Wyniki badań potwierdzają: książki otrzymują bardziej negatywne oceny po zdobyciu nagrody literackiej

21 lutego 2014

nagrody i oceny
Dwójka badaczy przeanalizowała tysiące recenzji wybranych książek, aby odkryć interesującą zależność ? te publikacje, które zdobywają prestiżowe nagrody, częściej oceniane są negatywnie po przyznaniu wyróżnienia niż przed.

Amanda Sharkey z Uniwersytetu Chicago Booth School of Business (USA) i Balázs Kovács z Uniwersytetu w Lugano (Szwajcaria) analizowali recenzje 32 par książek. Jedne były laureatkami Nagrody Bookera, National Book Award lub PEN/Faulkner Award, a drugie książki ? jedynie nominowane do tych nagród.

„Odkryliśmy, że zdobycie prestiżowej nagrody w świecie literackim wydaje się iść ręka w rękę z wyjątkowo gwałtownym obniżeniem ocen postrzeganej jakości” – twierdzi Sharkey.

Zdaniem naukowców, po ogłoszeniu wyników nagrody rozszerza się krąg odbiorców książki, a ich osobiste gusta są bardziej różnorodne. Tych czytelników nie przyciąga jednak wewnętrzne zainteresowanie książką, ale informacja o przyznanym wyróżnieniu.

Aby potwierdzić swoje wnioski, Sharkey i Kovács stworzyli „prognozowane” oceny dla każdego z badanych tytułów, opierając się na wcześniejszych opiniach czytelników książek w obrębie tego samego gatunku. Potem porównali te oceny z ocenami „prognozowanymi” tuż po ogłoszeniu nagród. Odkryli, że przed ogłoszeniem wyników „prognozowane” oceny książek, które miały wygrać, były równe ocenom tych, które miały przegrać. Ale już po ogłoszeniu laureatów następowała zmiana, i to na niekorzyść wygrywających książek.

„Jest to bezpośrednim dowodem na to, że książki zdobywające nagrody mają w zwyczaju przyciągać nowych czytelników, którzy normalnie nie przeczytaliby i nie lubiliby danego rodzaju literatury” ? mówi Sharkey.

Badacze twierdzą, że te wyniki mogą również odnosić się do innych mediów, wliczając w to film. „Typy filmów, które wygrają Oskary, mogą być inne od typów filmów, jakie oglądamy i lubimy przez dziewięć miesięcy w roku, kiedy nie ma sezonu nagród” – dodaje Sharkey.

Wyniki badań pt. „Paradoks publikowania: Jak nagrody mogą negatywnie wpłynąć na ocenę jakości” zostaną opublikowane w marcowym wydaniu prestiżowego kwartalnika naukowego „Administrative Science Quarterly”.

źródło: ChicagoBooth.edu

Tematy: ,

Kategoria: newsy