Ogłoszono nominacje do 8. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

19 marca 2015

nagroda-m-st-warszawy-2015
W czwartek, 19 marca, ogłoszono nominacje do 8. edycji Nagrody Literackiej miasta stołecznego Warszawy – prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez warszawski samorząd. Kandydatów do nagrody zgłaszali wydawcy, księgarze i bibliotekarze oraz czytelnicy.

„Tegoroczna edycja Nagrody o tyle nas cieszy, że świadczy coraz wyraźniej o jej rosnącym prestiżu. Liczba zgłoszonych przez mieszkańców i wydawców książek w tym roku jest dużo wyższa, zaś samych zgłoszeń w kategorii za całokształt twórczości otrzymaliśmy prawie cztery razy więcej niż podczas poprzedniej edycji. To oznacza, że nagradzanie twórczości ambitnej, wartościowej i ciekawej ma sens i jest oczekiwane przez czytelników, wydawców i środowisko literackie” ? mówi Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz?Waltz.

Jury pod przewodnictwem prof. Andrzeja Z. Makowieckiego w składzie: Janusz Drzewucki, Karolina Głowacka, Joanna Kulmowa, Krzysztof Masłoń, Anna Romaniuk oraz Rafał Skąpski, wybrało spośród 369 nadesłanych książek 12 tytułów nominowanych do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. W kategorii warszawski twórca zgłoszono 44 nazwisk.

Laureata tej najcenniejszej kategorii oraz laureatów pozostały kategorii poznamy pod koniec kwietnia podczas uroczystej gali.

„Piątek trzynastego okazał się ? wbrew swojej złej sławie ? dniem łaskawym dla jury Nagrody Literackiej miasta stołecznego Warszawy, ponieważ po paru pracowitych spotkaniach udało się tego dnia osiągnąć zgodę co do listy książek nominowanych. O rozmiarach pola wyboru wystarczająco świadczy liczba zgłoszeń do nagrody ? w tym roku nadesłano 370 tytułów” ? mówi przewodniczący jury, prof. dr hab. Andrzej Z. Makowiecki. „Wprawdzie dla członków jury literatura jest czymś w rodzaju 'środowiska naturalnego’, ale obok wspólnych kryteriów wartości literackiej istnieją przecież także indywidualne preferencje, które określić można staroświeckim terminem 'gustu’. Nic więc dziwnego, że kompromis, wskazujący na trzy książki nominowane do nagrody w każdej z czterech kategorii, wymagał gorących i długich dyskusji”.

Tegoroczni nominowani to (w porządku alfabetycznym wg autorów):

W kategorii „proza”:
? Andrzej Stasiuk – „Wschód”, Wydawnictwo Czarne
? Olga Tokarczuk – „Księgi Jakubowe”, Wydawnictwo Literackie
? Magdalena Tulli – „Szum”, Wydawnictwo Znak Literanova

W kategorii „poezja”:
? Jerzy Górzański – „Wszystko jest we wszystkim”, Biblioteka „Toposu”
? Urszula Kozioł – „Klangor”, Wydawnictwo Literackie
? Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki – „Kochanka Norwida”, Biuro Literackie

W kategorii „literatura dziecięca ? tekst i ilustracje”:
? Maria Ekier – „Złotouste zero w zenicie”, Wydawnictwo Hokus-Pokus
? Rafał Kosik – „Amelia i Kuba. Godzina duchów” oraz „Kuba i Amelia. Godzina duchów” (traktowane jako całość), Wydawnictwo Powergraph
? Anna Piwkowska – „Franciszka”, Fundacja Zeszytów Literackich

W kategorii „edycja warszawska”:
? Paweł Giergoń – „Mozaika warszawska”, Muzeum Powstania Warszawskiego
? Piotr Gursztyn – „Rzeź Woli”, Wydawnictwo Demart i Muzeum Powstania Warszawskiego
? Elżbieta Markowska i Katarzyna Naliwajek-Mazurek – „Warszawa 1939-1945. Okupacyjne losy muzyków”, Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego

Nagroda Literacka miasta stołecznego Warszawy jest kontynuacją chwalebnej tradycji wyróżnienia o tej samej nazwie, przyznawanego w latach 1926-38. Pierwszym jego laureatem był najstarszy syn Adama Mickiewicza – Władysław, ostatnim zaś (przed II Wojną Światową) Leopold Staff (1938). Nagrodą tą wyróżniono również twórców tak wybitnych jak Wacław Berent (1929), Tadeusz Boy-Żeleński (1933), Pola Gojawiczyńska (1935), Maria Kuncewiczowa (1937). W okresie powojennym istniały w Warszawie nagrody o podobnym charakterze, nie było jednak konsekwencji ani w nazwie, ani w zasadach ich przyznawania. Spośrod nazwisk laureatów nagród powojennych warto przypomnieć m.in. Mirona Białoszewskiego, Kazimierza Brandysa, Ernesta Brylla, Juliusza Wiktora Gomulickiego, Hannę Januszewską czy Jerzego Waldorffa.

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy