Solotruka
19:50?20:40 ? Literówki i potknięcia ? film Markéty Magidovej
Akcja taneczno-literackiego filmu rozgrywa się w funkcjonalistycznym budynku należącym niegdyś do elektrowni. Jedna tancerka wciela się w trzy różne typy kobiet ubiegających się o pracę. Każda z nich ma swój własny styl ubierania się, pisania i poruszania. Stres wywołany przez napiętą sytuację rośnie i staje się widoczny w zachowaniu bohaterek. Niekontrolowane ruchy znajdują odzwierciedlenie na poziomie literackim. Materiały tekstowe i dokumenty (e-maile, listy motywacyjne, CV itd.) wymagane przez międzynarodową firmę elektryczną są pełne literówek. Błędy te mogą być postrzegane jako przypadkowe ruchy uderzających w klawiaturę komputera palców, podobne potknięciom przy poruszaniu się.
20:40?21:00 ? Maja Starakiewicz ? „Picture recitation” na podstawie „Seksplozji” Stanisława Lema
Sposób opowiadania historii, w którym obraz jest głównym rekwizytem osoby opowiadającej, wywodzi się z Indii. Po dotarciu do Europy przyjmował różne nazwy: cantastoria, retablo de las maravillas, Moritat i Bänkelsang oraz picture recitation. Maja Starakiewicz zaprezentuje współczesną wersję picture recitation na podstawie opowiadania Stanisława Lema „Seksplozja”, które jest wizją świata po seksualnej apokalipsie. Muzyka: Arek Stokłosa. Wydarzenie odbędzie się dzięki uprzejmości spadkobierców Stanisława Lema: Barbarze Lem i Tomaszowi Lemowi.
21:00?21:30 ? Czerwona Planeta ? dramat transfuturystyczny
Kooperatywa transfuturystyczna przedstawi swoją najnowszą burleskę sci-fi „Czerwona Planeta”.
21:30?22:00 ? Ľubomír Panák ? audio performance

02.10.2015 (piątek)

STRATEGIE PISANIA
Arteteka WBP w Krakowie, ul. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego):

13:30?15:00 ? Twine ? warsztaty twórcze
„Dzięki Twine każdy może dziś być twórcą gier komputerowych. Jeśli potrafisz pisać i okazjonalnie układać swój tekst w nawiasy, to potrafisz także stworzyć grę Twine” ? tak o platformie, która podbiła serca mas, piszą światowe serwisy o grach. Stworzony w 2009 roku program i serwis do produkcji prostych gier I-F ? z opcją bezproblemowego eksportu do HTML i łatwej publikacji w sieci ? podbiły serca wielu, nie tylko literackich, społeczności. Twine jest dziś nie tylko najbardziej demokratycznym narzędziem do tworzenia gier w formie nielinearnych, interaktywnych i programowalnych opowieści, ale też platformą do autoekspresji używaną przez mniejszości seksualne, ofiary przemocy rodzinnej czy nastolatków z problemami dojrzewania. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z programem i narzędziami do self-publishingu Twine i wraz z prowadzącymi opublikują swoją pierwszą interaktywną narrację. Długodystansowym celem warsztatów będzie stworzenie grupy twórczej oraz produkcja indywidualnych i kolaboratywnych gier, które zostaną opublikowane na portalu Ha!artu i w magazynie Techsty. Prowadzenie: Mariusz Pisarski i Grzegorz Zyzik.

Czuły Barbarzyńca, ul. Brzozowa 15, Kraków:

