Wrocław i Gdańsk uruchamiają kolejne edycje swoich programów wydawniczych

26 kwietnia 2021

W Gdańsku i Wrocławiu rozpoczęto nabór wniosków do kolejnych edycji programów wydawniczych. To okazja do uzyskania wsparcia na swoje projekty dla lokalnych autorów i tłumaczy, ale nie tylko.

Gdański Fundusz Wydawniczy powstał w 2020 roku jako działanie odpowiadające na kryzys w branży księgarskiej wywołany epidemią COVID-19. Aby z mapy Gdańska nie zniknęły ostatnie istniejące księgarnie, uruchomiono mechanizm pomocowy, który cieszy się dużym zainteresowaniem. W ramach dwóch ubiegłorocznych naborów miasto zakupiło za ponad 400 tysięcy złotych 580 tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym 10 tysięcy egzemplarzy. W tym roku program kierowany jest nie tylko do księgarń, ale też autorów i wydawców.

Jak informuje Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, najnowsza edycja Gdańskiego Funduszu Wydawniczego swoim zakresem obejmuje dwie gałęzie wsparcia branży: zakup wydawnictw i ich promocję.

O zakup wydawnictw mogą ubiegać się podmioty, które prowadzą działalność i odprowadzają podatki w Gdańsku (program nie jest kierowany do instytucji kultury). W ramach funduszu miasto nabywa wydawnictwa książkowe i muzyczne – publikacje o Gdańsku i Pomorzu, szeroko pojętą humanistykę oraz książki dla dzieci i młodzieży. Zakupione wydawnictwa zostaną przeznaczone m.in. na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Gdańsk. W 2021 roku przewidziano trzy takie nabory. Termin najbliższego mija 14 maja. Wnioski należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu Witkac, wybierając Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw.

Nowością tej edycji jest Fundusz Promocji Wydawnictw. Tu mogą wnioskować twórcy i wydawcy, którzy chcieliby uzyskać dofinansowanie dla działań promocyjnych towarzyszących pojawieniu się na rynku nowej książki. Przy wyborze dzieła brane będą pod uwagę m.in. sposób nawiązania do Gdańska – jego historii, charakteru, wartości takich jak wolność, otwartość i solidarność. W tym przypadku nabór realizowany jest w trybie ciągłym. Podpisany wniosek wraz z projektem kampanii promocyjnej, który uwzględnia dotarcie do różnych grup odbiorców, należy złożyć stacjonarnie w Urzędzie Miejskim, online poprzez profil zaufany w systemie ePUAP lub przesłać tradycyjną pocztą. Regulaminy oraz inne dokumenty dotyczące Gdańskiego Funduszu Wydawniczego dostępne są na stronie Biura Prezydenta ds. Kultury.

Z kolei Wrocławski Program Wydawniczy kierowany jest wyłącznie do pisarzy i tłumaczy. Po raz pierwszy został ogłoszony w maju 2020 roku jako sposób, by wesprzeć lokalne środowisko literackie w trudnym czasie pandemii. W ubiegłorocznej edycji w programie wzięło udział 48 twórców. Łączna pula środków, które zostaną przyznane w 2021 roku, wynosi 63 800 złotych, a jednorazowa pomoc dla jednego wnioskodawcy wyniesie 2200 złotych brutto.

W naborze mogą wziąć udział twórcy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat wydali książkę prozatorską, poezję, dramat, komiks, powieść graficzną czy tłumaczenie tekstu literackiego lub opublikowali co najmniej pięć tekstów prozatorskich, poetyckich, dramatycznych, komiksowych w czasopismach bądź antologiach albo są członkami jednej z organizacji zrzeszających literatów czy tłumaczy.

Zgłaszając swój akces do programu, uczestnicy muszą spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze zobowiążą się do powierzenia organizatorom na podstawie niewyłącznych licencji fragmentów swojej niepublikowanej twórczości. Po drugie program jest skierowany do pisarzy i tłumaczy wrocławskich, co weryfikowane będzie miejscem rozliczania podatku dochodowego. Jeśli zaś mieszkający bądź pracujący we Wrocławiu autor nie jest wrocławskim podatnikiem, będzie mógł się jako taki zarejestrować nawet w trakcie naborów. Nabór kończy się 30 kwietnia. Wnioski można składać przez interaktywny formularz dostępny tutaj. Regulamin i inne szczegółowe informacje znajdują się na stronie Strefy Kultury Wrocław.

[am]

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy