banner ad

Szekspir poprawiał „Tragedię hiszpańską” Thomasa Kyda?

17 sierpnia 2013

Szekspir autorem dodatkowych ustępów "Tragedii hiszpańskiej
Teksański profesor uważa, że autorem tzw. dodatkowych ustępów ?Tragedii hiszpańskiej? Thomasa Kyda jest sam William Szekspir.

Do takich wniosków doszedł profesor Uniwersytetu Teksańskiego Douglas Bruster po przebadaniu rękopisu sztuki i porównaniu charakteru pisma dodatkowych ustępów z pismem słynnego brytyjskiego barda. Wykorzystując próbkę pisma Szekspira udostępnioną przez Bibliotekę Brytyjską, profesor Bruster zidentyfikował szereg nieregularności (m.in.. powtarzający się schemat błędnego literowania słów), a następnie wskazał je w dramacie Kyda, a dokładniej w 325 wersach tzw. dodatkowych ustępów z 1602 roku (Kyd ukończył pisać dzieło w 1592 roku, na dwa lata przed swoją śmiercią).

Tytułowa strona z "Tragedii hiszpańskiej" - wydanie z 1615 roku

Tytułowa strona z „Tragedii hiszpańskiej” – wydanie z 1615 roku

Autorstwo dopisanych linii przypisywano Szekspirowi już wcześniej, ale nikt do tej pory nie przedstawił tak przekonujących dowodów. I choć wciąż nie są to dowody bezsporne, rewelacje amerykańskiego uczonego zostały dobrze i ciepło przyjęte na Wyspach.

?Uważam, że możemy powiedzieć, iż tak, to są wersy Szekspira. Wszędzie noszą ślady odcisków jego palców? – odniósł się do wieści zza oceanu profesor Eric Rasmussen z Królewskiej Kompani Szekspira.

Bruster wyniki swoich badań opublikuje we wrześniu w ?Notes and Queries?. W krótkim artykule odniesie się także do kilku mało zgrabnych wersów, w przypadku których badacze odrzucają autorstwo Szekspira. Bruster twierdzi, że ich ?brzydota? jest raczej wynikiem błędu drukarskiego, niż braku talentu autora spornych wersów.

Badania teksańskiego profesora wpłynęły na decyzję o umieszczeniu dramatu w zbiorczym wydaniu sztuk, przy których ?współpracował? Szekspir. Okazuje się, że proceder ten nie był niczym wyjątkowym w dobie teatru elżbietańskiego. Dramatopisarze owych czasów dopisywali całe ustępy do sztuk starszych kolegów lub podkradali z nich wątki, czy to by uaktualnić ich wymowę, czy najzwyczajniej w świecie ?podkręcić i podrasować? tekst. Zupełnie jak we współczesnym Hollywood.

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy