banner ad

Ukazał się 500. numer dwutygodnika „Biblioteka Analiz” zajmującego się rynkiem wydawniczo-księgarskim

4 lipca 2019


Dwutygodnik „Biblioteka Analiz”, czołowe pismo branżowe rynku wydawniczo-księgarskiego, świętuje wydanie 500. numeru. Publikowane przez Bibliotekę Analiz czasopismo ukazuje się już od 19 lat, pierwszy numer wyszedł 10 stycznia 2000 roku.

„Biblioteka Analiz” adresowana jest głównie do pracowników wydawnictw, hurtowni i księgarni, jej celem jest dostarczanie kadrze menedżerskiej szybkiej oraz rzetelnej informacji. W każdym numerze zamieszczane są informacje o wydarzeniach w branży, obszerne wywiady z jej czołowymi przedstawicielami, analizy poszczególnych sektorów rynku, szczegółowe prezentacje firm wydawniczych i dystrybucyjnych. „Biblioteka Analiz” rozprowadzana jest wyłącznie w prenumeracie realizowanej przez wydawcę lub firmy kolporterskie. Pismo jest dostępne również w formie elektronicznej.

Założycielem „Biblioteki Analiz” był Łukasz Gołębiewski, wówczas dziennikarz „Rzeczpospolitej”, znawca i analityk branży książkowej. W okolicznościowych wywiadzie udzielonym dwutygodnikowi tak wspomina on moment zrodzenia się w głowie pomysłu na to czasopismo: „To było w Krakowie, podczas Targów Książki, w 1999 roku. Rozmawiałem z kilkoma wydawcami podczas wieczornej imprezy integracyjnej, zrozumiałem, że jest w środowisku potrzeba na regularne branżowe informacje biznesowe. To były czasy, kiedy z internetem trzeba było łączyć się przez telefon, wiele firm nie miało swoich domen www, poczta elektroniczna raczkowała. Zapotrzebowanie na szybką informację było dużo większe niż obecnie, kiedy czasami nawet cierpimy na nadmiar źródeł i treści. Można powiedzieć, że to był idealny czas. Podzieliłem się tym pomysłem z kilkoma osobami wówczas aktywnie działającymi w branży i razem stworzyliśmy redakcję, nazwaną Radą Redakcyjną”.

Z uwagi na zobowiązania zawodowe w „Rzeczpospolitej” Gołębiewski nie mógł (ale też nie chciał) być redaktorem naczelnym „Biblioteki Analiz”. Funkcję tę pełnili więc kolejno: Renek Mendruń, Kuba Frołow i Paweł Waszczyk. Obecnie redaktorem naczelnym jest Ewa Tenderenda-Ożóg, a w skład zespołu redakcyjnego wchodzą: Paweł Waszczyk i Piotr Dobrołęcki, od początku związany z tym tytułem.

W jubileuszowym numerze „Biblioteki Analiz” zamieszczono nie tylko wywiad z Łukaszem Gołębiewskim, ale również wspomnienia dawnych członków Rady Redakcyjnej ? Andrzeja Chrzanowskiego i Piotra Dobrołęckiego, a także Joanny Hetman-Krajewskiej, ówczesnej dyrektor wydawnictwa Biblioteka Analiz, oraz dziennikarza i krytyka literackiego Tadeusza Lewandowskiego. O pracy nad dwutygodnikiem wypowiadają się też byli redaktorzy naczelni: Renek Mendruń i Kuba Frołow.

W numerze znajdziemy ponadto teksty na temat aktualnych zagadnień: przedstawiono LitRes ? nowego gracza wprost z Rosji na rynku dystrybucji e-booków, wyjaśniono, dlaczego księgarnie w centrach handlowych zanotowały największe spadki ze wszystkich najemców, opisano wzorcową kluboksięgarnię FiKa oraz zamieszczono Top 10 Nielsen Bookscan.

Tematy: , ,

Kategoria: prasa