15:00?16:00 ? Przestrzenność książki; Archetyptura ? prezentacja i wykład Andrzeja Głowackiego i Ika Wato
Dzieła stworzone z kodów QR odsyłają nas do innej, wirtualnej rzeczywistości. Zerwanie z linearnością, odrzucenie tradycyjnej literatury to właśnie jeden z celów Archetyptury. Zwycięstwo nad tekstem. Archetyptura to literatura rozszerzonej rzeczywistości. W Archetypturze książka staje się dziełem, zbiorem abstrakcyjnych obrazów, a zarazem czystą informacją, tekstem, kodem dla sztucznej inteligencji i urządzeń mobilnych. Jednocześnie pozostaje ona przedmiotem materialnym ? jest wypełniona znakami, rysunkami, abstrakcjami. Pozostawia także wiele miejsca dla czytelnika: może on uzupełniać Archetypturę, dopisywać do niej fragmenty czy dorysowywać dalsze historie i uzupełniać je o własne impresje. Archetyptura, mimo możliwego technicznego wyrafinowania (choć nie zawsze, może nią być prześcieradło), jest też literaturą empatyczną ? przestrzenią nie istniejącą bez czytelnika.
16:15?17:00 ? Collaborative writing ? dyskusja z udziałem Scotta Rettberga, Mariusza Pisarskiego i Michała Tabaczyńskiego
Termin collaborative writing odnosi się do wspólnego pisania. Ma on bardzo długą historię, którą można wywieść od początków ludzkiego piśmiennictwa. Pierwsze hiperteksty literackie wywołały liczne pytania o doświadczenie literatury w sieci, krążyły wokół nich mity o uwolnieniu czytelnika od reżimu linearnego tekstu, swobodzie czytelniczej itd. Były jednak modelami autorytatywnej lektury przynoszącej pozorną wolność czytelnikowi. Sieć Web 2.0 przyniosła nowe doświadczenie Internetu, w którym dzięki uzyskaniu możliwości moderowania czy dodawania materiałów do istniejących stron otrzymali niemal wszyscy posiadacze łącza. Nowy wymiar uzyskało pisanie wspólne, choć to nie tylko sprawka medium, lecz także nieraz ambitnych projektów artystycznych.
17:00?17:45 ? Liberackość dzieła literackiego ? premiera i dyskusja wokół książki Agnieszki Przybyszewskiej
Książka „Liberackość dzieła literackiego” to pierwsza na polskim rynku pozycja monograficzna poświęcona liberaturze, mogąca służyć zarówno jako doskonałe wprowadzenie do zagadnienia, jak i źródło jego szczegółowych analiz. Autorka rozpatruje tzw. literaturę totalną w kontekście innych zjawisk nierzadko z nią (niekoniecznie słusznie) porównywanych (jak np. antyczna poezja wizualna, poezja konkretna, druk funkcjonalny czy komiks albo najnowsze formy literatury elektronicznej) oraz analizuje teorię liberacką w zestawieniu z dawnymi i najbardziej aktualnymi ujęciami teoretycznoliterackimi czy kulturoznawczymi (jak np. formalizm czy przełom lingwistyczny oraz kultura konwergencji czy estetyka postmedialna). W dyskusji wokół książki udział wezmą autorka i zaproszeni goście: Maja Staśko i Katarzyna Bazarnik. Prowadzenie: Tomasz Cieślak-Sokołowski.
18:00?18:30 ? Widok z głębokiej wieży ? premiera nowego tomu poezji Zenona Fajfera
Gdzie jest głęboka wieża Zenona Fajfera? Jaki widok się z niej rozlega? Szukam jej w impresjach z podróży, w krzyku mew nad oceanem, na realnych i ?przeczytanych? łąkach, na wzgórzu rododendronów pachnących literaturą, w weneckich olśnieniach i wielokrotnych odbiciach, w drobinach codzienności i intymności, w wędrówkach w głąb czasu wśród krajobrazów i ludzi, których już nie ma. Szukam w zajaśnieniach, w cichej szczelinie światła między jawą a snem, w bólu, tęsknocie, wzruszeniu, w nieporadnym tańcu śmierci i miłości. Słucham ciszy i melodii ptasich skrzypiec, muzyki wierszy i słów ? migotliwych, ulotnych, zadziwionych sobą; słów widzialnych i niewidzialnych. ? Teresa Nowak o książce. Prowadzenie: Maja Staśko.

