Powstał nowy kwartalnik kulturalny, który chce promować literaturę ambitną wśród młodych ludzi

18 grudnia 2018


Na rynku zainicjował działalność nowy Kwartalnik Kulturalny „Napis” Liryka Epika Dramat. Twórcy periodyku stawiają sobie za cel zainteresowanie młodych ludzi literaturą współczesną, która nie funkcjonuje w obiegu komercyjnym. W piśmie promowani będą autorzy wartościowych, ambitnych utworów literackich i innych dzieł kultury, a czytelnicy dostaną narzędzia i materiał do tego, by móc je rozumieć i interpretować.

Kwartalnik Kulturalny „Napis” to inicjatywa, której głównym celem jest promocja literatury współczesnej wśród młodzieży licealnej, studenckiej, nauczycieli oraz środowiska akademickiego oraz inicjowanie dyskusji wokół niekomercyjnych dzieł literatury i sztuki. Misją w dłuższej perspektywie jest poszerzenie kręgu czytelników kompetentnych do oceny współczesnych zjawisk, wydarzeń i dzieł literackich, a także stale poszukujących nowych nurtów i konwencji w literaturze. W konsekwencji twórcy pisma chcą dostarczać okazji do poczucia przyjemności odkrywania głębszych sensów kultury. Kwartalnik będzie także oferował programy edukacyjne adresowane do aktywnych nauczycieli licealnych, którzy chcieliby rozwijać czytelnictwo literatury współczesnej wśród swoich uczniów.

W pierwszym numerze „Napisu” znajdziemy wiersze takich autorów, jak: Edward Pasewicz, Karol Maliszewski, Małgorzata Lebda czy Andrzej Niewiadomski. Z kolei w dziale „Ars poetica” umieszczono wypowiedzi poetów na temat tego, co i w jaki sposób piszą. „Epikę” wypełniają fragmenty dwóch powieści, które dopiero powstają. Z kolei miłośników dramatu powinien zainteresować pełny tekst sztuki Krzysztofa Ćwiklińskiego „Nocny gość”.

Kwartalnik Kulturalny „Napis” to nie tylko periodyk drukowany. Ma też powstać portal, na którym znajdą się nowe teksty literackie, bieżące recenzje i rozmowy z pisarzami oraz komentarze do wydarzeń literackich. Portal wzbogacą materiały video, zdjęcia i nagrania audio. Za pośrednictwem sieci uruchomiona zostanie bezpłatna biblioteka elektroniczna zawierająca wartościowe dzieła (repozytorium tekstów literackich, krytycznoliterackich oraz multimedialnych). Redakcji udało się m.in. nabyć prawa do kilkudziesięciu wierszy Tadeusza Różewicza, one również znajdą się w tym dziale.

Idee Kwartalnika wspierać będzie działalność wydawnicza, w ramach której opublikowane zostaną antologie opatrzone wstępami omawiającymi najnowszą twórczość poetów i prozaików ostatnio uwzględnionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w podstawie programowej szkół średnich (m.in. Marka Nowakowskiego, Juliana Kornhausera, Janusza Szubera, Marcina Świetlickiego, Wiesława Myśliwskiego). Całość zebrana zostanie w Bibliotekę Krytyki Literackiej Kwartalnika „Napis” ? w samym 2019 roku planowanych jest 12 pozycji pod tym szyldem. Książki oraz kwartalnik będą dostarczane bezpłatnie do bibliotek licealnych i uczelnianych.

Redaktorem naczelnym „Napisu” został dr Józef Maria Ruszar. Za intelektualne zaplecze projektu odpowiadają: Rada Programowa (której przewodniczącym jest prof. UKSW dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski) oraz Warsztaty Herbertowskie i Biblioteka Pana Cogito. Kwartalnik wydaje Polskie Wydawnictwo Muzyczne dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Kwartalnik 'Napis’ jest częścią większego przedsięwzięcia. Ministerstwo Kultury odpowiadając na głosy środowisk literackich, podejmuje mecenat nad autorami, którym trudniej przebić się na rynku, a których wartość jest nie do przecenienia. To był ogromny wysiłek, by w tak krótkim czasie stworzyć publikacje tak wysokiej klasy, za co dziękuję twórcom” ? powiedziała na konferencji inauguracyjnej Wanda Zwinogrodzka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kolejnego elementu przedsięwzięcia możemy spodziewać się już niebawem. Z początkiem 2019 roku planowane jest utworzenie Instytutu Literatury, który będzie placówką realizującą mecenat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad środowiskiem twórców literatury współczesnej oraz krytyki literackiej i badaczami polskiej literatury.

Poniżej możecie zapoznać się ze spisem treści pierwszego numeru Kwartalnika Kulturalnego „Napis”. Periodyk powinien trafić do sprzedaży w ciągu kilku dni:

źródło: MKiDN, Radio Dla Ciebie

Tematy: , , , , , ,

Kategoria: prasa