We Wrocławiu powołano do życia Sieć Światowych Stolic Książki UNESCO. Jej zadaniem będzie rozwój czytelnictwa

22 września 2022

Powstała Sieć Światowych Stolic Książki UNESCO. Jako jedyne polskie miasto przystąpił do niej Wrocław. Nowa sieć współpracy międzynarodowej ma za zadanie kreować wspólne projekty i programy wspierające m.in. rozwój czytelnictwa czy edukację poprzez literaturę.

Deklarację założycielską Sieci Światowych Stolic Książki UNESCO podpisano w czwartek we Wrocławiu. Na ten krok zdecydowało się 15 miast: Akra, Antwerpia, Ateny, Buenos Aires, Guadalajara, Incheon, Kuala Lumpur, Madryt, Montreal, Lubljana, Strasbourg, Szardża, Tbilisi, Turyn oraz Wrocław. Poza reprezentantami miast-sygnatariuszy w uroczystym podpisaniu wzięli udział także wysocy przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wychowania, Nauki i Kultury, Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców, Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Autorów.

„Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na jeden z zapisów karty. Mówi się w nim, że książki są unikatowymi obiektami kultury i budują tolerancję, wzajemne zrozumienie, dialog, pokój i pomagają nam kreować wspólną przyszłość. Uważam, że świat bardzo potrzebuje dzisiaj tych wszystkich wartości, a szczególnie – w kontekście wczorajszych kolejnych smutnych wiadomości – pokoju. Jestem pewien, że wyrażam nadzieję nas wszystkich tutaj, reprezentujących miasta z czterech kontynentów, że już niedługo, po zwycięstwie nad agresorem, dołączy do grona Światowych Stolic Książki miasto ukraińskie” – mówił w powitalnym przemówieniu wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur.

Pomysł wybierania Światowych Stolic Książki stanowi uzupełnienie i jednocześnie rozwinięcie koncepcji obchodzonego z inicjatywy UNESCO Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który po raz pierwszy odbył się 23 kwietnia 1995 roku. W 2001 roku organizacja ta powołała pierwszą Światową Stolicę Książki – Madryt. Tytuł ten miasto zyskało na roczną kadencję, która zawsze rozpoczyna się właśnie w Światowy Dzień Książki. Kolejne miasta zostają Stolicami w nagrodę za przygotowanie wyróżniających się programów promujących książki i czytelnictwo. Wrocław nosił tytuł Światowej Stolicy Książki w 2016 roku. Obecnie Stolicą jest Guadalajara, w 2023 roku będzie nią Akra, a w 2024 – Strasbourg.

W tym roku UNESCO we współpracy z byłymi Stolicami zdecydowało o powołaniu nowej literackiej sieci międzynarodowej, która programowo i geograficznie uzupełni cele i zadania istniejącej już Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Nowa Sieć Światowych Stolic Książki UNESCO ma skupiać w swoich szeregach byłe, obecne i przyszłe Światowe Stolice Książki. Jej zadaniem będzie wykorzystywanie potencjału, doświadczenia i zaangażowanie miast-założycieli do kreowania wspólnych projektów i programów budujących społeczną świadomość wagi, jaką dla współczesnego świata mają literatura i jej twórcy, rynek książki, podnoszenie kompetencji czytelniczych czy walka z analfabetyzmem.

„Sieć Światowych Stolic Książki wierzy, że książki i opowieści posiadają ogromną moc wzmacniania i przemiany zarówno jednostek, jak i społeczeństw. Każdy człowiek ma prawo dostępu do książek, które są kluczowym elementem edukacji i życia kulturalnego wspólnoty, ma prawo do cieszenia się nimi i czerpania z nich korzyści” – czytamy w deklaracji założycielskiej Sieci.

Jak podkreślają Stolice, szeroko rozumiane rozwijanie kompetencji literackich dzieci i dorosłych daje możliwości pełnego korzystania z kultury książki i powinno być prawem dostępnym dla wszystkich. Stanowi też ważne uzupełnienie procesu edukacji i przyczynia się do eliminacji ubóstwa. Sieć planuje promować m.in. zrównoważone pod względem ochrony środowiska praktyki wydawnicze oraz wspierać wymianę międzynarodową, w tym mobilność pisarzy, tłumaczy i przedstawicieli przemysłów książki.

Podpisanie deklaracji odbyło się we Wrocławiu z inicjatywy Wrocławskiego Domu Literatury. Pełny tekst tego dokumentu znajdziecie tutaj.

[am]
fot. Max Pflegel/Wrocławski Dom Literatury

Tematy: , , , , , ,

Kategoria: newsy