Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

29 lipca 2014

ogloszenie_nagrody_konf_prasowa1
Do 30 września, który jest Międzynarodowym Dniem Tłumacza, trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Nagroda zostanie wręczona tłumaczowi bądź tłumaczce literatury obcej na język polski w dniach 9-11 kwietnia 2015 roku podczas Gdańskich Spotkań Tłumaczy „Odnalezione w Tłumaczeniu”, a jej laureat otrzyma 50 000 zł.

Nagroda za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego jest wyrazem uznania dla zasług i maestrii tłumaczy literatury pięknej. Zapewniając obieg między literaturami narodowymi, przekład literacki wzbogaca kulturę, pozwala rozwijać nauki humanistyczne, poszerza nasze rozumienia świata i ludzi. Przekład inicjuje nowe style, wzbogaca polską literaturę, odkrywa dla niej to, czego ona sama nie zdołała jeszcze odkryć.

Nagroda przyznawana jest w trybie dwuletnim żyjącym tłumaczom literatury obcej na język polski. Zgłaszane mogą być do niej pojedyncze dzieła (książki lub cykle) opublikowane w okresie od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2014 roku lub/oraz całokształt dorobku tłumacza (bez ograniczeń czasowych w zakresie daty publikacji). Kandydatury wraz z uzasadnieniem mogą zgłaszać osoby prawne i fizyczne, a w szczególności wydawnictwa, instytucje kultury, szkoły wyższe, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy, tłumacze i członkowie Kapituły Nagrody ? w dowolnej ilości kandydatów. Tłumaczy nominowanych do Nagrody w 2015 roku poznamy 20 stycznia.

Nagroda za Twórczość Translatorską nieodłącznie związana będzie z zainicjowanymi w 2013 roku Gdańskimi Spotkaniami Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” i to właśnie podczas drugiej edycji festiwalu poznamy jej pierwszego laureata.

„Obecność Nagrody w programie Spotkań dopełnia ideę festiwalu” ? mówi Aleksandra Szymańska, Dyrektor IKM ? „jest ona wyrazem szacunku dla zawodu i kunsztu tłumacza ? zawodu, który powinien być odpowiednio honorowany, zarówno w wymiarze prestiżowym, jak i finansowym. Podczas wydarzenia gościć będziemy wybitnych tłumaczy, którzy znajdą się w gronie finalistów nagrody ? chcemy ich zaprosić do otwartej dyskusji z gdańską publicznością”.

W skład pierwszej Kapituły Nagrody wchodzą: Krzysztof Pomian, Edward Balcerzan, Anna Wasilewska, Justyna Sobolewska, Andrzej Jagodziński, Adam Pomorski i Stanisław Rosiek. Kapituła wybierana będzie przy każdej edycji. Fundatorem Nagrody jest Miasto Gdańsk, jej Partnerem jest Instytut Kultury Miejskiej. Patronem Nagrody jest Tadeusz Boy-Żeleński, genialny tłumacz literatury francuskiej, nazwany przez Jana Błońskiego „Szekspirem przekładu”, lekarz, historyk i krytyk literacki i teatralny, publicysta społeczny i pisarz.

ogloszenie_nagrody_konf_prasowa2

Informacje o zgłoszeniach:

Zgłoszenia do Nagrody należy nadsyłać pod adresem Instytut Kultury Miejskiej, 80-830 Gdańsk, Długi Targ 39/40 z dopiskiem „Nagroda za Twórczość Translatorską”. Dodatkowych informacji udziela Sekretariat IKM telefon 58 7607216, e-mail: nagrodadlatlumacza@ikm.gda.pl.

Terminy:

1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2014 roku.
2. Lista tłumaczy nominowanych do Nagrody ogłoszona zostanie 20 stycznia 2015 roku.
3. Laureata Nagrody poznamy podczas Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury ?Odnalezione w tłumaczeniu?, które odbędą się w dniach 9-11 kwietnia 2015 roku w Gdańsku.

Zawierający wszystkie szczegóły Regulamin Nagrody dostępny jest na stronie www.odnalezionewtlumaczeniu.pl.