MEDIA ART SHOW
Czuły Barbarzyńca, ul. Brzozowa 15, Kraków:

19:00?19:15 ? Maja Staśko ? prezentacja poezji
19:15?19:30 ? First We Feel Then We Fall ? pokaz fragmentu adaptacji filmowej „Finnegans Wake”
19:30?19:45 ? Piksel Zdrój ? prezentacja polskiej powieści kolaboratywnej
Piksel Zdrój to kolaboratywna, sieciowa powieść hashtagowa o fazach i spleenach lata w mieście, stworzona wspólnie przez siedmioro i pół autorów. Utwór rozgrywa się na dwóch poziomach (fikcyjnym i pseudo-metafikcyjnym) oraz w obrębie czternastu ścieżek fabularnych, które demonstrują różne style, odmienne sposoby narracji i różne spojrzenia na pojedynczy temat i pojedyncze zdarzenie fabularne. Piksel Zdrój to studium potencjału narracyjnego i spójności fabularnej w literaturze doby lajków i linków.
19:45?20:00 ? Zmrok, symfonia [Twilight, a symphony] ? premiera polskiego wydania klasycznego hipertekstu Michaela Joyce?a
„Zmrok, symfonia” to druga, tym razem ?polska?, hipertekstowa powieść Michaela Joyce?a. Choć jej publikacja w 1996 roku zbiegła się z wybuchem cyfrowej rewolucji, której pisarz z Buffalo był współtwórcą, to uniwersalna tematyka utworu sięga o wiele głębiej. Polscy bohaterowie „Zmroku…” to post-solidarnościowi rozbitkowie, którzy szukają najpierw życia (Wojtek Snycerz), a później śmierci (Magda). Wplątany w ich historie główny bohater Hugh próbuje uporać się z własnymi demonami. Papież, Wałęsa, pierogi ? to egzotyczne odniesienia, w które ubrane są zazębiające się opowieści o przypadku, chorobie i pragnieniu końca.
20:00?20:15 ? Kosmos ? prezentacja hiperfikcji Jakuba Jagiełły

Klub RE, ul. Mikołajska 5, Kraków:

22:00?22:40 ? Yerzmyey / Pinokio ? koncert z wizualizacjami

Bomba, pl. Szczepański 2/1, Kraków:

23:00 ? afterparty przy muzyce Wixapol S.A.

03.10.2015 (sobota)

NOC POEZJI: GRY I SZTUKA
Księgarnia Korporacji Ha!art, pl. Szczepański 3a:
(na piętrze Bunkra Sztuki)

12:00?12:45 ? Brunch z konceptualizmem
Spotkanie ma na celu przybliżenie zjawiska, jakim jest młoda literatura konceptualna. Wydarzenie poświęcone będzie niekonwencjonalnym strategiom pisarskim, w tym zabiegom objętym zbiorczym terminem uncreative writing (pisanie niekreatywne). Podczas brunchu będzie można zapoznać się z czołowymi przedstawicielami ruchu i najnowszą produkcją literacką amerykańskiej awangardy. Prowadzenie: Aleksandra Małecka, Piotr Marecki i Mikołaj Spodaryk.
13:15?14:00 ? GRY: TEORIA I PRAKTYKA 1. Wystawa gier opartych na wierszach i oprowadzenie
Gry inspirowane wierszami są rzadkością. Twórcy gier adaptowali utwory bardzo różnych autorów i rozmaite gatunki poezji, od Dantego, poprzez Ashbery’ego, na haiku zakończywszy. Wystawa w ramach Nocy Poezji w Krakowie będzie pierwszą na świecie poświęconą temu zjawisku inicjatywą: jednocześnie prezentacją oraz warsztatami na temat tego, jak grać w te, często minimalistyczne i skomplikowane, gry. Wystawę będzie można oglądać przez miesiąc. Oprowadzają: Paweł Schreiber i Piotr Marecki.

