banner ad

Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej i Józefa Wybickiego

14 października 2021

W czwartek 14 października Sejm wybrał patronów 2022 roku. Spośród czterech osób, które uhonorowano, dwie to pisarze. Przyszły rok należał będzie m.in. do Marii Konopnickiej i Józefa Wybickiego.

Sejm ustanowił 2022 Rokiem Marii Konopnickiej, pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki. W przyszłym roku przypada bowiem 180. rocznica jej urodzin. „Była najwybitniejszą reprezentantką nurtu ludowej stylizacji pieśniowej, stosując język poetycki zaczerpnięty z historycznych i baśniowych motywów, inspirowany pięknem przyrody ojczystej. Tworzyła liryki i pieśni o tematyce patriotycznej i społecznej oraz obrazki poetyckie. Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu” – czytamy w tekście uchwały.

Posłowie zwrócili również uwagę na patriotyczną działalność pisarki. „Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901-1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze” – podkreślono.

Uchwała zwraca uwagę na jedno dzieło pisarki – wiersz patriotyczny „Rota”, który „był protestem przeciwko polityce germanizacji w zaborze pruskim i odegrał znaczącą rolę w dziejach Polaków”. Jak przypomniano, w 1926 roku rozważano nawet uczynienie z niego hymnu narodowego. Za uchwałą w sprawie ustanowienia 2022 Rokiem Marii Konopnickiej głosowało 444 posłów, przeciwny był tylko jeden poseł – Dobromir Sośnierz z Konfederacji.

Izba podjęła też uchwałę ustanawiającą 2022 Rokiem Józefa Rufina Wybickiego, polskiego polityka, ale również pisarza, autora dramatów, komedii i wierszy. W przyszłym roku przypada 200. rocznica jego śmierci oraz 225. rocznica napisania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”. Uchwała zwraca uwagę głównie na dokonania polityczne patrona, przypominając m.in. o jego udziale w pracach nad wdrożeniem Konstytucji 3 maja (jako przedstawiciela stanu mieszczańskiego), tworzeniu wojsk polskich we Francji i zrębów Księstwa Warszawskiego. Odnotowano również, że tekst „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” Wybickiego od 1927 roku jest hymnem Polski.

Za uchwałą w sprawie ustanowienia 2022 Rokiem Józefa Rufina Wybickiego głosowało 446 posłów. I tu przeciw był tylko jeden poseł – Dobromir Sośnierz z Konfederacji.

Pozostałymi dwiema patronkami 2022 roku będą alpinistka Wanda Rutkiewicz i pedagog Maria Grzegorzewska. Dla wielbicieli literatury wybór szczególnie Marii Konopnickiej, ale też Józefa Wybickiego oznacza, że można spodziewać się wielu okolicznościowych wydarzeń i innych przedsięwzięć promujących twórczość i biografię tych pisarzy. Podobnie jak dobiegający powoli końca 2021 rok przebiega pod znakiem Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza.

[am]

Tematy: , , , , ,

Kategoria: newsy