We Wrocławiu rozpoczęła się VI edycja Festiwalu Tradycji Literackich

23 lipca 2022

Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, będące częścią Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, organizuje VI edycję Festiwalu Tradycji Literackich. To cykliczny program wydarzeń o charakterze edukacyjnym, popularno-naukowym i artystycznym, inspirowanych twórczością i biografią wybranych pisarzy.

Od 2017 roku każdej edycji festiwalu patronuje diada lub triada twórców. Istotą cyklu wydarzeń jest poszukiwanie inspiracji w zestawianiu twórczości i biografii pisarzy XIX i XX wieku (byli to dotychczas Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid, Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, Gabriela Zapolska i Witold Gombrowicz, Krzysztof Kamil Baczyński). Jest to próba zarówno ożywienia kanonicznych tekstów, które słabo funkcjonują poza obiegiem szkolnym i specjalistycznym, jak i przybliżenia odbiorcom mniej znanych utworów słynnych pisarzy. Dialog z tradycją polega zarówno na poznawaniu kontekstów historycznych, w jakich dzieła patronów festiwalu powstawały (poprzez wykłady znawców i prezentacje artefaktów), jak i osadzaniu ich dokonań w nowych, współczesnych kontekstach.

Bohaterami VI edycji Festiwalu Tradycji Literackich są Maria Konopnicka, Adam Asnyk i Tadeusz Gajcy. Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem Marii Konopnickiej. Mija 180. rocznica jej urodzin, a jednocześnie 100. rocznica urodzin Tadeusza Gajcego. Adam Asnyk zaś jest autorem słów stanowiących motto tegorocznej edycji festiwalu: „Trzeba z Żywymi naprzód iść”. „W tym roku chcemy skoncentrować się na spotkaniach z żyjącymi pisarzami oraz na aktywnym uczestnictwie publiczności w różnego rodzaju działaniach promujących czytelnictwo, nie rezygnując jednak z tych popularyzujących twórczość kanonicznych, co nie znaczy czytanych, patronów festiwalu” – piszą organizatorzy.

W ramach tegorocznej edycji festiwalu przygotowano tradycyjne już cykle warsztatów twórczych z udziałem wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, pacjentów Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, studentów aktorstwa na wrocławskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz otwarte dla wszystkich chętnych warsztaty kreatywnego pisania prowadzone przez Elizę Kącką. W programie znalazło się także spotkanie z laureatem Nagrody im. Witolda Gombrowicza.

Warsztaty twórczego pisania z Elizą Kącką, jurorką Nagrody Literackiej Gdynia i Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, odbyły się w dniach 16-17 lipca. Nosiły tytuł „Krzywdopisanie”. Marię Konopnicką można by nazwać krzywdopisarką, pisarką ludzkiej krzywdy: jej poetką, opowiadaczką i wypowiadaczką. Krzywda ludzka w jej pisaniu miała wiele – mniej i bardziej oczywistych – wcieleń. Wrażliwość społeczna Konopnickiej prowokowała ją nie tylko do bezpośredniego zaangażowania (choć i tego aspektu jej biografii nie można lekceważyć). Widać, jak wykluczenie, opresja, niesprawiedliwość działały na jej wyobraźnię. I w tym wysiłku intensywnej narracji o krzywdzie okazuje się bardzo aktualna. Uczestnicy warsztatów pisali krótkie prozy lub wiersze o krzywdzie – jednej, konkretnej, nieabstrakcyjnej. A przy okazji dyskutowali o literackości takich tematów, wyzwaniach, jakie przed autorami stawiają.

Od czwartku 8 września do niedzieli 4 grudnia w muzeum będzie można oglądać wystawę czasową „Konopnicka ilustrowana”. Na ekspozycji znajdą się ilustrowane wydania książek Marii Konopnickiej dla dzieci. Zaprezentowane zostaną zarówno najstarsze XIX-wieczne tomy, jak i te pochodzące z dwudziestolecia międzywojennego oraz PRL.

Na piątek 9 września w Salonie romantycznym zaplanowano koncert „Zaśpiewać Konopnicką”. Będzie to autorski projekt pianistki Moniki Kruk realizowany w ramach stypendium zarządu województwa dolnośląskiego. Jego głównym celem jest zaprezentowanie nieznanych dotychczas pieśni skomponowanych przez polskich kompozytorów do wierszy Marii Konopnickiej. Na program koncertu składają się niewykonywane od lat i nienagrane utwory odnalezione w archiwalnych zbiorach specjalnych bibliotek w Polsce. W koncercie udział biorą śpiewacy: Magdalena Wachowska – mezzosopran oraz Jerzy Butryn – bas-baryton.

W czwartek 29 września o godz. 17:00 wszyscy chętni wysłuchają wykładu popularyzatorskiego „Konopnicka ilustrowana”, który będzie przeglądem wybranych książek Marii Konopnickiej ze zbiorów Ossolineum ukazującym, jak w kolejnych dziesięcioleciach zmieniał się sposób ilustrowania jej utworów nie tylko tych adresowanych do najmłodszych czytelników. Obok powszechnie znanych realizacji ilustratorskich autorstwa Szancera, Zieleńca, Grabiańskiego czy Fijałkowskiej zostaną zaprezentowane najstarsze wydania pochodzące z końca XIX wieku, a także młodopolskie opracowania graficzne Stanisława Wyspiańskiego i Jana Bukowskiego. Wykład poprowadzi Aldona Mikucka – edukatorka muzealna, która od 2011 roku zajmuje się popularyzacją zbiorów Ossolineum.

W sobotę 1 października o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z laureatem Nagrody im. Witolda Gombrowicza, którego poznamy we wrześniu. W tym roku będzie to jedna z pięciu nominowanych osób: Rafał Hetman (autor książki „Izbica, Izbica”), Robert Nowakowski („Ojczyzna jabłek”), Mateusz Pakuła („Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję”), Barbara Woźniak („Niejedno”) lub Aleksandra Zbroja („Mireczek. Patoopowieść o moim ojcu”). Spotkania z laureatami tego wyróżnienia wpisały się już na stałe w Festiwal Tradycji Literackich.

Natomiast od października do listopada odbywać się będą warsztaty fotograficzne dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, inspirowane twórczością Adama Asnyka, Tadeusza Gajcego i Marii Konopnickiej.

Muzeum Pana Tadeusza to część Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, w której zbiory Ossolineum prezentowane są na bogatym tle historycznym i literackim. Funkcjonuje od maja 2016 roku w jednej z piękniejszych kamienic Wrocławia – Pod Złotym Słońcem (Rynek 6).

[am]

Tematy: , , , , , , , , , ,

Kategoria: wydarzenia