Spółdzielnia Ogniwo, ul. Paulińska 28, Kraków:

15:00?15:30 ? Bletka z balustrady ? instalacja Leszka Onaka
„Bletka z balustrady” to ciąg zdarzeń komponujący cyfrowy wiersz. Algorytm opiera się na ramie syntaktycznej utworu „Noga” Tadeusza Peipera, z którego zostały wycięte wszystkie rzeczowniki, czasowniki oraz przymiotniki, a w ich miejsce losowane są wyrazy z bazy przygotowanej przez producenta. Projekcja „Bletki” będzie trwała przez cały trzeci dzień festiwalu.
15:00?15:30 ? Generator poezji Jakuba Jagiełły
15:30?16:00 ? GRY: TEORIA I PRAKTYKA 2. The Art of Failure: An Essay on the Pain of Playing Video Games ? prezentacja polskiego przekładu książki Jespera Juula
„The Art of Failure” to wybitna praca o grach wideo spod znaku game studies. Na doświadczenie gracza poza rozluźnieniem i zabawą składają się także negatywne emocje ? kiedy przegrywamy, odczuwamy najczęściej frustrację, a nawet wściekłość. Dlaczego gramy, skoro gry tak często czynią nas nieszczęśliwymi? Dlaczego grę można przegrać? W grach wideo, jak w wielu innych dziełach sztuki, literatury, teatru i kina, doświadczenie przykrości jest wpisane w utwór. Książka Jespera Juula to pozycja obowiązkowa dla badaczy mediów, literaturoznawców, studentów i… graczy. Prowadzenie: Michał Tabaczyński.
16:15?17:20 ? Literatura rozszerzonej rzeczywistości ? warsztaty i gry Andrzeja Głowackiego
Augmented Reality, czyli rzeczywistość rozszerzona, to sposób przedstawiania rzeczywistości przez medium. Twórczość Augmented Reality poza artefaktami stworzonymi w świecie rzeczywistym (np. książkami) korzysta z materiałów generowanych komputerowo (np. z ukrytych wariantów historii dostępnych w Internecie po aktywacji kodu QR), stanowiących integralną, choć wirtualną ? ?rozszerzoną? ? część dzieła.
17:30?18:00 ? Flash Fiction ? wprowadzenie do gatunku mikrofikcji
Wyobraź sobie opowiadanie ? kompletną fabułę ? którego lektura może zająć tyle czasu co wypalenie papierosa. Smoke-Long Story, czyli Flash Fiction to mikrofikcja, kieszonkowa historia z bohaterami, fabułą i zwrotem akcji mieszcząca się czasem w kilkunastu słowach. Podczas spotkania dowiesz się wszystkiego o bieżącej modzie na Flash Fiction, o popularności tego gatunku na Zachodzie i o jego genezie. Być może odkryjesz też w sobie mistrza zwięzłej formy. Prowadzenie: Mikołaj Spodaryk i Piotr Marecki.

MEDIA ART SHOW
Spółdzielnia Ogniwo, ul. Paulińska 28, Kraków:

