Kolejny numer „Dodatku Literackiego” Nagrody Literackiej Gdynia już w poniedziałek

13 czerwca 2013

Dodatek Literacki NLG 2013
Organizatorzy festiwalu „Literaturomanie” zapowiedzieli na poniedziałek 17 czerwca premierę kolejnego numeru bezpłatnego „Dodatku Literackiego” – oficjalnej Gazety Nagrody Literackiej Gdynia.

Tradycyjnie w periodyku nie zabraknie laureatów oraz nominowanych do gdyńskiego lauru, a także dyskusji wokół literatury. Co więc znajdziemy w 11 numerze dodatku? Krótki przegląd zamieściliśmy poniżej:

„Bawi mnie obserwowanie, jak szamoczemy się w sidłach pojęcia 'przezroczystości’, czy 'transparentności’ aplikowanych do polityki przede wszystkim. Od lat śledzę to na przykładzie Francji; gdy pisałem 'Przezroczystość’, prowadziłem dziennik użycia tego pojęcia we francuskich mediach, jego frekwencja była zadziwiająca, było to słowo-omnibus kursujące we wszystkich dyskursach…” – mówi Marek Bieńczyk w rozmowie z Krzysztofem Siwczykiem.

„Poezja gniewu: języki zysków, języki strat (na marginesach wierszy Kiry Pietrek)” – tekst Jakuba Skurtysa.

„Zagłada Borgiów w 2012 (Szyderca)” – fragment prozy Anatola Ulmana.

„Dziesięc lat milczenia (w sensie – niewydawania książki z nowymi wierszami, ale i praktycznie bez ich pisania), to doświadczenie dobre. Zbierałem słowa, obrazy, myśli, zdarzenia, pomysły, one się rozrastały w jeden kilkudziesięciostronicowy plik, co potem spowodowało konieczność nielichego wysiłku, by z owej całości powyjmować poszczególne wiersze…” – rozmowa z Marcinem Baranem.

Ponadto w numerze znajdziemy wiersze Tadeusza Dąbrowskiego, Tomaza Salamuna i W. H. Audena, feslietony Marka Adamca, Szczepana Kopyta, Marka K. E. Baczewskiego, recenzje książek a także komiks.

Dodatek będzie kolportowany 17 czerwca jako bezpłatny insert w trójmiejskim „Dzienniku Bałtyckim” oraz w dzienniku „Polska – Metropolia Warszawska”. Osoby spoza Trójmiasta i Warszawy od tego dnia będą mogły pobrać periodyk ze strony Nagrody Literackiej Gdynia: www.nagrodaliterackagdynia.pl.

„Dodatek Literacki” pod redakcją Mariusza Grzebalskiego wychodzi jako bezpłatne czasopismo dwa razy w roku. Numer czerwcowy stanowi niejako zaproszenie do wzięcia udziału w festiwalu „Literaturomanie – Dni Nagrody Literackiej Gdynia”, który w tym roku odbywał się będzie od 20 do 22 czerwca w Teatrze Miejskim w Gdyni. Wśród gości pojawią się m.in. Wojciech Jagielski, Justyna Bargielska czy Marek Bieńczyk. Podczas imprezy będą dostępne także archiwalne wydania „Dodatku”.

Tematy: , , , , , , , , ,

Kategoria: prasa