1. edycja Kongresu Kultury Małych i Średnich Miast skoncentruje się na czytelnictwie

26 września 2014

kongres-kultury-2014
Do 29 września można zarejestrować się, aby bezpłatnie wziąć udział w 1. edycji Kongresu Kultury Małych i Średnich Miast, który odbędzie się w dniach 14 i 15 października w Radomsku. Tegoroczne obrady będą koncentrowały się na temacie czytelnictwa, zasługującego dziś na szczególną uwagę. Patronem wydarzenia jest Booklips.pl.

W ostatnich latach niepokojąco wzrosła liczba osób które nie czytają książek, a trend ten jest szczególnie wyraźny w małych i średnich miastach. W raporcie „Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r.” badacze z Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej piszą: „Najwięcej czyta się w wielkich miastach, a najmniej na wsi. Nie mamy tu jednak do czynienia z zależnością prostoliniową, stałym wzrostem czytelnictwa wraz ze zwiększaniem się wielkości miejscowości. Spośród różnych miast najskromniej wypadły nie miasteczka najmniejsze, tylko te średniej wielkości (od 20 do 100 tys. mieszkańców)”.

Wyjątkowość Kongresu polega na podjęciu problemu czytelnictwa w kontekście realiów życia kulturalnego małych i średnich miast. Mają one swoją specyfikę, która ujawnia się szczególnie w sferze instytucjonalnej; różnią się one zarówno od wsi jak i dużych miast. Skuteczna promocja czytelnictwa i ? bardziej ogólnie ? prowadzenie mądrej polityki kulturalnej w miastach małych i średnich możliwe są tylko przy uwzględnieniu ich specyfiki.

Głównym elementem obrad będzie poszukiwanie scenariuszy na przyszłość. Punktem wyjścia będzie opis aktualnej sytuacji czytelnictwa, który zostanie zaprezentowany w wykładzie inauguracyjnym (prof. Bohdan Jung, SGH). Wizje rozwoju czytelnictwa naszkicowane w czasie pierwszej sesji będą doprecyzowywane podczas późniejszych obrad. Ich uczestnicy zastanawiać się będą nad tym, kto może dbać o polskie czytelnictwo i jak ta troska może być realizowana; jak połączyć siły oraz w jakiej przestrzeni toczy się walka o czytelnika.

Drugiego dnia Kongresu przedstawiona będzie problematyka czytelnictwa w małych i średnich miastach z perspektywy praktyków. Poruszony będzie również problem kondycji prasy lokalnej. Ostatnia sesja będzie okazją do usystematyzowania wiedzy na temat stanu kultury w małych i średnich miastach ze szczególnym uwzględnieniem czytelnictwa.

By wziąć udział w obradach Kongresu konieczna jest rejestracja. Formularz można znaleźć na stronie http://kongreskultury.mdkradomsko.pl/rejestracja. Rejestracja trwa do 29 września 2014, do godziny 23:59. Organizatorzy zapewniają bezpłatne noclegi, jednak ilość miejsc jest ograniczona! Dlatego też wszyscy zainteresowani udziałem w obradach proszeni są o jak najszybszą rejestrację.

Tematy: , , , , , ,

Kategoria: wydarzenia