19:00?19:15 ? Flash Fiction ? rozstrzygnięcie konkursu
19:15?19:30 ? PAD, czyli książka jak rzeźba ? polska premiera utworu konceptualnego Steve’a Zultanskiego
„PAD” Steve’a Zultanskiego to katalog rzeczy z mieszkania autora, które można (lub nie) podnieść penisem. Żałosny żart? Suchy, encyklopedyczny, oparty na wyliczeniach poemat? Czy też najbardziej osobisty tekst, jaki może powstać? „PAD” to próba stworzenia mapy najbardziej prywatnej przestrzeni, powstałej przez wyliczenie znajdujących się w niej przedmiotów: wgląd w nagie życie autora. Polska adaptacja to powtórzenie eksperymentu amerykańskiego awangardowego pisarza. Specjalnie dla nas Piotr Marecki zamienił się w pustelnika: skrupulatnie (i konceptualnie) przez 3 miesiące podnosił interesem wszystkie przedmioty w swoim apartamencie. Polski „PAD” to wojeryzm na najwyższym poziomie.
19:30?19:45 ? Ubu Król ? premiera trzeciego polskiego tłumaczenia sztuki Alfreda Jarry’ego
Trzecie polskie tłumaczenie klasycznego dzieła, od którego zaczynają się wszystkie eksperymenty literackie XX wieku. Tym razem wykonane dzięki Google Tłumaczowi przez Aleksandrę Małecką i Piotra Mareckiego. Farsowość dzieła Jarry’ego oddana przez błazenadę tłumaczenia automatycznego i jednocześnie pierwsze tak wierne tłumaczenie na język polski (Google Tłumacz w doborze ekwiwalentów opiera się na statystyce). Mottem przyświecającym tłumaczom był okrzyk ze sztuki: ?Do przodu, panowie Polacy, a nawet do tyłu?.
19:45?20:00 ? Frequency ? prezentacja generatora Scotta Rettberga, eksplorującego poetycki potencjał dwustu najbardziej popularnych słów w języku angielskim, w tłumaczeniu Aleksandry Małeckiej i Pauliny Knap
20:00?20:15 ? Nieznani [The Unknown] ? prezentacja przełomowej powieści hipertekstowej Scotta Rettberga, Williama Gillespie’go i Dirka Strattona z 1999 r. w tłumaczeniu Mariusza Pisarskiego
20:15?20:30 ? Kózka układa świat ? prezentacja aplikacji interaktywnej i klasycznej książki dla dzieci Kamila Kamysza
Jak współcześnie opowiadać dziecku bajkę? E-booki, dedykowane dla nich czytniki, ekrany dotykowe i wszelkiego typu wyświetlacze to już nie fantastyka, ale codzienność. Jak w takim środowisku może odnaleźć się młody czytelnik? Jak projektować publikacje dziecięce, które nie tylko nie odbierają dziecku przyjemności z obcowania z realną książką, ale mogą łączyć walory mediów papierowych z wirtualnymi? Czy wszechobecny termin ?interaktywność? to tylko wytrych do większej sprzedaży programów i aplikacji mobilnych, czy rzeczywiście może wspomagać rozwój dziecka? Prezentacja obejmuje omówienie autorskiego projektu książki klasycznej i aplikacji interaktywnej dla dzieci „Kózka układa świat” i próbę odpowiedzi na pytanie, czy w XXI wieku jest jeszcze miejsce dla książki papierowej i ? jeśli tak ? w jakiej formie.
20:30?20:45 ? Koncepcja Smoka ? prezentacja generatora poetyckiego Jose Aburto
Generator poetycki Jose Aburto ? w wersji polskiej, sporządzonej przez Mariusza Pisarskiego i Agnieszkę Przybyszewską ? to złożony z około stu istniejących wierszy utwór, który wywoływany jest przez czytelnika na ekranie za pomocą specjalnego sześcianu połączonego z komputerem. Czytelnik ?wykręca? wiersz za pomocą pokrętła, które ? obracane w prawo lub w lewo ? ufizycznia poetycko-programistyczną zasadę, jaką zastosował w utworze Aburto: uchwycenie procesu tworzenia wiersza poprzez automatyczne zachowywanie jego stanu na każdej pauzie. „Koncepcja Smoka” pochodzi z cyklu trzech wierszy o interfejsie omijającym tradycyjne używanie komputerowej myszy i dotyku pt. „Koniec Klikania”, który Jose Aburto pokazywał m.in. na wystawie „Decentering”, w ramach konferencji i festiwalu „The End(s) of Electronic Literature w Bergen” (3?7.08.2015).
20:45?21:00 ? Renata ? premiera powieści graficznej Bolesława Chromrego
Tak o powieści pisze Sławomir Shuty: „Renata to miejska baśń, zaludniona plejadą zmutowanych karykatur, które doświadczają życia lub są przez życie doświadczane. Możemy w 'Renacie’ zobaczyć melancholię niespełnienia. Możemy złamać kod obrazkowych rebusów i otworzyć szerszy kontekst. Przyjemność czytania 'Renaty tkwi’ w detalach. Są jak linki do innej, równoległej rzeczywistości. Docieram do końca historii. Już? Jak to? Teraz, kiedy nauczyłem się pływać w metaforach, chciałbym podróżować z 'Renatą’ do kresu nocy”.
21:00?21:20 ? Kosmos ? rozwiązanie wątków hiperfikcji Jakuba Jagiełły
21:20?22:00 ? Wieczór Cyberpoematu im. Romana Bromboszcza ? performans Rozdzielczości Chleba (Piotr Puldzian Płucienniczak, Łukasz Podgórni, Leszek Onak)

Tematy: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategoria: wydarzenia