O listach i przyjaźni Szymborskiej i Barańczaka. Wyjątkowy wieczór w Big Book Cafe w Warszawie

31 stycznia 2020


Na warszawskiej premierze książki „Inne pozytywne uczucia też wchodzą w grę. Korespondencja 1972-2011” Wisławy Szymborskiej i Stanisława Barańczaka spotkają się poeci Ryszard Krynicki i Michał Rusinek oraz Joanna Szczęsna. Wieczór 4 lutego w Big Book Cafe w Warszawie będzie miał szczególny charakter ? rozmówcy należeli do kręgu przyjaciół i współpracowników dwojga wielkich poetów.

To Ryszard Krynicki, który przez lata przyjaźnił się ze Stanisławem Barańczakiem, odczytał z rękopisów, opracował i opatrzył przypisami listy poety i Wisławy Szymborskiej. Ta znajomość rozpoczęła się w 1972 roku. Stanisław Barańczak, wówczas redaktor poznańskiego miesięcznika „Nurt” poprosił listownie krakowską poetkę o wiersze do druku. Szymborska odpisała życzliwie, wyjawiając przy tym, że twórczość Barańczaka nie jest jej obca. Korespondowali przez prawie czterdzieści lat.

„Myślę, że spotkali się twarzą w twarz nie więcej niż kilkanaście razy, a może nawet było tych spotkań mniej niż 10 (na ty przeszli korespondencyjnie). A jednak mimo wszelkich przeszkód, barykad i zasieków, jakie stawiało na ich drodze życie, popadli w wielką, czułą, serdeczną przyjaźń, której nie wadziły ani odległość, ani choroba, ani nawet nieodpisywanie na listy” ? napisała w „Książkach. Magazynie do czytania” z okazji premiery tomu Joanna Szczęsna, biografka Szymborskiej.

Książka wydawnictwa a5 to w sumie fascynujący, bogaty i wielowymiarowy portret literackiej przyjaźni dwojga wspaniałych poetów i niezwykłych osobowości. W ich korespondencji, najpierw wynikającej z wzajemnego zainteresowania swoją twórczością, z czasem coraz częściej dochodzi do głosu sfera prywatna, którą oboje zwykli starannie chronić.

Około połowy lat 70. Barańczak powściągliwie nawiązuje do swej niełatwej sytuacji po utracie pracy, a po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych ? do doświadczeń emigranckich, wreszcie w latach 90. ? do pogarszającego się zdrowia. Korespondencja jest również świadectwem amerykańskiej percepcji poezji Wisławy Szymborskiej i wstępowania Polki w krąg najwyżej cenionych za oceanem poetów. Równie istotny jest wpisany w te listy zapis samoświadomości Barańczaka jako tłumacza i interpretatora poezji.

Tom „Inne pozytywne uczucia też wchodzą w grę” jest efektem pracy w archiwum Wisławy Szymborskiej zdeponowanym w Bibliotece Jagiellońskiej, gdzie znajduje się około 80 listów Stanisława Barańczaka do krakowskiej poetki. Korespondencja zawiera też karty pocztowe oraz różnego typu załączniki, głównie dołączane do listów teksty literackie. Owe „cudeńka” to także listy do sekretarza Noblistki, Michała Rusinka, kopie przekładów Stanisława Barańczaka wierszy żartobliwych i dziwacznych oraz zabaw słownych z dedykacjami dla Noblistki. Listy Wisławy Szymborskiej są przechowywane w archiwum domowym Stanisława Barańczaka w Newtonville pod Bostonem, a wśród listów znajdują się nieznane dotąd wyklejanki.

Ryszard Krynicki, który zebrał cały materiał do książki i opatrzył ją komentarzem, wraz z Joanną Szczęsną i Michałem Rusinkiem, spotka się z czytelnikami w Big Book Cafe w Warszawie i opowie o pracy nad książką. Wydarzenie będzie mieć miejsce we wtorek 4 lutego o godz. 18:00.

Repertuar centrum literackiego Big Book Cafe w lutym znajdziecie tutaj: https://bigbookcafe.pl/repertuar/.

Tematy: , , , , , , , , ,

Kategoria: wydarzenia