Nowy program wsparcia Ministerstwa Kultury dla małych księgarń. Jednorazowe dofinansowania do 30 tysięcy złotych jeszcze w tym roku

13 sierpnia 2021

Ministerstwo Kultury wspólnie z Instytutem Książki uruchamia nowy program wsparcia dla małych księgarni. Do końca roku sprzedawcy książek będą mogli otrzymać do 30 tysięcy złotych dofinansowania m.in. na czynsz lub promocję działalności. Łączna pula środków na ten cel do 3 miliony złotych.

Jak powiedział w czwartek na konferencji w Łodzi minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński, program jest odpowiedzią na problemy, z jakimi zmagają się w obecnej sytuacji pandemicznej niewielkie placówki sprzedające książki.

„Mam tu na myśli księgarnie, w których dba się o czytelnika, pogłębia się ofertę i jest więcej czasu na kontakt z czytelnikami. To swoiste lokalne centra kulturalne, które ze względu na właściwości współczesnego świata często giną, bo wielkie, mocne, agresywne niszczy to, co małe i piękne. A my chcemy tego bronić” – wyjaśnił.

„Świadomi jesteśmy, także dzięki żywemu i bezpośredniemu kontaktowi z księgarzami, że sytuacja jest poważna. Uważamy, że powinniśmy ratować polskie księgarstwo tradycjami sięgające wszak do XV wieku!” – dodał zastępca dyrektora Instytutu Książki prof. Krzysztof Koehler.

Ministerstwo Kultury informuje, że program zakłada jednorazowe wsparcie dla księgarń stacjonarnych, które zajmują się sprzedażą detaliczną książek (co najmniej 50% przychodów musi pochodzić z tego źródła), działają poza krajowymi i międzynarodowymi sieciami handlowymi, a ich oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarzy i obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn.

Podkreślono, że takie książnice są nie tylko kluczowym elementem rynku książki, ale też odgrywają rolę kulturotwórczą i uzupełniają funkcję bibliotek w zapewnianiu dostępu do kultury.

Minister kultury prof. Piotr Gliński oraz zastępca dyrektora Instytutu Książki prof. Krzysztof Koehler ogłaszają nowy program dla małych księgarń (fot. Danuta Matloch/MKDNiS).

„Księgarnie spełniające określone, jakościowe wymogi właśnie takiego centrum kulturowego, gdzie będzie pogłębiona oferta, związana z cechami polskiej kultury, będą otrzymywały państwowy pakiet – certyfikat. To 30 tysięcy złotych na trzy różne cele, na przykład na czynsz. To będzie ta pierwsza pomoc, uruchomiona pilotażowo. Chcemy jednak, aby program był utrzymany, niezależnie od wyników pilotażu” – zapowiedział wicepremier.

Jak tłumaczy resort kultury, wprowadzenie programu poprzedziły badania oraz konsultacje ze środowiskiem księgarskim. Sprzedawcy książek będą mogli przeznaczyć otrzymane środki na działania konsultingowe i promocję księgarni, koszty czynszu i innych opłat stałych dotyczących utrzymania lokalu, a także zakup sprzętu i wyposażenia księgarni. Co ważne, żeby skorzystać z programu, nie będzie trzeba angażować żadnych środków własnych.

„Certyfikat” dla księgarni, o którym wspominał prof. Gliński, będzie przyznawany na dwa lata. Wsparcie zostanie przyznane wyłącznie w pierwszym roku, natomiast drugi rok służy ocenie, czy otrzymane środki przyniosły oczekiwany efekt.

Informacje o naborze będą dostępne na stronie internetowej Instytutu Książki. Pula pieniędzy dla niewielkich księgarń wynosi w sumie 3 miliony złotych.

[am]
fot. główna: Michał Parzuchowski/Unsplash

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy