Trwa nabór zgłoszeń do 3. edycji Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

16 października 2018


Rozpoczęto nabór zgłoszeń do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, która towarzyszy Gdańskim Spotkaniom Literackim „Odnalezione w tłumaczeniu”. Kto zdobędzie statuetkę za przekład jednego dzieła na język polski oraz za całokształt twórczości, dowiemy się w kwietniu 2019 roku.

Celem ustanowionej przez prezydenta Gdańska nagrody jest podkreślenie należnej przekładowi i tłumaczowi rangi. Przekład literacki inicjuje nowe style, wzbogaca polską literaturę, odkrywa wybitnych twórców, dlatego nagroda to także głos w dyskusji o naszej kulturze literackiej.

„Gdańska Nagroda im. Boya-Żeleńskiego jest wyjątkowa na tle innych nagród literackich. Jako jedyna w kraju premiuje wyłącznie tłumaczy, a przekład literacki nie jest jedną z nagradzanych kategorii, lecz jest kategorią jedyną. Jakkolwiek rozbitą na dwie dyscypliny: za przekład konkretnego dzieła oraz za całokształt twórczości. Służy podniesieniu zarówno prestiżu tłumacza literatury, jak i rangi przekładu literackiego” ? mówi Anna Wasilewska, przewodnicząca Kapituły Nagrody.

Po raz pierwszy, w 2015 roku, Nagrodę otrzymała Maryna Ochab, wybitna tłumaczka z języka francuskiego. W 2017 roku formułę poszerzono o kolejną kategorię i przyznawana jest za przekład jednego dzieła oraz za całokształt twórczości translatorskiej. Laureatami zostali: Piotr Paziński, który przetłumaczył z języka hebrajskiego książkę „Przypowieść o skrybie i inne opowiadania” Szmuela Josefa Agnona (wyd. Nisza) oraz Danuta Cirlić-Straszyńska (na zdj.) za całokształt twórczości translatorskiej.

Zgłoszenia do przyszłorocznej edycji Nagrody należy przesyłać do 30 listopada 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Kultury Miejskiej, 80-830 Gdańsk, Długi Targ 39/40 z dopiskiem „Nagroda za Twórczość Translatorską”. Tłumaczy i książki do Nagrody mogą zgłaszać wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, szkoły wyższe, pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy, tłumacze, członkowie Kapituły Nagrody. W trwającej edycji do Nagrody należy zgłaszać kandydatów, których przekład dzieła (książki lub cyklu) został opublikowany w okresie od 1 grudnia 2016 roku do 30 listopada 2018 roku. W kategorii za całokształt twórczości nie ma ograniczeń czasowych w zakresie daty publikacji.

Laureatów wybierze Kapituła w składzie: Joanna Kornaś-Warwas, Piotr Paziński, Julia Różewicz, Justyna Sobolewska, Tomasz Swoboda, Ryszard Turczyn, Anna Wasilewska (przewodnicząca). Dodatkowych informacji udziela sekretarz Nagrody, Ana Matusevic (tel. 664 975 905, e-mail: nagrodadlatlumacza@ikm.gda.pl).

Lista tłumaczy nominowanych do Nagrody w kategorii za przekład jednego dzieła zostanie ogłoszona w lutym 2019 roku. Laureatów Nagrody w obu kategoriach poznamy podczas Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”, które odbędą się w dniach 11-13 kwietnia 2018 roku. Zwycięzcy otrzymają statuetki oraz nagrody pieniężne (30 000 złotych za przekład jednego dzieła oraz 50 tysięcy złotych za całokształt).

fot. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Tematy: , ,

Kategoria: newsy