banner ad

„Warszawa Wierszy” po raz pierwszy. Festiwal poetycki Domu Literatury rozpoczyna się 30 września

19 września 2023

30 września rozpocznie się pierwsza edycja festiwalu poetyckiego stołecznego Domu Literatury „Warszawa wierszy”. Motywem przewodnim jest „zmysł udziału” zaczerpnięty z wiersza Wisławy Szymborskiej. Wydarzenia festiwalowe potrwają do 9 października.

Jak mówi dyrektor nowego festiwalu, Paweł Próchniak, „Warszawa wierszy” wyrasta z przekonania, że Warszawa może stać się przestrzenią twórczej obecności wierszy na różne sposoby wpisywanych w tkankę miasta i żyjących w nim nie tylko podczas trwania festiwalu.

„Działaniami składającymi się na 'Warszawę wierszy’ chcemy budować przestrzeń, w której wiersze będą mogły wybrzmieć ze szczególną siłą – w sposób otwierający je na miejską codzienność, a jednocześnie tak, by spotkanie z wierszem mogło stać się doświadczeniem głębokim, oczyszczającym, świątecznym. W naszym myśleniu o 'Warszawie wierszy’ ważna jest metafora 'domu poezji’ ukonkretniona w przestrzeni Domu Literatury. Ważna jest też stołeczność Warszawy – miasta, które może i powinno być 'stolicą polskiej poezji'” – wyjaśnia.

Istotną rolę w „Warszawie wierszy” ma odgrywać twórczość poetów na różne sposoby z Warszawą związanych. „Dotyczy to zarówno twórców mocno wpisanych w warszawski pejzaż kulturowy, mieszkających w tym mieście przez lata, jak i tych, dla których Warszawa była ważnym miejscem krócej, ale intensywnie. Dotyczy to także warszawskich twórców piszących w językach innych niż polski – jak kiedyś poeci jidysz, czy obecnie białoruscy i ukraińscy” – komentuje Próchniak.

W pierwszej edycji festiwalu udział wezmą m.in. Ryszard Krynicki, Ewa Lipska, Krzysztof Siwczyk, Krystyna Dąbrowska, Krzysztof Czyżewski, Anna Bikont, Anda Rottenberg, Joanna Mueller i Natalia Malek. W programie znalazły się dyskusje o Tuwimie, Gałczyńskim i Herbercie. Przewidziano spotkania autorskie, warsztaty poetyckie, wystawy, spektakle i koncerty, a także spacery poetyckie.

We współpracy z Green Caffe Nero zorganizowano również cykl działań na styku kawy i poezji. W różnych kawiarniach dostępne będą wiersze Jana Lechonia – całą kolekcję można będzie zebrać po odwiedzeniu wskazanych lokali. W wybranych kawiarniach znajdziemy również książki poetyckie i festiwalowe zakładki, będzie można też wziąć udział w akcji „podaruj wiersz”, jak i przekonać się, że wiersz jest również partyturą teatralną – zalążkiem spektaklu, małym misterium na głos i gest.

Kolejnym edycjom festiwalu patronować będą poeci nie zawsze bezpośrednio kojarzeni z Warszawą, ale szczególnie ważni dla polskiej poezji. W tym roku jest to Wisława Szymborska – w stulecie jej urodzin – a motywem przewodnim wydarzenia jest formuła „zmysł udziału” nawiązująca do wiersza noblistki zatytułowanego „Rozmowa z kamieniem”.

„’Zmysł udziału’ odsyła – między innymi – do aktywnego uczestnictwa w świecie, do brania odpowiedzialności za jego kształt i za fundujące go wartości. Szymborska 'zmysł udziału’ wiąże bezpośrednio z wyobraźnią. Pisze: 'masz zaledwie zamysł tego zmysłu, / ledwie jego zawiązek, wyobraźnię’. Obie wpisane w 'zmysł udziału’ intuicje: 'potrzeby uczestnictwa’ i 'pracy wyobraźni’ są ważne w kontekście poezji, ale ważne są też szerzej – kulturowo oraz społecznie. I w tak nakreślonej perspektywie sytuować się będą wszystkie działania tworzące 'Warszawę wierszy’ – zorientowane na uobecnianie konkretnych wierszy, na żywy, angażujący kontakt z nimi, a zarazem otwarte na codzienność miasta w jej kulturowym i społecznym wymiarze” – podsumowuje Paweł Próchniak.

Organizatorami „Warszawy wierszy” są Polski PEN Club oraz Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej. Na wszystkie wydarzenia festiwalu wstęp jest bezpłatny. Na wybrane wydarzenia obowiązują zapisy. Większość spotkań będzie transmitowana na facebookowej stronie imprezy, nagrania zostaną też udostępnione później na kanale YouTube „Warszawy wierszy”.

[am]
fot. Google Street View

Tematy: , , , ,

Kategoria: wydarzenia