Ważka

Wydawnictwo Ważka powstało w 2011 roku jako samodzielna, całkowicie niezależna oficyna. Specjalizacją wydawnictwa jest polska literatura współczesna, poezja, komiks oraz wszelkiego typu inne publikacje.

strona internetowa: http://www.wydawnictwo-wazka.pl/