Kapituła Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego:

Krzysztof Pomian ? filozof, historyk, eseista. Absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego (doktorat w lutym 1965; habilitacja w maju 1968). Usunięty w 1966 r. z PZPR, a w 1968 r. ze stanowiska adiunkta w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej z powodu publicznej krytyki linii politycznej władz, pracował w Dziale Rękopisów Biblioteki Narodowej (1969-1972). W 1973 roku wyjechał do Francji, do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), gdzie w 1984 został profesorem (directeur de recherche); równolegle wykładał w l?Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), w Ecole du Louvre, w Uniwersytecie Genewskim i w innych uczelniach. Obecnie jest zasłużonym profesorem (directeur de recherche émérite) w CNRS. W latach 1999/2000-2006/07 był profesorem w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od stycznia 2001 roku jest dyrektorem naukowym Muzeum Europy w Brukseli. Jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności, Ateneo Veneto (Wenecja) i Accademia Clementina (Bolonia).

Edward Balcerzan – teoretyk literatury, krytyk literacki, tłumacz, poeta, prozaik. Jeden z czołowych polskich literaturoznawców, związany ze strukturalizmem, a następnie poststrukturalizmem. W 1961 roku ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1962 roku na stałe związany z Poznaniem. W 1968 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych za rozprawę dotyczącą problematyki dwujęzyczności w twórczości Brunona Jasieńskiego, w 1972 habilitował się, w 1985 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 1990 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Jako poeta debiutował w 1955 roku. Publikował wiersze w tygodniku „Ziemia i Morze”. Zajmuje się również przekładem poezji rosyjskiej, m.in. Borysa Pasternaka i Giennadija Ajgiego.

Anna Wasilewska ? absolwentka romanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1979 r. pracuje w zespole redakcyjnym „Literatury na Świecie”. Od 1992 prowadzi dział literatury francusko- i włoskojęzycznej. Przygotowała szereg monograficznych numerów poświęconych poszczególnym pisarzom lub zjawiskom literackim. Przekładała utwory m.in. Umberta Eco, Georges?a Pereca, Jacques?a Derrida, Jeana Geneta. Pisuje także teksty krytyczne. Wydała tom rozmów: „Od Potockiego do Pereca. Pięć rozmów o literaturze francuskiej”.

Justyna Sobolewska ? krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika „Polityka”. Wcześniej pracowała w „Przekroju” i „Dzienniku”. Jest współautorką książki „Jestem mamą” (2004) i antologii opowiadań „Projekt mężczyzna” (2009). Zasiada w jury Środkowoeuropejskiej Nagrody Literackiej „Angelus” i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”. W 2012 roku ukazała się jej „Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam”. Mieszka w Warszawie.

Andrzej Jagodziński – absolwent filologii czeskiej i słowackiej, tłumacz, publicysta, redaktor. Był dziennikarzem czechosłowackiej sekcji „Radia Wolna Europa”, korespondentem „Gazety Wyborczej” w Pradze i Bratysławie, dyrektorem Instytutu Polskiego w Pradze i radcą kulturalnym Ambasady RP tamże, dyrektorem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, dyrektorem Festiwalu Wyszehradzkiego, ekspertem ds. ekspansji mBanku na rynek czeski i słowacki, redaktorem „Literatury na Świecie”. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Bratysławie. Tłumaczył m.in. Havla, Kunderę, Skvoreckiego i Hrabala.

Adam Pomorski ? tłumacz, eseista, historyk idei, prezes Polskiego PEN Clubu. Absolwent socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumacz poezji i prozy rosyjskiej, poezji angielskiej, niemieckiej, białoruskiej i ukraińskiej. Laureat m.in. Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagród za całokształt dorobku za przekłady poezji: Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i miesięcznika „Literatura na Świecie”.

Stanisław Rosiek ? historyk literatury, eseista i wydawca. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Był członkiem redakcji „Litterariów”, „Punktu” i „Pod­punktu”, a także rocznika „Punkt po Punkcie”. Współredagował z Marią Janion trzy tomy z serii „Transgresje”. Razem ze Stefanem Chwinem napisał książkę „Bez autorytetu. Szkice” (1981), za którą w 1983 roku otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich. W latach dziewięćdziesiątych zajmował się kultem pośmiertnym Adama Mickiewicza oraz twórczością kilku pisarzy dwudziestowiecznych (Peiper, Schulz, Białoszewski). Jest współautorem „Słownika schulzowskiego” (2002) oraz cyklu pięciu podręczników do nauki języka polskiego w szkołach średnich. W 1995 roku założył wydawnictwo „słowo/obraz terytoria”, które prowadzi do tej pory.

Tematy: , , ,

Kategoria: newsy