W Poznaniu znajduje się największa w Europie kolekcja ksiąg i innych druków masońskich

26 czerwca 2018


W zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu znajduje się największa kolekcja druków masońskich w Europie, która liczy ok. 80 tysięcy egzemplarzy. Kustosze opiekujący się wolnomularską literaturą mówią, że wśród zagranicznych gości to najpopularniejsza część zbiorów.

Trzon kolekcji zbiorów masońskich, która jest przechowywania w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu, został odkryty jesienią 1945 roku w Sławie Śląskiej w czasie akcji zabezpieczenia druków porzuconych przez Niemców na Ziemiach Odzyskanych. Zbiór ten pochodzi z bibliotek lóż wolnomularskich, głównie z Zachodniej Europy, które zostały rozkradzione przez Niemców w latach 30. XX wieku (na terenie III Rzeszy) i w czasie II wojny światowej.

„Do najcenniejszych i najstarszych dokumentów należą tzw. druki różokrzyżowców z XVII wieku” ? podkreślił w rozmowie z PAP wieloletni pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Andrzej Karpowicz. „Ten ruch różokrzyżowców jest uważany za prekursora wolnomularstwa” ? dodał.

Masoni (inaczej wolnomularze) to ruch społeczny i etyczny, który powstał na przełomie XVII i XVIII wieku. Już od początku jego członkowie budzili wielkie zainteresowanie, a na temat ich spotkań i działalności powstało wiele legend. Znawcy tematyki masońskiej podkreślają, że ruch ten nie jest jednolity ? masoni nie posiadają jednego lidera, mają też różnorodne poglądy, np. nie wszyscy wierzą w Boga.

Masoni zbierali nie tylko literaturę, która ich interesowała, którą czytali i o której dyskutowali, ale także pisma antymasońskie. W poznańskim zbiorze, oprócz ksiąg, znalazły się czasopisma wydawane przez loże, spisy członków lóż, ale również opisy rytuałów, które towarzyszyły przyjęciu poszczególnych członków. „Są też odręcznie napisane śpiewniki, bo muzyka odgrywała wielką rolę w obrzędach masońskich” ? wylicza Andrzej Jazdon, kustosz w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. „Studiując zbiory można poznać nie tyle historię myśli masonów, co sposób funkcjonowania lóż u zarania wolnomularstwa” ? dodał kustosz.

Zbiór jest uzupełniany o stare druki (kupowane na aukcjach antykwarycznych) i o współczesną literaturę na temat masonów. „Co roku przybywa kilkadziesiąt książek” ? powiedział Jazdon.

Z szacunków Jazdona wynika, że spośród zagranicznych gości Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu najwięcej korzysta właśnie ze zbiorów masońskich. „Badający historię lóż niemieckich czy francuskich przyjeżdżają do nas. Z jednej strony prowadzone są badania historyczne, ale przyjeżdżają też osoby śledzące współczesną literaturę ? badają, w jakim kierunku rozwija się ruch masoński i jaką rolę odgrywa we współczesnej Europie” ? dodaje.

W ostatnim czasie badaczka z Francji m.in. w oparciu o zbiory poznańskie przygotowała pracę doktorską na temat roli kobiety w lożach wolnomularskich. „Odwiedziła w Europie biblioteki największych lóż, a dopiero tutaj znalazła materiały potrzebne do jej pracy” ? powiedziała PAP Iuliana Grażyńska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Pracownicy biblioteki planują częściową digitalizację zbioru i udostępnienie zeskanowanych dokumentów i pism na specjalnej platformie internetowej. W tym celu, jak zapowiadają, będą się ubiegać się o grant.

źródło: www.naukawpolsce.pap.pl, Szymon Zdziebłowski

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy