Wolne Lektury udostępniły pierwsze cyfrowe wydanie powieści „Sny i kamienie” Magdaleny Tulli. Książka została poprawiona przez autorkę

4 października 2019


Wolne Lektury kontynuują publikowanie dzieł współczesnych autorów. Tym razem biblioteka powiększa się o książkę Magdaleny Tulli „Sny i kamienie”. Jest to pierwsze cyfrowe wydanie powieści, wznowione i uzupełnione po ponad 20 latach od premiery na papierze!

„Pierwsza wersja tej powieści była pisana w latach osiemdziesiątych. Ukazała się w roku 1995. Obecna, z roku 2019, różni się od tamtej” – komentuje autorka. Książka została uzupełniona i poprawiona. Będzie dostępna na stronie internetowej Wolnych Lektur w różnych formatach oraz w aplikacji mobilnej.

Od 4 października przez najbliższe 2 miesiące mogą ją czytać tylko członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur – inicjatywy zrzeszającej miłośników biblioteki, wspierających finansowo jej działania. Dopiero po tym czasie publikacja zostanie udostępniona bezpłatnie szerszemu gronu czytelników.

Magdalena Tulli jest laureatką Nagrody Literackiej Gdynia oraz Nagrody Literackiej „Gryfia”. Jej proza często ma klimat oniryczny, bystre obserwacje ujęte są w poetycką formę, niestroniącą od metafor; skłania do refleksji filozoficznej, stanowiąc zarazem źródło przyjemności intelektualnej i estetycznej.

„Sny i kamienie” to debiutancka powieść Magdaleny Tulli, która ukazała się w 1995 roku. Książka posiada wszystkie wymienione wyżej cechy prozy pisarki. Stanowi opowieść o mieście – rozpoznawalnym, ale niewątpliwie celowo nienazwanym. Dzięki temu, zachowując kontakt z konkretem, staje się wypowiedzią bardziej uniwersalną, pokazującą życie, obumieranie, przemianę. Procesom tym podlegają zarówno drzewa, jak idee czy miasta – te ostatnie tak naturalnie związane z bytowaniem człowieka, jak naturalne są związki mrówek i ich mrowisk.

Do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur dołączyć może każdy, komu zależy na wolnym dostępie do dóbr kultury. Inicjatywa ma na celu uniezależnienie biblioteki od dotacji ze środków publicznych i możliwości zarówno utrzymania, jak i poszerzenia zbiorów dostępnych nieodpłatnie. Wsparcie dla Wolnych Lektur można zadeklarować poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną dostępną na systemy Android i iOS. Członkowie i członkinie Towarzystwa poza przedpremierowym dostępem do wybranych nowości, otrzymają również inne przywileje.

[am]
fot. Rafał Komorowski/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Tematy: , , ,

Kategoria: premiery i zapowiedzi