Czytanie dla przyjemności poprawia twoje relacje z innymi, zmniejsza objawy depresji i ryzyko demencji

10 sierpnia 2015

czytanie-poprawia-duzo
Brytyjska Agencja Czytelnictwa sprawdziła, jakie efekty przynosi czytanie dla przyjemności. Wśród korzyści, jakie daje lektura, raport wymienia lepsze relacje z innymi, zredukowanie objawów depresji i ryzyka demencji oraz polepszenie samopoczucia w całym życiu.

Badacze przeanalizowali dane z 51 raportów, jakie opublikowano w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Większość z opisanych w nich badań miała na celu ocenę wpływu czytelnictwa na analfabetyzm i sukcesy w nauce. Ale tym razem skupiono się na niezwiązanych z edukacją skutkach ubocznych czytania dla przyjemności. Analiza wykazała, że istnieją mocne dowody przemawiające na korzyść tej formy spędzania wolnego czasu.

Na przykład dwa badania przeprowadzone na mieszkańcach USA wykazały, że większe zaangażowanie w czytanie, razem z innymi hobby, łączy się z niższym ryzykiem występowania przypadków demencji. Co ważne, o wiele lepszy wpływ miało czytanie beletrystyki niż gazet i magazynów.

Z kolei osoby ze zdiagnozowaną depresją zaproszono do udziału w programie dwutygodniowych grup książki organizowanym przez amerykańskich lekarzy na przestrzeni 12 miesięcy. W ankietach wypełnionych przez uczestników przed i po sesjach dało się zauważyć zmniejszenie objawów depresji. Pozytywne wyniki wiązały się głównie z czytaniem jako ćwiczeniem grupowym prowadzonym bez oceniania i nacisków. Obecność osoby posiadającej wiedzę literacką, udzielającej wskazówek związanych z tematem została uznana za kluczową dla wytworzenia atmosfery relaksu i spokoju, jednocześnie pomagając uczestnikom się skupić.

W raporcie wspomniano również o cytowanych już przez nas wynikach badań naukowców z Uniwersytetu w Liverpoolu, którzy dowiedli, że czytanie książek dla przyjemności przez co najmniej trzydzieści minut tygodniowo może pozytywnie odbić się na naszym zadowoleniu z życia. Regularni czytelnicy rzadziej się stresują, lepiej rozumieją uczucia innych, łatwiej nawiązują kontakty z nieznajomymi i pielęgnują przyjaźnie.

Wpływ czytania dla przyjemności na osoby o niskim poziomie wykształcenia lub też nieczytających na co dzień również jest niemały. Osoby deklarujące się jako nieczytające zaproszono do dwóch eksperymentalnych grup książki w rejonie Londynu. Wypełnione później ankiety dowiodły, że uczestnicy spotkań zaczęli bardziej ufać swoim umiejętnościom osobistym, zdolnościom komunikacyjnym i poznawczym. Byli też dumni, że mogli wykonać coś o wyraźnej wartości społecznej i kulturowej. Zaobserwowano też u nich zwiększoną pewność siebie, która wynikła ze wzrostu zaufania do swoich zdolności uczenia się i wyrażania siebie.

Kolejne badania przeprowadzone na całym globie wykazały, jak duże znaczenie odgrywa czytanie rodziców w kształceniu dzieci, poprawie komunikacji rodzic-dziecko, kreowaniu pozytywnych zachowań w rodzicielstwie na późniejszym etapie życia i uwzględnianiu przez młodych roli rodziców jako wychowawców.

Jednym z kluczowych odkryć raportu jest fakt, że przyjemność z czytania jest niezbędna dla osiągnięcia pozytywnych efektów: ludzie, którzy wybierają czytanie i czerpią radość ze spędzonego w ten sposób wolnego czasu, z o wiele większym prawdopodobieństwem odniosą wszystkie wymienione tu korzyści.

[am,er]
fot. Alexandre Dulaunoy

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy