banner ad

Post

Wydawnictwo Post powstało w 2001 roku w Krakowie. Post zajmuje się wydawaniem ambitnego komiksu. Wydawnictwo stara się publikować tytuły reprezentatywne dla tego medium mogące zainteresować także tych czytelników, którzy niekoniecznie obcują z komiksem na codzień. Nakładem Postu ukazał się m.in. nagrodzony Pulitzerem „Maus” Arta Spiegelmana.

strona internetowa: http://www.post.krakow.pl/