Sejm ustanowił 2021 Rokiem Lema, Norwida, Baczyńskiego i Różewicza

28 listopada 2020

2021 rok stoi pod znakiem literatury. W piątek 27 listopada Sejm ustanowił przyszłorocznych patronów. Aż czterech na sześciu to pisarze! Izba uhonorowała: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza.

Sejm ustanowił 2021 Rokiem Stanisława Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. W przyszłym roku przypada bowiem 100. rocznica urodzin pisarza. „W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu” – głosi tekst uchwały.

Jak podkreślono, „Stanisław Lem, większość życia spędzając w systemie komunistycznym, w swych utworach wielokrotnie przemycał krytykę systemów totalitarnych, a jego książki były przejawem wolności w myśleniu i nieskrępowanej wyobraźni”. Za ustanowieniem Stanisława Lema przyszłorocznym patronem głosowało 447 spośród 449 posłów. Przeciw była jedynie Anna Dąbrowska-Banaszek (PiS), a wstrzymał się Dobromir Sośnierz (Konfederacja).

Izba podjęła też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida, wybitnego poety, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artysty sztuk pięknych. Przyczynkiem do takiej decyzji jest obchodzona w przyszłym roku 200. rocznica urodzin pisarza. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, w swej twórczości Norwid odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. W uchwale wspomniano, że pisarz podnosił patriotyzm „do rangi najwyższej wartości” i w podobny sposób, jako „świadomy i głęboko wierzący katolik”, traktował kwestie filozoficzne, etyczne i teologiczne.

„Jego twórczy wkład w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida” – napisano w dokumencie. Za ustanowieniem Norwida przyszłorocznym patronem głosowało 450 spośród 451 posłów. Jedynym, który wstrzymał się, był Dobromir Sośnierz (Konfederacja).

Kolejnym patronem 2021 roku został Krzysztof Kamil Baczyński – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. W jego przypadku również będziemy obchodzić okrągłą, 100. rocznicę urodzin. Baczyński pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a dwa lata temu, na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury. „W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego” – podkreślono w tekście uchwały.

Jednocześnie posłowie oddali hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej: Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu. W przypadku Baczyńskiego odbyły się dwa głosowania. Po wprowadzeniu ostatecznych poprawek do uchwały za ustanowieniem poety przyszłorocznym patronem głosowało 452 spośród 454 posłów. Przeciw był jedynie Bogusław Sonik (KO), a wstrzymał się Dobromir Sośnierz (Konfederacja).

Patronem 2021 roku został również Tadeusz Różewicz, wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. „Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka – bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego człowieka” – napisano w uchwale. W przyszłym roku przypada 100. rocznica urodzin Różewicza.

Sejm podkreślił w uchwale, że „filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską”. Za ustanowieniem Różewicza przyszłorocznym patronem głosowało 452 spośród 455 posłów. Przeciw był Andrzej Sośnierz (PiS), a wstrzymali się od głosu Janusz Korwin-Mikke (Konfederacja) i Dobromir Sośnierz (Konfederacja).

Ustanowienie roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza oznacza, że wielbicieli literatury czeka wiele okolicznościowych wydarzeń i innych przedsięwzięć promujących twórczość pisarzy oraz ich samych. Podobnie jak kończący się właśnie rok przebiegał pod znakiem Leopolda Tyrmanda.

Choć projekty dotyczące wszystkich czterech literackich patronów 2021 roku przeszły niemal jednogłośnie, ponad partyjnymi podziałami, to jednak oświadczenia towarzyszące głosowaniom świadczyły, że odbiór ich życiowych postaw i twórczości był bardzo subiektywny, zazwyczaj uzależniony od światopoglądu przedstawicieli danej opcji politycznej. Dyskusji sejmowych na temat pisarzy można wysłuchać poniżej (zaczynają się dokładnie w 10. godzinie posiedzenia).

[am]
fot. Sejm RP

Tematy: , , , , , ,

Kategoria: newsy