Lublin zaprasza na 11. edycję festiwalu Miasto Poezji

16 maja 2018


W dniach od 23 do 26 maja w Lublinie odbędzie się kolejna, jedenasta, edycja festiwalu Miasto Poezji. Podczas tegorocznej odsłony Lubelskich Spotkań Literackich miłośników poezji czekają m.in. spotkania z twórcami, a także możliwość wzięcia udział w wyjątkowych wydarzeniach organizowanych w mieszkaniach prywatnych.

„Słowa na wolności” to hasło i kierunek działań tegorocznej edycji „Miasta Poezji”. Przez lata festiwal, dzięki swojej wyjątkowej atmosferze i tradycji, stał się przestrzenią do rozmów o poezji, spotkań z poetami, a także do prowadzenia różnorodnych działań społeczno-artystycznych popularyzujących poezję. Dyrektor artystyczny festiwalu, prof. Paweł Próchniak, w ten sposób anonsuje obecną edycję: „Poezja jest dla ludzi, jest wolnością słów, jest słowem właściwie użytym ? warto przy niej obstawać. Zwłaszcza dziś, w świecie słów na posyłki, słów udręczonych i ogłupiałych, warto słuchać wierszy, warto wsłuchiwać się w ich słowa: wolne, odważne, brzmiące mocno i czysto, konieczne ? jak oddech”.

W tegorocznym haśle dostrzec można echa manifestów futurystycznych z początku XX wieku. „Miasto Poezji” spogląda w ten sposób w przeszłość, która nie bała się przyszłości z jej zmiennym, szalonym tempem i niepokojami. Podobnie lubelski festiwal nie boi się pytań trudnych, mierzenia się z kanonem i eksperymentowania. Hasło „Słowa na wolności” nawiązuje też do obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Agorą „Miasta Poezji” stają się na czas festiwalu Brama Grodzka i Dom Słów. To tu będzie można uczestniczyć w głównej części programu, ale miejscami spotkań i działań poetyckich od lat są także uniwersytety, biblioteki, domy kultury, jak też ulice, place, przystanki autobusowe, domy opieki społecznej, szkoły, świątynie, kawiarnie.

Tradycją festiwalu stało się tatuowanie chodników i ścian Lublina wierszami. Podczas tegorocznej edycji „Miasta Poezji” w przestrzeni miasta znajdzie się „Elegia uśpienia” Józefa Czechowicza. Utwór, podzielony na trzy części, zostanie umieszczony na podstopnicach schodów na kładce obok Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w Zaułku Panasa i na Żmigrodzie. Po każdym festiwalu pozostaje też mural z wierszem ? jasny ślad poezji na tkance miasta. W tym roku będzie to „Rue de Poitiers” Ryszarda Krynickiego, który uwieczniony zostanie na XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie przy ul. Józefa Poniatowskiego 5.

Szczególnie interesująco przedstawiają się „Mieszkania Poezji”, czyli spotkania w mieszkaniach prywatnych. Oznacza to, że współtwórcami i animatorami festiwalu są również ci, którzy w swoich mieszkaniach tworzą wydarzenia inspirowane poezją. W ramach tego programu „Miasto Poezji” dociera też do domów pomocy społecznej, a także do miejsc sfery publicznej, które tylko na czas festiwalu zmieniają się w poetyckie mieszkania. W tym roku mieszkań poezji będzie 49, z czego 36 w Lublinie i 13 w innych miastach.

„Otwarcie się na przestrzeń prywatną i wkomponowanie jej w Festiwal pozwala na jego współtworzenie przez każdego zainteresowanego tym mieszkańca miasta. Tak więc duża część zdarzeń festiwalowych odbędzie się w prywatnych mieszkaniach, których gospodarze wyrażą na to zgodę. Włączenie przestrzeni prywatnej w ramy ideowe i programowe Festiwalu powoduje, że powstaje jakościowo zupełnie nowy model zdarzenia kulturalnego. W tym 'uspołecznionym’ modelu Festiwalu jego współtwórcami i animatorami stają się również ci, którzy decydują się na udostępnienie swojego prywatnego mieszkania i wykreowania w nim nawet najprostszego 'wydarzenia’. W czasie tych spotkań ich uczestnicy będą mogli czytać swoje ulubione wiersze, opowiadać o swojej fascynacji poezją czy też konkretnym poetą. W niektórych z tych spotkań wezmą udział zaproszeni poeci. Podkreślmy, że uczestnikami takich 'wydarzeń’ mają być w dużej mierze znajomi i przyjaciele, ale z zachowaniem otwartości na przyjście do mieszkania również innych osób. Wszystkie prywatne adresy spotkań zostaną wpisane w 'Książkę Adresową Miasta Poezji'” ? mówi Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka ? Teatr NN”

Co roku organizatorzy festiwalu wydają kolejne tomy poetyckie w dwóch seriach: „Poeci Lublina” to wybór wierszy współczesnych poetów pochodzących z tego miasta ? w tym roku będzie to tom Andrzeja Niewiadomskiego „Podwójna kosa”. Z kolei seria „Biblioteka Zapomnianych Poetów” przywraca pamięć o tych, których wiersze niesłusznie zniknęły z literackiego krwiobiegu. W tym roku będą to tomy wierszy Anny Pogonowskiej i Włodzimierza Słobodnika.

Duchowym patronem lubelskich spotkań poetyckich jest Józef Czechowicz. W historii festiwalu siedmiokrotnie przyznana została nagroda „Miasta Poezji” nazwana „Kamień” ? tak jak tytuł pierwszego tomu wierszy poety z roku 1927.

Podczas festiwalu odbędzie się, jak co roku, slam ? szczególny rodzaj poetyckiego konkursu, w którym zwyciężyć mogą tylko ci, którzy potrafią stworzyć silną więź ze słuchaczami. Natomiast dzięki „Małemu Miastu Poezji” i Świadectwom Poezji festiwal po raz kolejny dotrze także do najmłodszych oraz uczniów szkół.

W trakcie dziesięciu edycji festiwalu Lublin odwiedzili m.in.: Wojciech Bonowicz, Zbigniew Dmitroca, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Mariusz Grzebalski, Paweł Huelle, Julia Hartwig, Ewa Lipska, Ryszard Krynicki, Piotr Matywiecki, Piotr Mitzner, Andrzej Niewiadomski, Eda Ostrowska, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki, Marcin Sendecki, Andrzej Sosnowski, Marcin Świetlicki, Adam Wiedemann, Bohdan Zadura.

W tym roku gośćmi „Miasta Poezji” będą m.in.: Miłosz Biedrzycki, Mariusz Grzebalski, Natalia Malek, Joanna Mueller-Liczner, Andrzej Niewiadomski, Kira Pietrek, Krzysztof Siwczyk, Paweł Sołtys (Pablopavo), Andrzej Sosnowski, Maja Staśko, Artur Szlosarek, Ilona Witkowska i Bohdan Zadura.

Organizatorami festiwalu „Miasto Poezji” są Dom Słów oraz Ośrodek „Brama Grodzka ? Teatr NN”. Wydarzenie odbywa się w ramach lubelskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pod hasłem „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”. Szczegółowy program znajdziecie na stronie festiwalu.

Tematy: , ,

Kategoria: wydarzenia