Uniwersytet Adama Mickiewicza pierwszą uczelnią w Polsce, która uruchamia rezydencje literackie. Skorzystają pisarze z USA

13 czerwca 2024

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest pierwszą w historii polskiego szkolnictwa wyższego uczelnią, która uruchamia własne rezydencje pisarskie. Będą mogli z nich korzystać pisarze ze Stanów Zjednoczonych.

Umowę w sprawie powołania rezydencji podpisały w poniedziałek w Poznaniu rektor uczelni prof. Bogumiła Kaniewska oraz dyrektor wykonawcza Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Justyna Janiszewska.

„Cieszę się, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza będzie miał szanse gościć wybitnych amerykańskich pisarzy, którzy nie tylko będą realizować własne zamierzenia artystyczne, ale i wejdą w dialog z naszymi studentami, ze wspólnotą uniwersytecką i z mieszkańcami miasta” – powiedziała prof. Bogumiła Kaniewska.

Dodała, że to, iż pierwsza w historii polskiego szkolnictwa wyższego rezydencja pisarska bezpośrednio afiliowana przy uniwersytecie zostaje powołana właśnie na UAM, stawia tę uczelnię w awangardzie jednostek, które chcą odpowiadać na potrzeby współczesności, nie tylko w wymiarze techniczno-technologicznym, ale i humanistycznym.

Kiedy przyjedzie pierwszy stypendysta?

Uczelnia poinformowała, że rezydencja adresowana jest do pisarzy ze Stanów Zjednoczonych, niezależnie od stopnia kariery. Pierwszy stypendysta przyjedzie na 4,5 miesiąca w semestrze wiosennym 2025/26. Będzie prowadzić zajęcia ze studentami specjalności artystyczno-literackiej na kierunku filologia polska oraz na kierunku sztuka pisania na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Weźmie także udział w wykładach otwartych i dyskusjach panelowych oraz w Festiwalu Fabuły 2026.

Finansowanie projektu

Inicjatywa jest współfinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.

„Ten program łączy wszystko, na czym nam w Komisji Fulbrighta zależy. Chcemy być obecni w tych inicjatywach, które przyczyniają się do transferu najlepszych praktyk ze Stanów Zjednoczonych do Polski i z Polski do USA. Mam nadzieję, że sprostamy temu wyzwaniu, że będziemy co roku w stanie zapewnić uniwersytetowi jak najlepszych wykładowców, artystów, pisarzy” – powiedziała Justyna Janiszewska.

Operatorem Fulbright Writer-in-Residence at Adam Mickiewicz University, bo tak nazywa się program, będzie Centrum Afirmacji Literatury, które funkcjonuje na uczelni od 2023 roku.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, która współfinansuje inicjatywę, zajmuje się promocją relacji i dialogu między USA i Polską dzięki długofalowej współpracy na rzecz rozwoju nauki i kultury. W Polsce program Fulbrighta funkcjonuje dzięki dotacjom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych.

[am]
fot. Martyna Płaczek/UAM
źródło: naukawpolsce.pl

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy