Mieszkanie Czesława Miłosza w Krakowie będzie pełniło rolę rezydencji literackiej dla pisarzy z Irlandii

8 lipca 2022

W dawnym mieszkaniu Czesława Miłosza w Krakowie uruchomiony został program rezydencjalny. Krakowskie Biuro Festiwalowe nawiązało współpracę ze spadkobiercami irlandzkiego noblisty Seamusa Heaneya, by zaoferować lokum twórcom z Irlandii, którzy są na początku ścieżki pisarskiej.

„Rezydencja Heaney-Miłosz ma na celu wspieranie mieszkających w Irlandii pisarzy, którzy znajdują się na początku i we wczesnych etapach kariery, w dalszym rozwoju ich twórczości. Głównym celem rezydencji jest wspieranie pisarzy i pisarek przez zapewnienie im zarówno niepowtarzalnej przestrzeni, jak i czasu potrzebnego, by skupić się na pisaniu” – informuje Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Dzięki projektowi Heaney-Miłosz wybrany autor z Irlandii spędzi w mieszkaniu Miłosza w centrum Krakowa od 4 do 6 tygodni jesienią 2023 roku. Do tego otrzyma stypendium w wysokości 250 euro tygodniowo i pokryte zostaną koszty jego przelotów. W czasie pobytu rezydent weźmie udział w wystąpieniach publicznych, takich jak dyskusje podczas wydarzeń festiwalowych, spotkania ze środowiskiem akademickim i młodymi pisarzami. Po zakończeniu pobytu przedstawi w formie pisemnej podsumowanie swoich doświadczeń w Krakowie.

Czesław Miłosz mieszkał przy ulicy Bogusławskiego 6 w Krakowie przez ostatnią dekadę życia. To właśnie tam on i Seamus Heaney umocnili swoją przyjaźń. „Dzieła obu twórców wyrastają z trudnych doświadczeń konfliktów i przeciwności, łączy je także zaangażowanie na rzecz godności i praw człowieka przy jednoczesnym celebrowaniu pluralizmu tożsamości” – pisze Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Seamus Heaney określał Czesława Miłosza jako „weterana zamętu”. „Jesteś niewolnikiem wyjątkowego głosu, poezji nasyconej gęstością doświadczenia, które zostało przeżyte i wypromieniowane przez zrozumienie, które uczyniło je symbolicznymi” – pisał irlandzki noblista do swojego kolegi po piórze z Polski.

Czesław Miłosz nie jest jedynym noblistą z Krakowa, którego mieszkanie zostało przeznaczone na rezydencję literacką. Projekty rezydencjalne realizowane są również w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej.

[am]
fot. Zygmunt Put/Wikimedia Commons

Tematy: , , , , ,

Kategoria: newsy