Tylko 11% Polaków wybiera czytanie jako najlepszą rozrywkę? Nie wierz „badaniom”, które… nie są poprawne badawczo

23 listopada 2021

Z najnowszego badania „Nastroje Polaków a formy spędzania czasu wolnego” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń rzekomo wynika, że tylko 11% Polaków jako ulubioną rozrywkę wybiera czytanie lub słuchanie książek. Czy rzeczywiście dane są aż tak niskie?

Ankietowanych zapytano o to, czego najczęściej dotyczą ich zainteresowania związane z wolnym czasem. 18% postawiło na sport w aktywnej formie, a 8% na sport w biernej formie, polegającej na oglądaniu i kibicowaniu ulubionym drużynom i sportowcom. 15% w czasie wolnym skupia się głównie na muzyce i tańcu. Dla 13% jest to wypoczynek na świeżym powietrzu. 11% respondentów realizuje swoje zainteresowania czytelnicze, wybierając audiobooki, ebooki i książki papierowe. 10% czas wolny poświęca na bywanie w kinie, teatrze, na wystawach i koncertach. 5% respondentów łączy zainteresowania i wypoczynek z robieniem zakupów, taka sama grupa wskazała zdobywanie doświadczeń kulinarnych, zarówno gotując w domu dla przyjemności, jak również odwiedzając restauracje czy uczestnicząc w warsztatach kulinarnych. Jest też grupa 2% ankietowanych, dla których największą wartość mają zajęcia kreatywne, na przykład kurs fotografii, majsterkowania czy warsztaty ceramiczne.

Sumując wszystkie powyższe odpowiedzi, otrzymujemy wynik 100%, co oznacza, że pytanie było dysjunktywne – respondenci mogli wskazywać tylko jedną wybraną formę rozrywki. Mając obecnie tak wiele możliwości spędzania wolnego czasu, zawężanie wyboru do jednej odpowiedzi może budzić zastrzeżenia. Czy to znaczy, że jeśli lubimy chodzić do kina albo uprawiać sport, to nie mamy prawa za równie dobrą rozrywkę uznawać czytania bądź słuchania książek?

To jednak nie jest najistotniejsze. Jak informują autorzy raportu, badanie zostało zrealizowane w formie ankiety online na próbie 1324 respondentów. Nie była to jednak próba reprezentatywna, losowa. Ankietę wypełniali użytkownicy serwisu Prezentmarzeń. W podziale na płeć: 64% z nich stanowiły kobiety, natomiast mężczyźni 36%. 53% to osoby w wieku 18-24 lata, a 28% miało 25-34 lata. Osoby między 35. a 44. rokiem życia stanowiły jedynie 10%, a powyżej 45 lat miało jedynie 5% ankietowanych (w tym powyżej 55 lat – tylko 1%).

Badanie nie udziela więc rzetelnych informacji na temat ulubionych rozrywek Polaków, a jedynie daje jakieś pojęcie na temat osób w grupie wiekowej 18-34 lata, a i to czyni bardzo ogólnie (pamiętajmy, że reprezentatywna próba musi uwzględniać osoby nie tylko w różnym wieku, ale też m.in. o odmiennym stopniu wykształcenia, miejscu zamieszkania).

Poniżej znajdziecie infografikę z opisywanymi tu wynikami badań.

[am]

Tematy: , ,

Kategoria: newsy