Ludzie, którzy wolą czytać książki, są milsi dla drugich niż ci, którzy preferują telewizję?

11 maja 2017


Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kingston w Londynie dowodzi, że osoby, które lubią czytać książki, są milsze dla drugich niż ci, którzy wolą oglądać telewizję.

W ramach badania poproszono 123 osoby o udzielenie informacji na temat ulubionych form rozrywki. Następnie testowano umiejętności interpersonalne badanych, pytając o ich zachowanie wobec innych, czy liczyli się z uczuciami drugich, czy rozumieli i szanowali ich punkt widzenia oraz czy aktywnie angażowali się w pomoc dla kogoś.

Opierając się na uzyskanych odpowiedziach, naukowcy odkryli interesującą zależność. Otóż ci, którzy czytali więcej, zwłaszcza beletrystyki, wykazywali bardziej pozytywne zachowania społeczne, natomiast ankietowani preferujący oglądanie telewizji mogli być uznani za mniej życzliwych, ponieważ częściej przejawiali zachowania antyspołeczne i nie potrafili równie dobrze wczuwać się w położenie drugich.

Co ciekawe, umiejętności i zachowania interpersonalne miały związek z odmianą fikcji, którą badani preferowali. Wielbiciele romansów i dramatów okazywali drugim więcej empatii i rozumieli ich punkt widzenia, z kolei miłośnicy komedii najlepiej nawiązywali z drugimi kontakt.

Naukowcy zaznaczają, że ich badanie nie wyjaśnia związku przyczynowo-skutkowego. Nie wiadomo więc, czy czytanie czyni nas milszymi i bardziej empatycznymi, czy też osoby życzliwe i okazujące empatię mają większą skłonność do sięgania po fikcję literacką.

Warto jednak w kontekście tego przypomnieć inne badanie, przeprowadzone w 2013 roku przez naukowców z Uniwersytetu Stanowego Ohio, którzy stwierdzili, że telewizja ma wpływ na teorię umysłu u dzieci, a konkretnie osłabia ich zdolność do rozpoznawania przekonań, intencji, pragnień i wiedzy drugich osób.

Wyniki badania z Uniwersytetu Kingston doktor psychologii Rose Turner zaprezentowała podczas odbywającej się w Brighton konferencji Brytyjskiego Stowarzyszenia Psychologicznego.

[am]
fot. CollegeDegrees360/Flickr
źródło: Daily Mail, Raw Story

Tematy: , ,

Kategoria: newsy