Osoby najczęściej korzystające z bibliotek są bardziej towarzyskie i aktywne od reszty społeczeństwa

21 marca 2014

biblioteka-towarzystwo
Wyniki badań opublikowane w czwartek przez Pew Research Center dowodzą, że biblioteki publiczne prosperują głównie dzięki osobom, które nie kojarzą się z stereotypem tzw. mola książkowego – ogólnie rzecz biorąc są to ludzie bardziej towarzyscy i aktywni niż ci, którzy do bibliotek nie chodzą.

A przynajmniej tak to wygląda w Stanach Zjednoczonych. Badanie przeprowadzone na grupie ponad 6000 osób w wieku powyżej 16 lat maluje ciekawy obraz miłośników tamtejszych bibliotek. Ponad dwie trzecie Amerykanów jest „aktywnie zaangażowana” w korzystanie z bibliotek publicznych. Ci zaś, którzy korzystają z nich najczęściej, stanowią 30% populacji. Są to ludzie młodsi, lepiej wykształceni i obyci z nowinkami technologicznymi.

Jak czytamy w raporcie, ludzie, którzy zostali zaliczeni do grupy największych miłośników bibliotek, wykazują tendencję do większej aktywności również w innych dziedzinach. Częściej znają swoich sąsiadów, są bardziej skłonni do odwiedzenia muzeów i udziału w imprezach sportowych, a także spotykania się z rodziną i przyjaciółmi. Chociaż przywiązani są do tradycyjnych książek, korzystają również intensywnie z nowinek technologicznych.

Z kolei ci, którzy unikają bibliotek publicznych, wydają się być najbardziej wyobcowaną grupą. 4% respondentów, którzy najrzadziej odwiedzali biblioteki i uznali je za nieistotne w życiu społecznym, nieregularnie angażują się również w inne aktywności, o jakie byli pytani, w tym udział w wydarzeniach sportowych, wizyty w muzeach czy odwiedziny u znajomych. Prawie połowa z nich nie posiada dostępu do Internetu.

Oczywiście wpływ na tę zależność ma również wiele innych czynników, żeby wymienić chociażby status społeczno-ekonomiczny (rzadziej z bibliotek i życia towarzyskiego korzystają np. osoby z mniejszych miejscowości), raport przełamuje jednak pokutujący powszechnie stereotyp i pokazuje, kim jest współczesny czytelnik książek ? aktywną społecznie osobą, która częściej korzysta z różnych form kultury, rozrywki i kontaktów towarzyskich od nieczytających.

fot. ALIA Sydney

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy