Rocznicowy cykl audycji „Światy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego” w Radiowej Dwójce

24 stycznia 2019


Program 2 Polskiego Radia inauguruje rocznicowy cykl „Światy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”, który poświęcony będzie życiu i twórczości autora „Innego świata”. Pierwszą audycję z nowego cyklu przygotuje Katarzyna Hagmajer-Kwiatek ? emisja w piątek 25 stycznia o godz. 14:45.

20 maja 2019 roku przypada setna rocznica urodzin tego wybitnego pisarza, eseisty, krytyka literackiego, dziennikarza, żołnierza i więźnia obozów koncentracyjnych Gułagu. Aby uczcić ten fakt, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Z tej okazji radiowa Dwójka zaplanowała na cały rok cykl poświęconych mu audycji, zatytułowany „Światy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego” (tytuł nawiązuje do bodaj najsłynniejszej książki pisarza „Inny świat”).

W comiesięcznym cyklu prezentowane będą różne obszary ważne z punktu widzenia biografii i twórczości autora „Dziennika pisanego nocą”. Będzie to zarówno „nieludzka ziemia”, jak za Józefem Czapskim nazywany jest Gułag, ale także Neapol, który Herling-Grudziński wybrał po wojnie jako miejsce życia i pracy, działalność w Radiu Wolna Europa, czy paryskiej „Kulturze”. Z najznakomitszymi badaczami jego twórczości ? m.in. profesorem Włodzimierzem Boleckim, profesorem Zdzisławem Kudelskim, doktor Ireną Furnal ? dziennikarze Redakcji Literackiej Programu 2 będą dociekać charakteru jego postawy antytotalitarnej, pasji do sztuki i filozofii, relacji z polskim środowiskiem emigracyjnym i intelektualistami w kraju.

„Rozpoczniemy, zgodnie z porządkiem życiorysu, od małej ojczyzny pisarza ? Świętokrzyżczyzny, jak określił ją w debiutanckim reportażu, który zamieściło warszawskie, ale o zasięgu ogólnopolskim, pisemko młodzieży szkolnej 'Kuźnia Młodych'” ? informuje Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, autorka pierwszej audycji z cyklu, której emisja już w piątek 25 stycznia o godz. 14:45.

Tematy: , ,

Kategoria: radio