W 2017 roku w Polsce ukazała się rekordowa liczba tytułów książek

5 czerwca 2018


Choć czytelnictwo w Polsce utrzymuje się na stałym, niskim poziomie, liczba wydawanych tytułów wciąż rośnie. Biblioteka Narodowa donosi, że w 2017 roku ukazało się 36 260 książek. To o 6% i 2025 tytułów więcej niż rok wcześniej i zarazem kolejny rekord. Od 1991 roku liczba publikowanych tytułów wzrosła aż trzykrotnie.

Zwiększanie się liczby tytułów publikowanych książek bierze się z charakterystycznej dla współczesnej ekonomii tendencji do wzbogacania i różnicowania oferty rynkowej, a także z przemian w technikach wydawniczych, które sprawiły, że znacząco zmniejszyły się czas i koszty opublikowania pojedynczego tytułu, dzięki czemu rozwinęła się sfera self-publishingu. Początkujący twórcy coraz częściej korzystają z amatorskiego lub półamatorskiego publikowania książek z pomocą platform samopublikujących lub wydawnictw typu vanity press publikujących książki na koszt autora. To, czy te tytuły znajdują później czytelników, to już osobny temat.

Największy dział tematyczny książek wydanych w 2017 roku stanowią teksty literackie (28,3% wszystkich tytułów). Następne w kolejności są: religia i teologia (8,3%), historia i biografie (7,9%), prawo i administracja (6,3%), polityka i ekonomia (5,6%), inżynieria, technika, przemysł, handel i rzemiosło (5,1%). Zmiany zachodzące z roku na rok są nieznaczne. Wyraźniejsze przemiany można zaobserwować w perspektywie pięcioletniej. Udział tekstów literackich zwiększył się od 2013 roku o 6 punktów procentowych, pozycje historyczne i biograficzne odnotowały wzrost o niecałe 2 p.p., a publikacje religijne i teologiczne ? o 1 p.p.. Zmalał za to udział książek naukowych (łącznie o 9 p.p.).

Nas, z uwagi na tematykę strony, najbardziej interesują teksty literackie. Wśród odmian literatury dla dorosłych, które zajmują najwięcej miejsca w tym zbiorze tytułów, znajduje się literatura piękna (26%) oraz romansowo-obyczajowa (21%). Skromniejszy jest udział literatury sensacyjno-kryminalnej (10%), komiksów (8%) oraz literatury fantastycznej (5%). Dużo tytułów kieruje się do dzieci (26%), a znacznie mniej do młodzieży (4%). W porównaniu do stanu sprzed 5 lat mniej książek ukazało się w kategorii literatura piękna (spadek o 6 p.p.) oraz romansowo-obyczajowa (o 2 p.p.). Swój udział w zbiorze tekstów literackich powiększają za to komiksy (wzrost o 4 p.p.) i utwory sensacyjno-kryminalne (wzrost o 2 p.p.).

Jeśli chodzi o książki zaliczone do literatury pięknej, największy wzrost odnotowano wśród publikacji o charakterze poetyckim (76% literatury pięknej, wzrost o 230 pozycji). Stosunkowo dynamiczny przyrost liczby tomików poetyckich bierze się głównie z półamatorskiej twórczości najnowszej polskich autorów. „Opublikowanie tomiku poetyckiego przy pomocy wydawnictwa typu vanity press, drukarni oferującej usługi wydawnicze, zaprzyjaźnionej firmy albo lokalnego stowarzyszenia jest niezwykle proste” ? czytamy w raporcie.

Pewną stagnację da się natomiast zauważyć w literaturze fantastycznej. W roku 2017 liczba tytułów otrzymanych przez Biblioteką Narodową okazała się stosunkowo niska ? było ich 513. To pierwsze załamanie trendu wzrostowego, jaki w przypadku literatury tego rodzaju zanotowano od roku 2013. Za wcześnie jednak, żeby wyciągać wnioski, czy czas ekspansji fantastyki dobiegł końca. Tym bardziej że niektórzy kluczowi wydawcy tego typu literatury spóźnili się z przesłaniem obowiązkowych egzemplarzy.

Co ciekawe, trend wzrostowy nie jest wcale zjawiskiem tak powszechnym w Europie, jak można by myśleć. Niestety ta z pozoru dobra tendencja nie przekłada się w żaden sposób na poziom czytelnictwa czy przychody osiągane z rynku książki.

[am]
fot. yosoynuts/Flickr

Tematy: , , , ,

Kategoria: newsy