Instytut Książki został nowym wydawcą czasopisma literackiego „Topos”

1 kwietnia 2022

W czwartek 31 marca podpisano umowę, zgodnie z którą od 1 kwietnia Instytut Książki formalnie przejmuje wydawanie czasopisma literackiego „Topos”. Dotychczasowym wydawcą dwumiesięcznika było Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. Redaktorem naczelnym pisma pozostanie jego twórca i redaktor Krzysztof Kuczkowski.

Pierwszy numer dwumiesięcznika został opublikowany w maju 1993 roku. Do tej pory ukazało się ponad 180 zeszytów „Toposu” i ponad 200 pozycji książkowych. Ambicją „Toposu” było tworzenie środowiska poetów i pisarzy orientujących twórczość artystyczną na wartości, z których wyrosła cywilizacja śródziemnomorska, a które określa Platońska triada: „Piękno–Dobro–Prawda”. Czasopismo założył i kieruje nim do dzisiaj Krzysztof Kuczkowski, poeta, krytyk, polonista z praktyką wydawniczą i redakcyjną.

Przy „Toposie” powstały liczne inicjatywy, w tym Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego (organizowany od 1997 roku), Festiwal Poezji w Sopocie (od 2001 roku), redagowana przez Tadeusza Dąbrowskiego seria dołączanych do czasopisma plakatów poetyckich (od 2001 ukazało się ok. 60 plakatów, prezentujących szeroką panoramę polskiej poezji współczesnej, w tym takich twórców, jak Marian Grześczak, Julian Kornhauser, Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski, Ewa Lipska, Janusz Szuber, Krzysztof Karasek, Bohdan Zadura, Andrzej Sosnowski, Jacek Gutorow, Karol Maliszewski), Biblioteka „Toposu” (od 2003 roku ponad 200 tomów wierszy i zbiorów esejów), Mistrz – Nagroda honorowa środowiska Topoi (od 2015 roku).

„Przez kilka ostatnich lat Instytut Książki obserwował coraz trudniejszą sytuację 'Toposu’. Władze samorządowe Sopotu sukcesywnie zmniejszały subwencje dla czasopisma, a z początkiem 2022 roku całkowicie wstrzymały wsparcie finansowe. W tej sytuacji 'Toposowi’ groziła likwidacja. Byłoby to ogromną stratą dla polskiej literatury i kultury. Przestałby istnieć jeden z niewielu prawdziwie niezależnych ośrodków kulturalnych, a także zapewne rozpadłoby się niezwykle ciekawe środowisko literackie” – czytamy w komunikacie udostępnionym przez Instytut Książki.

Dwumiesięcznik „Topos” był wielokrotnie dofinansowywany w ramach Programów Ministra Kultury, pomimo tego wydawca nie był w stanie zapewnić czasopismu stabilności. Jak podkreślono w komunikacie, dzięki decyzji o przekazaniu środków na stałe utrzymanie „Toposu”, którą podjął – na wniosek Instytutu Książki – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński możliwe będzie zachowanie płynności wydawania dwumiesięcznika i zapewnienie mu warunków do rozwoju. Nowa siedziba redakcji będzie się znajdować w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Instytut Książki przejmuje wydawanie „Toposu” dokładnie dwanaście lat po tym, jak został wydawcą zasłużonych dla polskiej kultury tytułów, które w latach 1994 – 2010 publikowała Biblioteka Narodowa. Obecnie Instytut Książki jest wydawcą czasopism „Dialog”, „Nowe Książki”, „Literatura na Świecie”, „Teatr” i „Twórczość” oraz współwydawcą periodyków „Teatr Lalek”, „Odra” i „Akcent”.

[am]
fot. i źródło: Instytut Książki

Tematy: , ,

Kategoria: prasa