Wiesław Myśliwski został pierwszym honorowym obywatelem Szczebrzeszyna

22 sierpnia 2022

Samorząd Szczebrzeszyna przyznał Wiesławowi Myśliwskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Pisarz jest pierwszą osobą wyróżnioną przez miasto w ten sposób.

„Wiesław Myśliwski jest pisarzem szczególnie bliskim naszym tradycjom i historii, ponieważ czerpiąc ze źródeł chłopskiego doświadczenia i chłopskiej mowy żywej, wpisuje swoje kreacje w krąg uniwersalnych praw i prawd o świecie i ludzkiej egzystencji” – napisano w uzasadnieniu.

Decyzja o przyznaniu Myśliwskiemu honorowego obywatelstwa zbiegła się z odbywającym się w Szczebrzeszynie Festiwalem Stolica Języka Polskiego. Informację o wyróżnieniu dla pisarza publiczność festiwalowa nagrodziła owacją na stojąco.

Sam Myśliwski podkreśla, że Szczebrzeszyn jest dla niego miastem symbolicznym.

„To tu do II wojny światowej mieszkała ludność trzech wiar, czego pomnikiem są trzy świątynie, nie mówiąc, że to tu znajduje się jeden z najstarszych i największych cmentarzy Żydów polskich. Ale jest miastem symbolicznym również współcześnie – jego niezwykła nazwa stałą się miarą języka polskiego, której Jan Brzechwa użył do sformułowania najtrudniejszego zdania w polszczyźnie. Nic więc dziwnego, że tutaj od kilku lat odbywa się największy festiwal literatury polskiej, a tym samy, że Szczebrzeszynowi nadano zasłużenie miano Stolicy Języka Polskiego. Już kilka miast przyznało mi tytuł honorowego obywatela, ale ten tytuł przyznany mi przez władze Szczebrzeszyna jest dla mnie najbardziej niespodziewany” – takie słowa skierował pisarz do publiczności festiwalu, jego organizatorów i gospodarzy miasta.

Wniosek w sprawie przyznania honorowego obywatelstwa złożył burmistrz Szczebrzeszyna, Henryk Matej. Rada miejska poparła go jednogłośnie.

Władze Szczebrzeszyna przypomniały, że ojciec Wiesława Myśliwskiego, Julian, wywodził się z rodziny mieszczańskiej z Ćmielowa, był oficerem, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, a po demobilizacji został urzędnikiem. Natomiast matka pisarza, Marianna, była wychowanką Uniwersytetu Ludowego Zofii i Ignacego Solarzów w Szycach, w młodości aktywnie działała w ZMW „Wici”.

Po wojnie Wiesław Myśliwski uczęszczał do gimnazjum i liceum ogólnokształcącego w Sandomierzu, maturę zdał w 1951 roku. Studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, którą ukończył w 1956 roku.

Debiutował w 1955 roku recenzją powieści Étienne De Greeff „Noc jest moim światłem”. W latach 1955-1976 pracował w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej w Warszawie jako asystent redaktora, redaktor, kierownik redakcji literatury współczesnej, zastępca redaktora naczelnego. W latach 1975-1999 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Regiony”, a w latach 1993-1999 także dwutygodnika kulturalnego „Sycyna”.

Książki Myśliwskiego przetłumaczono na liczne języki, w tym angielski, niemiecki, francuski, holenderski, hiszpański, hebrajski, włoski, czeski, ukraiński czy turecki. Ekranizacji i realizacji teatralnych jego utworów podejmowali się tacy twórcy jak: Ryszard Ber, Wojciech Marczewski, Stefan Szlachtycz, Tadeusz Junak, Kazimierz Dejmek, Izabella Cywińska i Bogdan Tosza.

[am]
fot. Festiwal Stolica Języka Polskiego/YouTube

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy