banner ad

W brazylijskich więzieniach czytanie książek skróci wyroki

27 czerwca 2012


Z powodu przepełnionych więzień brazylijskie władze będą oferować skazanym nowy sposób, na skrócenie swojego wyroku: cztery dni krócej w celi za każdą przeczytaną i zreferowaną książkę.

Odsiadujący wyroki w czterech największych więzieniach federalnych w Brazylii będą mogli w ramach programu „Odkupienie przez czytanie” skrócić w przeciągu roku swój pobyt za kratkami maksymalnie o 48 dni (co przekłada się na lekturę 12 pozycji z dziedziny literatury, filozofii czy nauki). Więźniowie będą mieli do czterech tygodni, aby zapoznać się z książką i napisać esej, w którym powinni wykazać się umiejętnością właściwego korzystania z akapitów, pisania bez poprawek, używaniem marginesów oraz czytelnością tekstu.

O tym, czy dany więzień będzie mógł wziąć udział w programie, zadecyduje specjalna komisja. Zdaniem adwokata Andre Kehdi z Sao Paulo, który zajmuje się organizowaniem zbiórek książek do więzień, nowatorski pomysł pozwoli niektórym osobom stać się „lepszymi ludźmi” i „opuścić więzienie jako mądrzejsze jednostki, z poszerzoną wizją świata”.

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy