banner ad

Ostatni tydzień na złożenie wniosku do Instytutu Książki o dofinansowanie dla małych księgarń

22 sierpnia 2022

Jeszcze tylko do 29 sierpnia można składać wnioski do programu „Certyfikat dla małych księgarni”, w ramach którego kameralne księgarnie mogą otrzymać ze środków ministerstwa kultury do 40 tysięcy złotych dofinansowania m.in. na czynsz, zakup wyposażenia i promocję. Łączny budżet tegorocznej edycji programu wynosi 4 miliony złotych.

Program, którego operatorem jest Instytutu Książki, powstał w 2021 roku jako reakcja na obserwowany od wielu lat spadek liczby małych księgarni. Problemy księgarzy dodatkowo przyspieszyła pandemia COVID-19. „Certyfikat dla małych księgarni” ma nie tylko pomóc zahamować ten trend, ale także wpłynąć na zwiększenie roli małych księgarni jako placówek promujących czytelnictwo i kulturę w lokalnych społecznościach.

Służyć temu ma dofinansowanie, które mogą uzyskać małe, samodzielne księgarnie stacjonarne, a także antykwariaty. Wsparcie finansowe można przeznaczyć na pokrycie szerokiej gamy kosztów związanych z prowadzeniem działalności takich jak: koszty reklamy i promocji księgarni, konsultingu i doradztwa, realizacji planu proczytelniczego (np. organizacja spotkań autorskich), jak również koszty stałe utrzymania lokalu oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

W pierwszej, pilotażowej edycji programu, która miała miejsce w 2021 roku, budżet programu wynosił 3 mln złotych, a wsparcia finansowego udzielono 106 małym księgarniom z całej Polski – zarówno z dużych miast wojewódzkich, jak i z mniejszych ośrodków, jak Ustroń, Sokółka czy Zgierz.

W trwającej, drugiej edycji programu, uproszczono zasady wypełnienia wniosku, poszerzono kategorie kosztów kwalifikowanych, a także podwyższono budżet do 4 milionów złotych. Tylko w pierwszym naborze wniosków dofinansowanie na łączną kwotę blisko 2,24 miliona złotych przyznano już 56 księgarniom. W przeważającej większości wnioskującym przekazano wsparcie na maksymalną kwotę 40 tysięcy złotych.

Oznacza to, że do rozdysponowania pozostało jeszcze prawie 1,8 miliona złotych dla placówek, które do tej pory nie otrzymały dotacji. W związku z tym Instytut Książki rozpoczął kolejny nabór wniosków, który trwa do 29 sierpnia 2022 roku.

Potencjalni wnioskodawcy muszą spełnić podstawowe wymagania, do których należą przede wszystkim: uzyskanie w 2021 roku minimum 50% przychodów ze sprzedaży książek, dostępność w księgarni minimum 1000 tytułów (w tym nie więcej niż 50% tytułów należących do wydawcy-właściciela księgarni), prowadzenie działalności w formie małej księgarni przez minimum dwa lata kalendarzowe oraz dostępność w ofercie wydawnictw regionalnych. Poza tym liczba księgarni w strukturze wnioskodawcy musi wynosić 3 lub mniej (w tym maksymalnie 2 filie). Z udziału w naborze wyłączono księgarnie, które zostały dofinansowane w ramach pierwszej edycji programu.

Wnioski można składać za pośrednictwem internetowego generatora wniosków dostępnego na stronie Instytutu Książki. Wszystkie niezbędne informacje o programie dostępne są tutaj.

[am]
źródło: Instytut Książki/PAP

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy