Polski Sejm upamiętnił Isaaca Bashevisa Singera

22 listopada 2018


Z okazji 40. rocznicy przyznania Isaakowi Bashevisowi Singerowi literackiej Nagrody Nobla polski Sejm podjął przez aklamację specjalną uchwałę upamiętniającą pisarza. W dokumencie podkreślono, że pisana w języku jidysz twórczość Singera stanowi integralną część naszego dziedzictwa kulturowego.

„Isaac Bashevis Singer zajmuje wyjątkowe miejsce w historii Polski jako pisarz, który w swojej twórczości utrwalił i upamiętnił obrazy nieistniejącej już dziś na terenie naszego kraju tradycyjnej społeczności żydowskiej” ? czytamy w przyjętym przez Izbę dokumencie.

W uchwale Sejmu napisano, że urodzony w Leoncinie na Mazowszu, a zamieszkały później w Warszawie i Biłgoraju, twórca przedstawił w swoich dziełach barwny świat Żydów mieszkających od wieków we wschodniej Polsce. Przypomniano także jego wielokrotnie nagradzaną działalność pisarską i dziennikarską po emigracji do Stanów Zjednoczonych w 1935 roku, a także zaangażowanie w obronę zwierząt.

„Doceniając wielki wkład Isaaca Bashevisa Singera na rzecz polskiej i światowej kultury, jego wrażliwość i oryginalność myśli, Sejm RP przyjmuje dziś uchwałę w sprawie upamiętnienia wybitnego twórcy, wyrażając najwyższe uznanie dla jego dzieła oraz oddaje cześć jego pamięci” ? głosi dokument.

Z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz wzrastającego w hitlerowskich Niemczech antysemityzmu, Singer opuścił Polskę w 1935 roku i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkał aż do śmierci. W 1978 roku Akademia Szwedzka przyznała mu Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za „pełną uczucia sztukę prozatorską, która wyrastając z polsko-żydowskich tradycji kulturowych porusza jednocześnie odwieczne problemy”.

fot. MDCarchives/Wikimedia Commons
źródło: Sejm RP

Tematy: , , , , ,

Kategoria: newsy