Jubileusz 70. urodzin Stefana Chwina w Dworze Artusa w Gdańsku

19 kwietnia 2019


26 kwietnia 2019 roku o godzinie 18:00 w Dworze Artusa w Gdańsku odbędzie się jubileusz 70. urodzin Stefana Chwina, autora głośnej powieści „Hanemann”. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

W programie jubileuszowej gali w Dworze Artusa przewidziano laudację prof. Andrzeja Zawady, która zostanie odczytana przez Jarosława Tyrańskiego, aktora Teatru Wybrzeże; ilustrowany slajdami wykład Stefana Chwina „O Pięknie”; panel dyskusyjny: „Pytania, których Stefan Chwin jeszcze nie usłyszał” (pytania zadawać będą: Grzegorz Wysocki, Marek Górlikowski, Barbara Szczepuła, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Maciej Wróblewski, Robert Walenciak oraz Jarosław Zalesiński); prezentację nowego wydania powieści „Hanemann” przygotowanej przez Fundację Gdańska. O oprawę muzyczną wydarzenia zadba Cappella Gedanensis.

Stefan Chwin to urodzony 11 kwietnia 1949 roku w Gdańsku prozaik, eseista, historyk, krytyk literatury i grafik. W 1968 roku ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Gdyni-Orłowie, a w 1972 filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Pracę magisterską „Gombrowicz i Forma Polska” napisał pod kierunkiem prof. Marii Janion. W 1982 roku uzyskał stopień doktora. Za pracę doktorską „System romantyczny we współczesnej literaturze polskiej na przykładzie twórczości Wacława Berenta, Bruno Schulza, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Tadeusza Konwickiego, Tadeusza Nowaka” otrzymał nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Habilitował się w 1994 roku na podstawie rozprawy „Literatura i zdrada. Od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy”, którą wyróżniono nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia naukowe. W roku 1998 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych oraz stanowisko profesora zwyczajnego.

Jako naukowiec zajmuje się romantyzmem i romantycznymi inspiracjami w literaturze nowoczesnej (m.in. u Witolda Gombrowicza). Wykłada na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale Filologii Polskiej ? Katedra Historii Literatury. Prowadził także gościnnie warsztaty prozatorskie w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W czasach studenckich współpracował z pismem Uniwersytetu Gdańskiego „Bakałarz”, publikując wiersze i tworząc jego szatę graficzną. W latach osiemdziesiątych był członkiem zespołu redakcyjnego serii wydawniczej „Transgresje”. Wtedy też podjął pierwsze próby pisarskie, wydając wspólnie z Stanisławem Rośkiem szkice literackie „Bez autorytetu” (1981) oraz wspólnie z Marią Janion „Dzieci” (w serii „Transgresje” ? 1988). Rok później ukazała się jego pierwsza samodzielna analiza literacka pt. „Romantyczna przestrzeń wyobraźni” (1989) a w 1993 roku wydał mickiewiczowskiego „Konrada Wallenroda” we własnym opracowaniu historyczno-literackim („Literatura a zdrada: od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy”, Biblioteka Narodowa).

W beletrystyce (pod pseudonimem Max Lars) zadebiutował dwiema powieściami fantastyczno-przygodowymi dla młodzieży: „Ludzie-skorpiony” i „Człowiek-Litera”. Również w tym czasie ukazał się jego autobiograficzny esej „Krótka historia pewnego żartu”, w którym autor dokonał osobistego rozrachunku z historią Gdańska z lat pięćdziesiątych XX wieku. W latach dziewięćdziesiątych Chwin wchodził w skład Rady Redakcyjnej pisma „Borussia. Kultura. Historia. Literatura” wydawanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” działające na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Był członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze” ? adresowanego do miłośników literatury, publikującego utwory najwybitniejszych pisarzy, a także młodych autorów i debiutantów. Przełomowym momentem w karierze pisarskiej było ukazanie się powieści „Hanemann” (1995), nagrodzonej Paszportem Polityki. Dzieło zostało przetłumaczone na wiele języków obcych.

Stefan Chwin publikuje w czasopismach polskich i zagranicznych (w Niemczech, Austrii, Anglii, Włoszech, Danii, Francji, Szwecji, Słowenii, Serbii, na Ukrainie, Litwie, Węgrzech, w Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Japonii, Szwajcarii, w Rosji i w USA). Od 1982 roku jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Societas Scientiarum Gedanensis), a od 1990 roku Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od 1998 jest członkiem PEN-Clubu, a od 2007 roku członkiem Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk. W latach 1997?2003 był jurorem Literackiej Nagrody Nike. Był też jurorem Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” ? Sopot 2003 oraz jurorem Konkursu Głównego 37. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2007). Jest członkiem Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejską Federacją Narodowych Instytucji Językoznawczych (EFNIL). Od wielu lat znajduje się w gronie setki najwybitniejszych polskich naukowców i twórców współpracujących z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci – stowarzyszeniem zajmującym się wspieraniem wybitnie uzdolnionej młodzieży w rozwoju jej talentów. Uczestniczył w pracach nad „Encyklopedią Gdańska ? Gedanopedią”.

Tematy: , ,

Kategoria: wydarzenia