We Włoszech rośnie zainteresowanie komiksami. Sięga już po nie co trzeci czytelnik

17 grudnia 2021

Nowe badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Włoskich Wydawców i firmę Lucca Crea zajmującą się organizacją targów komiksowych ujawnia, że we Włoszech rośnie liczba czytelników komiksów. Aktualnie po tę formę lektury sięga tam 8,7 miliona osób powyżej 14. roku życia. Stanowi to jakieś 18 procent populacji kraju liczącego blisko 60 milionów ludzi.

Poziom czytelnictwa we Włoszech wynosi 52%. Oznacza to, że komiksy czyta 35% ogółu czytelników. Jeśli porównać te liczby z badaniami przeprowadzonymi w przeszłości przez inne instytuty badawcze, to widać znaczny wzrost zainteresowania tą formą narracji. Według sondażu Istat z 1996 roku, obejmującego osoby powyżej 6. roku życia, po komiksy sięgało wówczas 3,96 miliona osób. Natomiast w 2019 roku badanie Ipsos na osobach powyżej 15. roku życia wskazywało na grupę 7,28 miliona. W 2021 roku Ipsos szacuje czytelników komiksów na 8,27 miliona, ale ponownie wzięto pod uwagę tylko osoby w wieku od 15 lat w górę. Gdyby więc rozszerzyć kategorię wiekową o 14-latków, wynik byłby zbliżony do tego, jaki podają Stowarzyszenie Włoskich Wydawców i Lucca Crea.

Co wiadomo o włoskich czytelnikach komiksów? Otóż częściej po tego typu publikacje sięgają mężczyźni (21% Włochów) niż kobiety (14%). Grupa odbiorców nie ogranicza się też wyłącznie do ludzi młodych, choć to oni częściej sięgają po takie wydawnictwa. Wśród czytelników komiksów są Włosi w wieku 15-17 lat – 17%, 18-24 lata – 26%, 25-34 lata – 23%, 35-44 lata – 22%, 45-54 lata – 20% , 55-64 lata – 13% i 65-74 lata – 11%.

Przeciętny odbiorca opowieści obrazkowych czyta rocznie 17,5 tytułu (wliczając publikacje nowe, używane i w formacie cyfrowym). Po więcej niż 7 publikacji sięga 64% z nich – co oznacza, że statystyki nadrabia węższa grupa czytająca regularnie znacznie więcej komiksów. 31% ankietowanych korzysta z wydawnictw cyfrowych, a 42% czytało też używane egzemplarze.

Z badania wynika, że wielbiciele opowieści graficznych nie zamykają się jedynie na wizualną formę narracji. 83% włoskich odbiorców komiksów czyta też beletrystykę, literaturę faktu i inne gatunki. Co więcej, 48% z nich twierdzi, że czyta też e-booki (podczas gdy średnia krajowa wynosi 23%), a 27% słucha audiobooków (średnia krajowa – 11%).

„Badanie (…) pokazuje, jak rozpowszechnione jest czytanie komiksów we wszystkich grupach wiekowych, zwłaszcza wśród osób młodszych, i jak czytelnicy komiksów są równie aktywnymi czytelnikami innych gatunków, obalając w ten sposób stereotyp, zgodnie z którym komiks jest odrębnym światem od reszty krajobrazu wydawniczego uważanego za kulturę 'wysoką'” – powiedział Emanuele Di Giorgi, szef Komisji ds. Komiksów i Powieści Graficznych, którą powołało Stowarzyszenie Włoskich Wydawców.

„Zlecone przez Stowarzyszenie badanie jest kolejnym, fundamentalnym narzędziem do zrozumienia ekosystemu komiksu, zaczynając od tego, kto znajduje się w jego centrum: czytelnik. Badanie (…) potwierdza wcześniejsze obserwacje Lucca Comics & Games: miłośnicy opowieści graficznych są aktywnymi i świadomymi konsumentami kultury, rozproszonymi we wszystkich grupach wiekowych. Poznanie ich oznacza zrozumienie powodów, dla których komiks jest dziś jednym z podstawowych języków współczesności” – dodał Emanuele Vietina, dyrektor generalny Lucca Crea.

W Polsce szczegółowych badań na temat czytelnictwa komiksów dotąd nie przeprowadzono. W ostatnim sondażu CBOS jedynie 3% Polaków zadeklarowało, że lubi czytać opowieści obrazkowe. Jeśli nigdy nie sięgaliście po takie wydawnictwa przeznaczone dla dojrzałych czytelników, możecie zacząć od kilku nowości, które polecamy wam poniżej.

[edm]
fot. Unsplash

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy