Wrocław wprowadza rewolucyjne zmiany w regulaminach nagród literackich Angelus i Silesius

8 stycznia 2020


Nowy rok przynosi rewolucyjne zmiany w regulaminach dwóch najważniejszych wrocławskich nagród literackich: Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Podczas dzisiejszej konferencji, która odbyła się we Wrocławskim Domu Literatury, zapowiedziano zwiększenie puli nagród dzięki ustanowieniu wyróżnień finansowych dla wszystkich autorek i autorów, którzy znajdą się w gronie finalistów. Całkowita suma obu nagród zwiększy się o 75 tysięcy złotych.

Przyznawana w październiku Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus trafia co roku do jednej autorki bądź autora za najlepszą książkę oraz do autorki lub autora przekładu tej książki na język polski (w przypadku, gdy laureatem jest pisarz z Polski, jury wskazuje tłumacza innej z nominowanych pozycji). Nagroda główna dla autora pozostała bez zmian i wynosi 150 tysięcy złotych, ale nagroda dla tłumacza została dwukrotnie zwiększona i wyniesie od tego roku 40 tysięcy złotych. Ponadto wprowadzono wyróżnienia finansowe po 5 tysięcy złotych gwarantowane wszystkim finalistom Angelusa.

Nie mniej istotna jest decyzja o ustanowieniu dodatkowego wyróżnienia dla zdobywcy nagrody im. Natalii Gorbaniewskiej przyznawanej w plebiscycie internetowym przez czytelników. Do tej pory to wyróżnienie miało charakter symboliczny. Od roku 2020 laureat nagrody im. Natalii Gorbaniewskiej, wybrany przez internautów, zostanie zaproszony na koszt organizatora i fundatora Angelusa na trzymiesięczne stypendium pisarskie we Wrocławiu. Symbolicznie zatem nagroda ta staje się zaproszeniem laureata przez czytelników do Wrocławia. Za kwestie organizacyjne stypendium im. Natalii Gorbaniewskiej będzie odpowiadał Wrocławski Dom Literatury.

W przypadku Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius zmiany wyglądają analogicznie. Laureatka lub laureat za książkę roku dostanie – tak jak do tej pory – 50 tysięcy złotych, ale po 5 tysięcy złotych otrzymają również autorzy wszystkich książek prezentowanych w finale. Tutaj także istotna uwaga – liczba tomów nominowanych do Silesiusa w kategorii „Książka roku” zmienia się z 7 na 5 tytułów.

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius to także nagroda dla debiutujących poetek i poetów. Zwycięzca w tej kategorii otrzyma nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych, a autorki i autorzy nominowani również po 5 tysięcy złotych. Wiadomo już także, że gościem honorowym towarzyszącego nagrodzie Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius będzie w tym roku Litwa, na czele z najwybitniejszym litewskim poetą Tomasem Venclovą.

„O zmianach w nagrodach miejskich, Angelusie i Silesiusie, myśleliśmy już od dawna. Jednak impulsem, który niejako przymusił nas do działania było prowokacyjne zachowanie trójki poetów nominowanych w ubiegłym roku do Silesiusa za debiut. Maciej Bobula, Michał Domagalski i Janek Rojewski, nie zważając na regulaminy, postanowili podzielić pomiędzy siebie nagrodę jeszcze przed poznaniem werdyktu jury, co ogłosili ze sceny” – mówił Irek Grin.

Nowy rok we Wrocławiu zapowiada się bardzo intensywnie. Z okazji przystąpienia stolicy Dolnego Śląska do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO operator programu, Wrocławski Dom Literatury, chce podjąć działania, których celem jest uświadomienie mieszkańcom Wrocławia trzech niedostrzeganych często zagrożeń dla poziomu czytelnictwa w Polsce, tj. osłabionej pozycji małych księgarni niezależnych, wykluczenia seniorów nie tyle z bycia odbiorcami kultury, gdyż na tym polu wiele się zmienia na lepsze, ile z bycia współtwórcami życia kulturalnego, w tym literackiego, a także niewystarczającej w zakresie projektów kulturalnych integracji mieszkańców pochodzących z zagranicy z mieszkańcami polskimi. Jako pierwsze zostaną wdrożone trzy pilotażowe programy przeciwdziałające tym zagrożeniom, tj. wprowadzenie księgarni niezależnych w nowe przestrzenie życia społecznego, program wolontariatu senioralnego, a także program integracji obcokrajowców poprzez warsztaty z literatury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy, którzy uczą się i uczą swoje dzieci języka polskiego.

fot. Max Pflegel / Wroclawski Dom Literatury

Tematy: , , , , , , , , ,

Kategoria: newsy