Reprint nieznanego brulionu Wojaczka w maju

19 marca 2014

reprint Wojaczka
Na maj Biuro Literackie przygotowuje prawdziwą wydawniczą niespodziankę ? pierwszy pełny zbiór wierszy i próz Rafała Wojaczka, poety, który w historii literatury zapisał się jako skandalista i świętokradca, fenomen i geniusz. Premierze „Wierszy i próz 1964-1971” towarzyszyć będzie reprint niepublikowanego do tej pory brulionu autora z młodzieńczymi wierszami poety, który wydany będzie jako wierna kopia oryginału.

Książka Wojaczka będzie najpełniejszym jak dotychczas zbiorem utworów tego poety. Oprócz wydanych za życia autora tomów „Sezon” oraz „Inna bajka” w skład zbioru wejdą wszystkie wiersze opublikowane pośmiertnie. Ponadto sześćdziesiąt dziewięć utworów przygotowanych do wydania przez Wojaczka, a wśród nich usunięte z opublikowanych tomów przez cenzurę. Książkę uzupełni posłowie Bogusława Kierca ? poety, prozaika, pedagoga, aktora i reżysera, przyjaciela poety.

Wojaczek pozostawił po sobie teksty o ogromnej sugestywności i sile wyrazu. Łącząc czystość wizji z ekspresjonistyczną fascynacją brzydotą i śmiercią, wyrażał proces rozpadu osobowości i nieumiejętność przystosowania się do otaczającego świata. Liryka ta przynosi ubrane w kunsztowną i wyrafinowaną artystycznie formę obrazy lęku, snów, przeczuć, brutalne penetracje sfery seksu i fizjologii, a także jest wyrazem psychicznego rozdarcia.

Po raz pierwszy w całości w jednej książce z wszystkimi wierszami ukaże się legendarne „Sanatorium”. Utwór zapisany prozą, który potwierdza jego mroczną legendę i wartość pisarstwa. Największą jednak sensacją planowanej publikacji będzie reprint szkolnego zeszytu, w którym Rafał Wojaczek zapisywał swoje młodzieńcze wiersze, które dla badaczy twórczości zmarłego we Wrocławiu poety będą sporą niespodzianką.

Brulion, który przekazany został przed śmiercią przez autora Bogusławowi Kiercowi, wydany będzie podobnie jak reprint „Kartoteki” Tadeusza Różewicza. Planowana zatem przez Biuro Literackie publikacja będzie najbardziej reprezentatywnym podsumowaniem działalności artystycznej wybitnego poety i prozaika, przez historyków literatury porównywanego do Baudelaire’a i Rimbauda, który od lat zachwyca kolejne pokolenia czytelników.

fot. Biuro Literackie

Tematy: , , ,

Kategoria: premiery i zapowiedzi